Leaderboard Ad

Hội Thánh Chiêng Kao

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Quốc lộ 27, thôn Đakao, Xã Đạ Tông, Huyện Lạc Dương
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Quản Nhiệm Truyền đạo Liêng Hót Ha Tong