Leaderboard Ad

Central Baptist Church Asian Ministries

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 203 S. H St.
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 93304
Thành phố: Bakersfield
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: luongbt@sbcglobal.net
Mục sư: Rev. Timothy Luong
SĐT văn phòng: (661) 833-9055 (O), (661) 833-6057
Homephone: (661) 397-4504 (H)
Hệ phái: SBC
Ghi chú: