Leaderboard Ad

Cầu Nguyên & Liên Kết Các Chức Vụ

0
Bình Luận:
Hệ phái: Prayer & United in Ministries
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú: MS Nguyễn Lê Thịnh  -

107,Lê Thánh Tôn, P. Bến nghé, Q.1,Tp HCM -

08 3827 2354; 090 316 2432 -

prayervn@yahoo.com ; vpnnetwork@gmail.com

MS Nguyễn Thị Minh Thủy – 090 936 9800