Leaderboard Ad

Ban Chấp Hành Giáo Vụ Báp-tít Liên Hiệp

0
Bình Luận:
Hệ phái: Baptist General Conference
Quốc gia: USA
Ghi chú:

National Director (Tổng Điều Phối)

Mục sư Trương Anh Tú

12124 Roseglen St.El Monte, CA 91732

Email: mstruonganhtu@yahoo.com

Tel: (626) 422 - 1024

Church Planting Director

Mục sư Lê Thiên Ân

10041 Jon Day St., Huntington, CA 92646

Email: revandrewle@gmail.com

Tel: (563) 940-1855

Church Mobilization Director

Mục sư Nguyễn Đức Nghĩa

4280 52nd St, # 1.San Diego, CA 92115

Email: msnguyenducnghia@yahoo.com

Tel: (619) 992 – 6744

Secretary: Thư Ký

Mục sư Hà Tiên Cảnh

10 Minthorne Street.,  Worcestor, MA 01603

Email: kenha99@gmail.com

Tel: (774) 272 - 0123

Interim Treasurer : Tạm quyền Thư Ký

Mục sư Phạm Hồng Phú

314 Callan Ave, # 2E., Evanston, IL 60202

Email: vnfaith@yahoo.com

Tel: (773) 430 - 2377