Leaderboard Ad

Đài Phát Thanh Viễn Đông – Far East Broadcasting Company

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 15700 Imperial Hwy, La Mirada
Hệ phái: Đài Phát Thanh Viễn Đông - Far East Broadcasting Company
Tỉnh/Bang: CA 90637
Quốc gia: USA
Website: http://www.febc.org/vietnam/ns_frm_nguon_song.html
Mục sư: Nguyễn Hữu Ái
SĐT văn phòng: (562) 947-4651
Fax: (562) 943-0160
Ghi chú:

Ông Nguyễn Hữu Ái Giám Đốc Chương Trình Việt Nam