Leaderboard Ad

Hội Thánh Bình Long

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Hộp thư số 2, Bưu điện Bình Long, Bình Phước
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Quản Nhiệm Mục sư Điểu Huynh
SĐT văn phòng: 0651-3680.307
Mobilephone: 0918-446.704
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm Mục sư Nhiệm chức Điểu Lương, Đặc Trách Hội Thánh Chơn Thành