Leaderboard Ad

Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam – Vietnam Mennonite Church

0
Bình Luận:
Địa chỉ: C5/ 1H Trần Não, Bình Khánh ,Q. 2
Hệ phái: Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam - Vietnam Mennonite Church
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: mennonitesaigon@yahoo.com.vn
SĐT văn phòng: 08 6210 7756
Ghi chú:

MS Nguyễn Hồng Quang  -  Hội Trưởng – 090 837 6007

MS Nguyễn Thành Tâm  -  Tông Thư ký