7 Dấu Hiệu Của Một Đầy Tớ Tin Kính

“Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy-tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi-mọi các ngươi.” (Ma-thi-ơ 20:25b-27)

Mặc dù theo nhiều cách cụ thể mà chúng ta phục vụ sẽ khác nhau ở thời điểm, địa điểm, và vị trí, có những điều mà tất cả các đầy tớ của Chúa có điểm chung.

Một Đầy Tớ Sẽ Khiêm Nhường

Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự.” (Phi-líp 2:3-8)

Trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã quyết định cho những môn đồ thấy một bức tranh rõ ràng về thái độ họ nên có. Ngài lấy khăn vấn ngang lưng mình, đổ nước vào chậu, và rửa chân cho họ.

Mười hai đôi chân mà Chúa Giê-xu đã rửa thuộc về những người đàn ông đầy lông hay phải đi bộ trên những con đường gập ghềnh mà những vật nuôi cũng đi trên đó trước khi được làm sạch hoặc tắm rửa mỗi ngày. Rửa chân cho họ là công việc của một đầy tớ, một vị trí thấp hèn tại thời điểm đó. Các sứ đồ đã cản lại ý tưởng hạ mình mà chủ và thầy của họ với một công việc không được trân trọng như vậy, nhưng Chúa Giê-xu vẫn quyết tâm làm.

Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ-giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.” (Giăng 13:13-17)

Nếu Chúa Giê-xu tự hạ mình xuống theo cách này, và thậm chí còn hơn nữa trong sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng nên khiêm nhường trong tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài và cho những người khác.

Một Đầy Tớ Tập Tành

Và tập-tành sự tin-kính. Vì sự tập-tành thân-thể ích-lợi chẳng bao-lăm, còn như sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa… Hãy săn-sóc chuyên-lo những việc đó, hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con.” (I Ti-mô-thê 4:7b-8, 15)

Khi bạn thuê một người nào đó để sửa chữa hoặc cải tiến những thứ quan trọng cho ngôi nhà hoặc chiếc xe của mình, bạn muốn một ai đó đã dành nhiều tiếng đồng hồ học tập và hoàn toàn thành thạo với các công cụ và được tôn trọng trong lĩnh vực của mình. Bạn sẽ không thuê một người không có kinh nghiệm để sửa chữa đồ cho bạn.

Tuy nhiên, đó là chính xác những gì Chúa Giê-xu làm. Ngài chọn những người hoàn toàn mới, không có kinh nghiệm thực tế trong bất kỳ công việc của Chúa nào. Tạm thời, qua Kinh Thánh, sự ngự trị của Đức Thánh Linh, và mục vụ của Hội Thánh, Chúa ban cho khóa huấn luyện công việc tại chỗ.

Chúa Giê-xu đã hoàn thành công việc cứu rỗi cho chúng ta trên cây thập tự giá, đưa chúng ta vào đó, ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là Đấng Cố Vấn, và đặt để chúng ta cho công việc của Ngài. Ngài đã hoàn thành công việc cứu rỗi, nhưng Ngài vẫn còn kêu gọi chúng ta làm việc cho vương quốc của Ngài. Vì thế, chúng ta tập tành để trở thành những đầy tớ hiệu quả nhất.

Một Đầy Tớ Kiên Trì

Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ-đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy-tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy-tớ như vậy thì phước cho họ.” (Lu-ca 12:35-37a, 38)

Công việc chúng ta được giao là một công việc dài hạn và mệt mỏi, nhận ít lời cảm ơn hoặc sự công nhận, và có thể dường như bị đánh giá thấp khi nó được làm xong. Tiếp tục trong công việc như vậy là một thách thức.

Nhưng chúng ta không thuộc về chính mình. Người Chủ ban cho chúng ta những người khác làm việc cùng, một tương lai vinh hiển để làm việc hướng tới, và một lời hứa rằng công việc của chúng ta không phải là vô ích. Điều quan trọng nhất là Ngài ban cho chúng ta chính mình Ngài, làm việc trong chúng ta và thông qua chúng ta, vì thế chúng ta có thể thực sự sẵn sàng cho bất cứ khi nào Ngài đến.

Một Đầy Tớ Phục Vụ Nơi Có Cần

Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự-do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn… Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu-chuộc được một vài người không cứ-cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin-lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.” (I Cô-rinh-tô 9:19; 22b-23)

Chúa Giê-xu đã đi bộ hàng trăm dặm. Ngài thường nằm ngủ dưới đất. Ngài bị mọi người động chạm. Ngài bị vấy bẩn. Ngài phải giải quyết sự tranh cãi của những người đồng công với mình. Ngài đã rửa những đôi chân bốc mùi hôi thối của người đi theo Ngài.

Ngài đã làm những gì cần thiết để phát triển Phúc Âm. Trong khi đeo đuổi cái kết đó, không có nhiệm vụ nào ở dưới Ngài.

Cũng giống như vậy, những người đi theo Đấng Christ nên không có giới hạn cho sự sẵn lòng phục vụ; cho dù đó là đi ra nước ngoài hoặc đi vào khu vực không tốt đẹp cho lắm của thành phố; dâng hiến cho truyền giáo hoặc hi sinh thời gian rãnh rỗi; thay lốp xe hoặc thay tã lót cho em bé.

Một Đầy Tới Phục Vụ (Hoặc Không phục Vụ) Như Chúa Hướng Dẫn

Đa-vít muốn phục vụ và tôn kính Chúa bằng cách xây cho Chúa một ngôi nhà đẹp đẽ và lâu dài. Ông đã vẽ ra sơ đồ xây dựng, lên kế hoạch cho tất cả chi tiết về Đền Thờ, và thậm chí đã nói với những thầy tế lễ và người Lê-vi để chắc chắn rằng mọi người đều nắm rõ được bản vẽ đó. Thậm chí với tất cả sự chuẩn bị của ông đã hoàn tất, và mọi cách mà ông đã phục vụ Chúa, I Sử ký 28 cho thấy rằng Đức Chúa Trời không cho phép ông xây đền thờ. Xây đền thờ là dành cho Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, xây dựng. Đa-vít, là đầy tớ vâng lời Chúa, chấp nhận điều này và đã chuẩn bị sẵn sàng cho Sa-lô-môn nhiều nhất có thể.

Đôi khi Chúa nói không với những kế hoạch của chúng ta để phục vụ. Có thể có một người nào đó đủ năng lực hơn, hoặc chúng ta đang phục vụ tại một nơi nào đó khác rồi. Có thể chúng ta không biết lý do tại sao. Nhưng chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, vì biết rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

Một Đầy Tớ Mong Đợi Chịu Khổ

Môn-đồ không hơn thầy, tôi-tớ không hơn chủ. Môn-đồ được như thầy, tôi-tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà.” (Ma-thi-ơ 10:24-25)

Khi sự sáng của Chúa Giê-xu chiếu sáng thông qua chúng ta, những người ưa thích sự tối tăm (Giăng 3:19) sẽ bị lên án và không thoải mái trong sự sáng vinh hiển Ngài, và sẽ ghen ghét và nhạo báng chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm để phục vụ Chúa Giê-xu, điều này chỉ là vấn đề về thời gian trước khi chúng ta phải chia sẻ một phần trong sự thương khó của Ngài.

Nhưng chúng ta chấp nhận để một ngày nào đó Chúa Giê-xu sẽ đứng trong chiến thắng, và chúng ta là người đã nhận biết Ngài trước khi con người sẽ đứng cùng Ngài.

Một Đầy Tớ Không Hổ Thẹn

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật.” (II Ti-mô-thê 2:15)

Công việc chúng ta làm là làm cho Chúa Giê-xu, bởi mạng lệnh của Đức Chúa Cha, thông qua năng quyền Đức Thánh Linh. Chúng ta có đặc ân để mang Phúc Âm với thế gian này về Chúa Giê-xu đã chết để tội lỗi được tha và Ngài đã sống lại để chiến thắng sự chết.

Đó là một công việc vui thỏa mà chúng ta được ban cho, và chúng ta trông ngóng ngày mà Chủ chúng ta trở lại và phán với mỗi chúng ta, “Hỡi đầy-tớ ngay-lành trung-tín kia, được lắm; ngươi đã trung-tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi-sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui-mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:23)

Những đặc tính nào khác nữa là dấu hiệu một đầy tớ thật của Đấng Christ?

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Đất: 3 Điều Về Ý Muốn Của Chúa Trên Người Yếu Đuối Để Rao Truyền Phúc Âm Của Ngài

Vì chúng tôi không truyền giảng về chúng tôi nhưng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Chúa Tể, còn chúng tôi vì cớ Đức Giê-su mà làm tôi tớ cho anh chị em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: Ánh sáng, hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là Đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” – 2 Cô-rinh-tô 4:5-7

Khi suy nghĩ về sự dạy dỗ trong 2 Cô-rinh-tô 4:7, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên về ý muốn đặc biệt mà Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành công việc của Ngài. Ngài đã không chọn người mạnh, nhưng chọn người yếu đuối. Ngài không chọn những kẻ có thế lực nhưng chọn những người thấp hèn. Ngài đã không tuyển những người nghĩ rằng họ có năng lực và có giá trị, nhưng chọn những người biết mình không đủ và không xứng đáng để được Chúa tẩy rửa, biệt riêng và ban cho quyền năng. Điều ngạc nhiên là đây: Kho tàng Phúc Âm vô giá đã được trao trong tay những con người đơn sơ, thấp hèn và không xứng đáng; và sự yếu đuối luôn của những người hầu việc Chúa là được định sẵn có chủ đích để bày tỏ cho tất cả mọi người rằng chỉ có Chúa mới có quyền năng vượt trội.

Trong cái thời đại người ta đi tìm những ý tưởng hay lạ, hội nhập không giới hạn mọi hình thức và chiến lược làm ăn trong sinh hoạt của Hội Thánh, những lẽ thật căn bản về mục vụ rao truyền Phúc Âm là điều rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta. Và dù không nói sâu về đề tài quan trọng nầy, tôi muốn trình bày 3 nhận xét rất hay trong 2 Cô-rinh-tô 4:7, mà tôi hy vọng sẽ thách thức và khích lệ tấm lòng anh chị em khi tiếp tục trung kiên hầu việc Chúa.

 1. Phúc Âm là vô giá

“Chúng tôi chứa đựng bảo vật này …”

Chúng ta thường bị cuốn vào sự tranh đua tìm cách làm sao cho mình trở thành một diễn giả được nhiều người biết đến hoặc xây dựng nhà thờ to nhất hay có những buổi thờ phượng hấp dẫn nhất, và bất chấp việc báu vật Phúc Âm có bị lệch lạc, bị bóp méo bởi tham vọng của chúng ta như thế nào. Có đôi khi báu vật ấy thậm chí đã bị bỏ quên và che khuất tầm mắt, bị thay thế bằng một điều thời thượng hoặc một dự định to lớn nào đó mà hội thánh sẽ thực hiện. Thay vì mời gọi người chung quanh chiêm ngưỡng vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ “trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta để thì giờ để đánh bóng những chiếc bình và những tủ kệ để đặt chúng lên – quảng bá ý tưởng, triết lý, lời khuyên và thành quả của chính mình – như thể mình mới chính là trung tâm. Chúng ta làm cong vẹo sứ điệp được bày tỏ hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh của Chúa và thay vào đó chúng ta áp đặt Kinh Thánh vào tư duy con người và hiểu biết khôn ngoan riêng nhằm thành công trong việc lôi cuốn được nhiều người.

Anh chị em ơi, Phúc Âm là vô giá. Phúc Âm là báu vật. Đó là sứ điệp quí báu về ân điển của Đức Chúa Trời, Phúc Âm xứng đáng được ở vị trí quan trọng nhất trong mọi điều chúng ta đang làm. Đó là công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, phải được phô bày ra qua công việc của con dân Ngài. Bất kỳ những gì anh chị em làm, hãy chỉ người ta đến với Chúa Giê-xu, chứ đừng chỉ cho người ta đến với mình. Ngài chính là Đấng đã hiến sự sống cho tội nhân và cũng là Đấng dắt chăn linh hồn vĩnh cửu của chúng ta. Thực sự mà nói, ngoài Ngài, chúng ta chỉ là một chiếc bình trống, không có gì để ban ra cả.

 1. Chúng ta vốn được dựng nên là người yếu đuối

… trong những bình đất …”

Khi cho rằng mình tốt hơn là những gì trong lòng mình biết thật sự, và muốn người chung quanh nghĩ mình là một kiểu anh hùng nào đó vì vai trò và ân tứ được Chúa ban cho (như mục sư quản nhiệm trưởng lão, ….), chúng ta đang chống lại ý định của Chúa dành cho những người làm công tác rao giảng Phúc Âm. Nếu chúng ta nỗ lực làm nổi bật mình là người thành đạt và có địa vị cao vì vị trí, học thức hay tài ăn nói của chúng ta thì chúng ta đang chống lại ý muốn của Ngài về bản chất của chúng ta là luôn lệ thuộc, yếu đuối như những chiếc bình đất.

Anh chị em ơi, chúng ta được tại nên là những con người yếu đuối. Sự thiếu kém ân tứ, chín chắn và khôn ngoan (những thứ sẽ lộ ra qua sự cố gắng trung kiên trong công việc) không phải là những yếu kém phải được che giấu đằng sau chiếc mặt nạ sức mạnh và hoàn hảo giả. Nếu chúng ta đề xướng ra cái ý tưởng bàn tay ta làm nên tất cả – rằng chúng ta có thể làm việc thành công nhờ chuyên môn và khôn ngoan của chính mình, và chức vụ thành công là vì chúng ta có được tài năng ngoại lệ – thì chúng ta đang kéo sự chú ý của người khác về riêng cho mình và cướp lấy vinh hiển mà chỉ duy Chúa xứng đáng.

Tôi biết những gì có thể bạn đang nghĩ: “Tôi không làm thế. Tôi sẽ không bao giờ nói những điều đại loại như thế.” Nhưng cho tôi hỏi: Thật lòng mà nói, có phải những ý tưởng đặt mình làm trung tâm và tự tôn cũng có những lúc ngự trong lòng bạn? Có thể bạn chưa đi xa đến vậy, có thể bạn chưa nhào nắn ra một hội chúng xoay xung quanh con người và tài năng của bạn, nhưng trong lòng mỗi con người sa ngã đều tranh chiến với cái cám dỗ đáng buồn của việc tìm kiếm danh vọng riêng, chống nghịch lại Đấng sáng tạo và cầm giữ linh hồn mình. Ngay cả khi chúng ta không nói những điều đó thành lời, mỗi một hành động của chúng ta cũng đề cập thật to nhân vật mà chúng ta đang hướng đến để tôn vinh. Tôi nghĩ chẳng có một mục sư nào đang sống mà không cần thường xuyên suy nghĩ về sự tranh chiến nầy và ăn năn về một số điểm nào đó.

Đừng quên rằng, những hạt giống bạn trồng trong khu vườn mới đầu có thể rất nhỏ, nhưng rồi nó sẽ lớn lên và phô bày bản chất thật của nó. Vì thế, tôi khích lệ bạn, hãy bằng lòng với ý định tối cao của Chúa về sự yếu đuối của mình. Hãy hài lòng chứa báu vật của Phúc Âm trong cái bình đất tầm thường. Sự thiếu kém và lệ thuộc của chúng ta là một phần trong sự rao ra Phúc Âm mà chúng ta được đặc ân để làm. Hãy diệt tận gốc trong lòng bạn những tư tưởng gian ác rằng mình đã đủ rồi. Hãy để sự yếu kém trong chức vụ rao truyền Phúc Âm cất tiếng với thế gian về lòng thương xót, vinh quang và quyền năng vô biên vô lượng của Thiên Chúa.

 1. Quyền năng thuộc về Chúa

“…để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.”

Phải chăng bạn từng thấy mình bị căng thẳng hết sức khi công việc không trôi chảy? Phải chăng bạn thấy phật ý khi một thành viên trong đội ngũ làm việc đánh rơi trái banh hoặc một tình nguyện viên không được mấy khéo léo khi đọc thông báo và đùng một cái, không biết rồi sự thể sẽ ra sao khi buổi nhóm được sắp xếp, tổ chức ngày Chúa Nhật bị lúng túng, lạc điệu, nhạt nhẽo? Có phải bạn lo mọi người sẽ không trở lại với Hội Thánh nữa nếu thiếu cà-phê, ban hát dẫn thiếu một ít bản nhạc? Có phải bạn ngại chia sẻ hết những gì lời Chúa dạy vì không muốn làm người khác tổn thương?

Chúng ta lo ngại cho những điều nầy, vì trong sâu thẳm, chúng ta nghĩ rằng sức mạnh thuộc về mình. Chúng ta nghĩ thành công của sự kêu gọi vào chức vụ của mình đặt trên tài năng, sự hùng biện, sắp xếp dự án trôi chảy, khôn khéo trong các mối liên hệ, những chiến lược lãnh đạo tuyệt vời, sự giàu có đang đi lên ở giữa vòng Hội Thánh của mình …. và nhiều điều mà bạn có thể kể thêm. Mặc dù trong thần học của mình, chúng ta tôn cao chân lý cho rằng chức vụ rao truyền Phúc Âm là công việc của quyền năng Đức Chúa Trời qua Lời Chúa và Thánh Linh Ngài, nhưng chúng ta hành xử và sống như là quyền năng tùy thuộc vào mình!

Anh chị em ơi, quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không thuộc về chúng ta. Qua các thời đại, Đấng Cứu Rỗi chúng ta vui lòng sử dụng những con người bình thường, thiếu học thức, những con người ở giai cấp thấp, không có tài ăn nói, nhút nhát và lo sợ, bỏ chạy khi mới vừa thoạt thấy rối loạn … Ngài đã vui lòng dùng sự rồ dại để làm rối trí kẻ khôn ngoan, dùng người yếu để thắng kẻ mạnh, dùng người đơn sơ để bày tỏ khôn ngoan bất tận của ý định đời đời của Ngài được thực hiện qua Chúa Cứu Thế. Đấng bảo tồn vũ trụ bằng lời của quyền năng Ngài không chờ bạn và tôi giúp Ngài một tay. Đấng tể trị các vì sao và giữ nhịp đập của trái tim không hề lệ thuộc vào tài năng, cố gắng hay sự khôn khéo của chúng ta. Thưa không! Quyền năng thuộc chỉ một mình Ngài; đó là chân lý và sẽ mãi là chân lý.

Vị trí của chúng ta đúng ra là những ống dẫn để Chúa sử dụng, những chiếc bình chứa đựng báu vật của Ngài, những bàn tay bàn chân bày tỏ tâm tư và tấm lòng yêu thương Ngài cho trần gian. Chúng ta vốn yếu đuối và tầm thường, không có quyền năng cũng như khôn ngoan. Nhưng những gì chúng ta đang mang là vô giá, và Chúa đã có ý định mang báu vật ấy đến tận cùng trái đất trong những con người yếu đuối, sẽ tỏ bày quyền năng của Ngài. Để mỗi đôi mắt có thể thấy rõ mọi quyền năng, vinh hiển, sự tể trị, quyền uy, danh vọng, vinh dự, và ngợi khen đều thuộc về một Đấng duy nhất: Là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng cứu chuộc chúng ta.

Với tư cách là những người hầu việc Chúa rao truyền Phúc Âm của Ngài, chúng ta được kêu gọi để bước đi một cách khiêm nhường bởi đức tin trong tất cả những gì chúng ta làm. Do đó, tôi nguyện mong bạn, tôi tớ của Chúa và anh chị em của tôi, (1) trước hết hãy giữ lấy Phúc Âm, (2) chỉ cho mọi người đến với Chúa Cứu Thế, và (3) hoàn toàn dựa vào Chúa. Quyền năng của Ngài sẽ không bao giờ thất bại.

Dưới đây là bài thơ ngắn mà tôi đã chép lại từ một khăn ăn ít năm trước đây, lúc ngồi học Kinh Thánh trong quán cà-phê. Dù thật đơn sơ nhưng bài thơ đã khiến tôi thấy đường đời của mình thật đầy ý nghĩa. Tôi mong rằng nó cũng sẽ đem khích lệ đến cho bạn.

Những Chiếc Bình Bằng Đất

“Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.”2 Cô-rinh-tô 4:7

“Chúng con chỉ là những chiếc bình bằng đất,
Chẳng có gì nổi bật và thật tầm thường;

Nhưng đựng đầy báu vật vô giá
Vượt lên hết mọi điều quí báu ở trần gian.

Chúng con chỉ là những chiếc bình thô thiển,
Chẳng có gì đáng nói, đáng khoe,
Nhưng Chúa đã gọi loan tin mừng cứu rỗi
cho tất cả những ai đói khát đợi chờ.

Chúng con chỉ là những chiếc bình đất sét,
Hoàn toàn thật dễ vỡ, mong manh;
Nhưng bởi bàn tay Cha, Người Thợ Gốm
Trong quyền năng Ngài, chúng con sẽ thắng hơn.”

Dịch: Alice Hoàng Ái

Tác giả: Thomas Brown (website: Seed Worth Sowing)

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Đức Tin – Phần 16: Đức Tin Trong Nghịch Cảnh

Gia-cơ 1:2-4 – Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

Việc chịu đựng và giữ vững đức tin khi gặp thử thách khó khăn đã là điều rất đáng khen ngợi, nhưng để có thể vui mừng, dường như là một kỳ vọng vô lý. Tuy nhiên, đó là bởi vì chúng ta có xu hướng tập trung vào nghịch cảnh, thay vì nhìn xa hơn, với con mắt đức tin, để xem Chúa đang muốn làm gì trong đời sống của chúng ta.

Đặc tính của Đức Chúa Trời và bản chất của Ngài là không hề thay đổi, và Ngài không bao giờ hành động trái với bản chất hay đặc tính của Ngài. Nếu chúng ta không tin cậy Chúa trong lúc nghịch cảnh, chúng ta đang nghi ngờ bản chất và tính cách của Ngài, tình yêu thương của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài và quyền tể trị của Ngài. Chúng ta cần tin cậy Chúa ngay cả khi chúng ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Bướm chui ra khỏi kén

Có người đã từng chứng kiến một con bướm vật lộn để chui ra khỏi kén. Anh ta cố gắng giúp đỡ, nên đã phá vỡ lớp vỏ của cái kén. Con bướm thoát khỏi cái kén ngay sau đó nhưng tất cả các cánh của nó đều bị quăn lại và teo tóp. Cuộc đấu tranh để thoát ra khỏi kén là một phần thiết yếu để phát triển hệ thống cơ trên thân thể con bướm và đẩy chất lỏng trong cơ thể ra ngoài cánh để mở rộng chúng. Những nghịch cảnh của đời này cũng giống như cái kén của con bướm vậy. Đức Chúa Trời sử dụng nghịch cảnh để phát triển “hệ thống cơ bắp” thuộc linh thiết yếu trong đời sống của chúng ta.

Giăng 15:2 – “Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn.” 

Trong thế giới tự nhiên, việc tỉa cành là cần thiết để cây ra hoa kết trái. Trong lĩnh vực thuộc linh, Đức Chúa Trời cũng cần cắt tỉa chúng ta. Nhờ Lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng, nhưng thông thường, chính qua nghịch cảnh, chúng ta mới được cắt tỉa. Và việc cắt tỉa thường xảy ra qua các thử thách vì đau khổ có xu hướng bày tỏ cho chúng ta thấy con người thực sự của chúng ta là như thế nào. Mặc dù chúng ta là những người tin Chúa, nhưng chúng ta vẫn có bản chất tội lỗi ở trong mình, và chúng ta có xu hướng dốc đổ năng lượng tinh thần của mình vào những điều mà sẽ không sản sinh ra bông trái thật sự. Chúng ta có xu hướng tìm kiếm địa vị, thành công và danh tiếng ngay cả trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta có xu hướng phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm và trí tuệ con người. Chúng ta dễ bị phân tâm và bị thu hút bởi những thứ của thế gian – những lạc thú và của cải vật chất.

Đức Chúa Trời sử dụng nghịch cảnh để khiến chúng ta buông bỏ những điều đó. Nghịch cảnh khiến chúng ta từ bỏ những ước muốn và kỳ vọng của mình – ngay cả những điều tưởng chừng như tốt đẹp – theo ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Nó khiến chúng ta ngày càng lệ thuộc vào Chúa nhiều hơn. Vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải ở bên ngoài mà là bên trong tấm lòng của chính chúng ta. Hoàn cảnh bên ngoài không quyết định những gì có trong tấm lòng của chúng ta; đó chỉ đơn thuần là “giai đoạn” mà tình trạng tấm lòng chúng ta được bộc lộ ra.

Ca-thương 3:33 – “Vì trong thâm tâm, Ngài không muốn gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người.” 

Đức Chúa Trời không vui thích gì với sự đau khổ của chúng ta; tuy nhiên, Ngài cho phép điều đó xảy ra để giúp chúng ta lớn lên. Nếu chúng ta có thể tin cậy Chúa sử dụng nỗi đau của chúng ta để khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn, thì chúng ta có thể có được niềm vui giữa những thử thách và vui vẻ chấp nhận sự tỉa sửa của Cha Thiên Thượng. Ý định của Ngài là chúng ta có thể ra hoa kết trái – sinh nhiều trái, và nhiều trái hơn để mang lại sự ngợi khen và vinh hiển cho Ngài. 

Rút kinh nghiệm từ nghịch cảnh

Rô-ma 5:3-4 – “Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng.

Thử thách đức tin của chúng ta sinh ra sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn dẫn đến sự trưởng thành trong tính cách của chúng ta. Vì Chúa hành động trong đời sống của chúng ta qua nghịch cảnh, nên chúng ta phải học cách phản ứng lại với những gì Ngài đang làm. Hãy biến mục đích của Ngài trở thành mục đích của chúng ta.

Chúng ta có thể tìm kiếm những câu Kinh Thánh liên quan đến những thử thách và hoàn cảnh của chúng ta, đồng thời nghiên cứu những câu đó để có được cái nhìn sâu sắc hơn về lẽ thật. Mặc dù chúng ta có thể chỉ tìm đến Kinh Thánh để học cách đối phó với những nghịch cảnh của mình, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng những nghịch cảnh đó lại giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh hơn.  Chúng giúp chuyển đổi “hiểu biết trong đầu” thành “kinh nghiệm xương máu”. Lời Chúa và nghịch cảnh có tác dụng cộng hưởng khi Chúa sử dụng cả hai để mang lại sự tăng trưởng trong đời sống của chúng ta; cả Lời Chúa và nghịch cảnh sẽ không thể phát huy được hết tác dụng nếu chỉ được sử dụng riêng lẻ.

Bông trái Thánh Linh được phát triển qua nghịch cảnh

Ga-la-ti 5:22-23 – “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Những đức tính này không thể học được chỉ bằng cách đọc Kinh Thánh, chúng thường được thai nghén trong nghịch cảnh. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có tình yêu thương thật sự của người tin Chúa cho đến khi ai đó xúc phạm hoặc đối xử bất công với chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có niềm vui Cơ-đốc thực sự cho đến khi cuộc sống của chúng ta tan vỡ bởi một tai họa bất ngờ nào đó hoặc một nỗi thất vọng ê chề.

Chúng ta phải phản ứng như thế nào khi thấy mình ở trong những tình huống bất lợi – một ông chủ khó chịu, một người phối ngẫu vô lý, một đứa con nổi loạn, v.v.? Chúng ta có thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể và sẽ làm việc trong lòng những người đó một cách cá nhân để thực hiện kế hoạch của Ngài cho chúng ta không? Hoặc nếu ai đó muốn làm hại chúng ta, hủy hoại danh tiếng của chúng ta, hoặc gây nguy hiểm cho sự nghiệp hoặc chức vụ của chúng ta, chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời để can thiệp một cách toàn quyền vào lòng người đó để người đó không thực hiện ý định xấu xa của mình không?

Châm-ngôn 21:1 – “Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài.

Ngày nay, chúng ta không có vua để làm minh họa, vì vậy chúng ta có thể không đánh giá được đầy đủ những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta. Trong những ngày đó, lời của vua là luật pháp. Quyền hạn của vua là không giới hạn và không bị hạn chế (tất nhiên là ở trên đất này thôi). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời điều khiển lòng vua. Đức Chúa Trời có thể dễ dàng điều khiển ý chí của một người có tấm lòng mạnh mẽ nhất dễ dàng như người nông dân điều khiển dòng nước trong việc tưới tiêu bất kể người đó có phải là người tin và thờ phượng Đức Chúa Trời hay không.

Giận dữ và bực bội thường là những triệu chứng cho thấy chúng ta không yên nghỉ trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu có thể hoàn toàn yên nghỉ trong quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm niềm vui giữa những thử thách khác nhau trong cuộc sống. Đối với người tin Chúa, mọi nỗi đau đều có ý nghĩa, mọi nghịch cảnh đều mang lại lợi ích!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chim Hoatzin – Bằng Chứng Chống Lại Thuyết Tiến Hóa

Những người theo thuyết tiến hóa thích nói về cách khủng long tiến hóa thành chim. Ví dụ ưa thích của họ chắc hẳn là Archaeopteryx, loài khủng long mà họ tin là hình thức chuyển tiếp đầu tiên giữa khủng long và chim. Khi đưa ra lập luận này, họ chỉ ra sự kết hợp giữa lông, cánh, móng vuốt trên cánh của Archaeopteryx, kèm thêm một số đặc điểm khác, mà họ cho rằng đây là một sinh vật tiến hóa từ loài bò sát sang loài chim. Tuy nhiên, có một loài chim biểu hiện tất cả những đặc điểm trên, nó có vẻ giống một con gà và cũng giống một con chim non. Loài chim này cư trú tại rừng nhiệt đới Nam Mỹ, có tên gọi “hoatzin”. Loài chim hoatzin cung cấp những bằng chứng cho thấy Archaeopteryx không phải là một sự chuyển đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Hoatzin là một loài chim rất độc đáo, nó giống như là một sự kết hợp các đặc điểm của các giống chim, bò sát và thậm chí cả động vật có vú. một con chim, nó có các đặc điểm điển hình của một loài chim: máu nóng, có lông, … Nó có kích thước gần bằng một con gà tây, với cái đầu đầy màu sắc, có mào và lông đuôi dài. Tuy nhiên, những đặc điểm độc đáo và thú vị của nó rõ ràng là không giống loài chim.

Lịch sử về loài chim Hoatzin

Một số hóa thạch của loài hoatzin đã được tìm thấy. Theo mô hình tiến hóa, hoatzin có nguồn gốc tại Châu Phi. Hóa thạch đã được tìm thấy ở Kenya và Namibia. Tuy nhiên, đây là những phát hiện vô cùng rời rạc, chỉ bao gồm xương vai và xương cánh ở Namibia, xương bả vai và xương cẳng chân ở Kenya. Một số hóa thạch khác được tìm thấy ở Pháp, Brazil và Colombia, nhưng không có hóa thạch nào có kết cấu hoàn chỉnh của một loài chim, nhìn chung chỉ bao gồm phần vai và chân. Tuy vậy, các nhà khoa học khăng khăng rằng hoatzin đã phát triển ở Châu Phi, dựa trên chưa đến mười mảnh xương không hoàn chỉnh.

Trong khi các bằng chứng về loài hoatzin bắt nguồn tại Châu Phi rất mong manh, ý định truy vết nguồn gốc tiến hóa của họ đã cho thấy nhiều vấn đề hơn. Trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng hoatzin là một vấn đề đối với học thuyết tiến hóa, tức là, nghiên cứu về “sự liên quan” của tất cả nhóm sinh vật. Khoảng một năm sau khi nhận định đó được công bố, một học thuyết mới được đưa ra để cố gắng liên kết loài hoatzin với loài chim cu gáy bằng cách sử dụng DNA ty thể. Trong khi hoatzin có chung một số đặc điểm với loài chim cu gáy, học thuyết này không chấm dứt sự tranh luận trong cộng đồng khoa học. Một nghiên cứu khác, phát hành trong một vài năm sau đó, đã sử dụng các chuỗi DNA ty thể khác nhau và lập luận rằng hoatzin hoàn toàn không xuất phát từ loài chim cu gáy. “Thay vào đó, các phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng loài hoatzin có liên quan chặt chẽ với loài chim turaco (tên khoa học Musophagidae), một họ nhỏ loài chim sống trên cây, ăn quả, cư trú tại Châu Phi Hạ Sahara”. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được bài toán cho cộng động khoa học.

Vài năm sau đó, một nghiên cứu khác đã được đưa ra chỉ trích nặng nề học thuyết về loài chim turaco và chỉ ra rằng hoatzin không liên quan đến loài chim cu gáy hay turaco. Thay vào đó, học thuyết này đưa ra một liên kết yếu với loài chim bồ câu! Tuy nhiên, vẫn còn rất mơ hồ, nó không đi đến gần với vấn đề được nhắc đi nhắc lại với cái tên “bài toán hoatzin”. Một nghiên cứu tổng quát về hệ thống loài chim với sự tham gia của gần 20 chuyên gia, phát hành trên tạp chí khoa học vài năm sau khi bài báo về loài chim bồ câu được xuất bản, nỗ lực giải thích về loài hoatzin. “Loài chim hoatzin bí ẩn vẫn chưa tìm được chỗ đứng thích hợp, nhưng một số giả định về các mối quan hệ có thể bị bác bỏ”. Các đặc điểm độc đáo của loài hoatzin và sự gián đoạn rõ ràng trong sự liên kết với các loài chim khác đã cản trở bất kỳ nỗ lực phân loại nó dựa trên học thuyết tiến hóa. Các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa không đưa ra được lời giải thích nào cho nguồn gốc loài chim hoatzin, mặc dù đã rất nỗ lực tạo ra một cây phát sinh chủng loại phù hợp với chúng.

Từ được các tạp chí khoa học sử dụng nhiều nhất để mô tả loài hoatzin là “enigma (điều bí ẩn)”. Enigma nghĩa là “điều gì đó khó hiểu và khó giải thích” và việc sử dụng lặp đi lặp lại thuật ngữ này biểu thị cho những cuộc đấu tranh của những nhà khoa học theo thuyết tiến hóa đối với loài hoatzin. Tại sao những nhà khoa học sáng giá nhất trong học thuyết tiến hóa lại bị loài chim nhỏ bé này gây bối rối? Cứ như thể Đấng Tạo Hóa thiết kế nên loài chim đặc biệt này để đẩy học thuyết tiến hóa vào ngõ cụt.

Được thiết kế để làm những gì đã thiết kế

Loài hoatzin có một hệ thống sinh sản khác thường, thể hiện hành vi làm tổ và chăm sóc chim con khá đặc biệt. Chim hoatzin xây dựng tổ của chúng trên những cành cây vươn ra trên mặt nước. Trứng được ấp khoảng một tháng trước khi nở. Sau khi trứng nở, những con chim lớn, và một vài thành viên trong đàn cho chim con ăn trong khoảng 2 tháng. Tỉ lệ sinh sản thành công khá thấp, những nhà nghiên cứu phát hiện chỉ khoảng 27% số trứng được nở ra. Tuy nhiên, khi các nhóm quần thể lớn hơn giúp chăm sóc các tổ chim con, tỉ lệ sinh sản thành công được cải thiện, và tốc độ trưởng thành diễn ra nhanh hơn.

Khi mới nở, chim hoatzin con có móng trên cánh. Điều này đã được biết đến trong hơn 100 năm. Khi có sự đe dọa, chim hoatzin con sẽ nhảy ngay xuống nước để lẩn trốn. Khi mối nguy hại đã rời đi, chim hoatzin con sẽ sử dụng móng vuốt để leo lên những cành cây thấp. Sau đó, nó giữ chặt và kéo mình ra khỏi nước bằng chân, như một đứa trẻ leo ra khỏi hồ bơi, với móng vuốt có chức năng giúp bám chắc. Những móng vuốt tồn tại và hoạt động trong ít nhất 100 ngày đầu tiên, nhưng chúng không còn được sử dụng khi hoatzin đã trưởng thành.

Những móng vuốt này là một câu đố hóc búa cho học thuyết tiến hóa, với một số ý kiến liên 

kết đến loài khủng long Archaeopteryx, tuy vậy, nhiều người từ chối quan điểm này và lập luận về sự thích nghi sau này. Bài báo của tổ chức Audubon Society viết về những lập luận cho rằng những móng vuốt đã được phát triển để chúng có thể quay lại tổ sau khi lặn xuống nước tìm nơi ẩn nấp. Tuyên bố này có hai vấn đề nghiêm trọng:

 • Điều thứ nhất đến từ tỉ lệ tử vong tiềm ẩn. Nếu chim hoatzin con nhảy xuống nước và không có những móng vuốt đặc biệt này, nó sẽ phải vật lộn để đưa mình quay trở về tổ và có thể sẽ chết. Sinh vật đã chết không tiến hóa. Thông tin về tính năng mới cần thiết không được truyền vào bộ gen.
 • Tâm trí nó không có trí tưởng tượng, Nó không có kế hoạch cho tương lai. Nó không có sự nhìn xa trông rộng”. Rõ ràng, những nhà khoa học theo thuyết tiến hóa xem quá trình chọn lọc tự nhiên là ngẫu nhiên, và không chú ý đến tương lai. Tuy nhiên, chim hoatzin cần có ngay móng vuốt khi nở để thực hiện hành vi ẩn mình tự vệ của chúng – nghĩa là, một khả năng thuyết tiến hóa chủ đạo bị loại trừ hoàn toàn.Vấn đề thứ hai trong ý tưởng của tổ chức Audubon Society đến từ chính những nhà khoa học thuyết tiến hóa hàng đầu. Nhà sinh vật học Francis Crick, người đồng khám phá ra chuỗi DNA xoắn kép, đã viết, “Tôi nghi ngờ rằng một số người không thích ý tưởng chọn lọc tự nhiên không có tầm nhìn xa. Quá trình đó tự xảy ra, có kết quả, và không biết sẽ đi đến đâu. ‘Môi trường’ sẽ cung cấp hướng đi, và lâu dài, kết quả của nó là không lường trước được” Richard Dawkins, có lẽ là người gần gũi nhất với thuyết tiến hóa, đã đi xa hơn nữa: “Chọn lọc tự nhiên, quá trình tự động, vô thức, mà Darwin đã phát hiện ra, và cái mà chúng ta biết ngày nay là lời giải thích cho sự tồn tại và mục đích rõ ràng của tất cả sinh vật, không có mục đích. 
 • Hơn thế nữa, ngay cả khi trưởng thành, chim hoatzin vẫn để lại cho những nhà khoa học sự bí ẩn. Không giống như nhiều loài chim khác, thức ăn chính của hoatzin là lá từ cây và bụi rậm, chúng không hề ăn sâu bọ hay côn trùng. Hoatzin được thiết kế để dành riêng cho chế độ ăn uống này. Đầu của chúng nhỏ và cơ động so với phần còn lại của thân, cho phép chúng di chuyển giữa những cành cây khi ăn lá. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hoatzin có một cái dạ dày gần giống với bò hơn bất kỳ loài chim nào được biết đến! Nó thể hiện quá trình có tên gọi lên men dạ cỏ. Điều này đề cập đến việc thức ăn được lên men ngay trong thực quản trước khi đến dạ dày, đẩy nhanh quá trình làm mềm chất xơ. Điều này đòi hỏi thực quản của chim hoatzin lớn hơn so với nhiều loài chim kích thước nhỏ khác, làm giảm không gian cho các kết cấu chức năng bay. Tuy nhiên, vì hầu hết các loại thực vật chúng ăn đều có giá trị dinh dưỡng thấp, do đó năng lượng sản xuất ra bị giảm, đây không phải là vấn đề vì chúng cần ít năng lượng hơn nhiều loài chim cần bay thường xuyên.
 • Để lên men thức ăn trước khi xuống dạ dày, thực quản chim hoatzin có chứa nhiều vi sinh vật. Những vi khuẩn này cho phép chúng tiêu hóa xen-lu-lô, một hợp chất cao phân tử có trong thực vật và khó tiêu hóa đối với hầu hết động vật có xương sống. Điều này cho phép hoatzin lấy được nhiều chất dinh dưỡng hơn từ mỗi bữa ăn, nghĩa là chúng không cần ăn quá nhiều như những loài chim khác cần để có một lượng chất dinh dưỡng tương đương. Điều này thật sự quan trọng vì trọng lượng cần được giảm thiểu để tối ưu hóa cho chức năng bay. Như đã nói đến trước đây, hệ thống tiêu hóa này rất giống với động vật nhai lại cả về hình thức lẫn chức năng. Có lẽ nào những nhà khoa học theo thuyết tiến hóa cần xem xét phân loại hoatzin như là một động vật nhai lại sau nhiều nỗ lực thất bại trước đó?Dạng Chuyển tiếp sai?

  Loài hoatzin mang đến một thử thách hóc búa cho học thuyết tiến hóa trong nhiều cách. Không có nhà tiến hóa học nào coi hoatzin là một sự liên kết giữa chim và bò sát. Tuy nhiên, một trong những đặc tính mấu chốt của loài khủng long Archaeopteryx, được xem như một sự chuyển đổi hình thức, cũng được tìm thấy trong loài hoatzin. Vậy, hoatzin là một dạng chuyển tiếp, hay Archaeopteryx là một loài chim đã tuyệt chủng? Trong luận án tiến sĩ về loài hoatzin, Tiến sĩ Antje Mullner, một nhà khoa học theo thuyết tiến hóa, chối bỏ hoatzin là một dạng chuyển tiếp. “Nhiều hướng dẫn viên du lịch ở Neotropics vẫn miêu tả hoatzin như một hóa thạch sống. Tuy nhiên, những móng vuốt trên thực tế đã được biết đến trong một số loài chim, ví dụ, trong một số loại turaco. Rất có thể những móng vuốt ở cánh là sự thích nghi thứ sinh liên kết chặt chẽ với môi trường của loài…” Giải thích này khiến Archaeopteryx như một loài chim đã tuyệt chủng khi thiếu mất khả năng liên kết là bị loại trừ.

  Ngay cả khi bỏ qua ý tưởng loài chim hoatzin là một hình thức chuyển tiếp của loài Archaeopteryx, nó gây nên vấn đề khác cho những nhà khoa học theo thuyết tiến hóa, bằng chứng là những rắc rối nó mang lại cho mô hình phát sinh chủng loài của họ. Họ không thể xác định tổ tiên của loài hoatzin. Tuy nhiên, nếu họ tạm dừng đủ lâu để nhìn vào Sáng-thế ký 1, họ có thể nhận thấy rằng hoatzin cũng là một tạo vật và tổ tiên của chúng cũng là loài hoatzin. Điều này cũng giải thích cho nét độc đáo trong hệ thống tiêu hóa của loài hoatzin, không hề tìm thấy trong bất kỳ loài chim nào khác. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời, và khi nhiều người từ chối thừa nhận sự thiết kế của Đấng Tạo Hóa, điều không tưởng với họ. Francis Crick đã tóm lại thái độ của nhiều nhà khoa học nói chung đối với khả năng của sự sáng tạo. “Các nhà khoa học phải liên tục nhắc nhở mình rằng những gì họ nhìn thấy không phải là sự thiết kế, mà là sự phát triển”. Nói cách khác, bằng chứng về sự thiết kế không thành vấn đề, các nhà khoa học phải bám lấy sự tiến hóa, bất chấp mọi bằng chứng. Đáng buồn thay, sự thật về loài chim hoatzin đã không khiến các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa nghi ngờ về thế giới quan  của họ, hoặc thậm chí một lần xem xét khả năng khả năng loài hoatzin được Đấng Tạo Hóa dựng nên để làm chính xác những gì nó được thiết kế ngày nay.

Dịch: Độc giả

Nguồn: Answersingenesis.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 8: Tôi Vượt Qua Thử Thách

49 tuổi…

TÔI MẮC BỆNH UNG THƯ

Đầu năm 1998, trong khi đang hăng say hầu việc Chúa, vừa học, vừa xây nhà thờ, tôi không ngờ đã mắc bệnh ung thư ở bên trong lổ mũi. Tôi được Bệnh Viện Baylor Dallas giải phẩu và điều trị. Nhờ sự can thiệp của Cô Patty Lane, người làm việc ở Baptist General Convention of Texas, tôi được Bệnh Viện Baylor chữa trị bệnh, khi thanh toán nợ nần Bệnh Viện Baylor đã miễn hết nợ cho tôi. Món nợ rất lớn chữa bệnh ung thư. Chúa đã dùng các bác sĩ để trị bệnh kể cả các bệnh nan y. Chúa Giê-su cũng bắt đầu chức vụ của Ngài bằng cách chữa bệnh. Chúa là bác sĩ đại tài, Ngài không bó tay trước chứng bệnh nào, thậm chí Chúa đã kêu ít nhất 3 người từ chết sống lại. Các bác sĩ tài giỏi của nước Mỹ cũng thường cầu nguyện và tham khảo với Chúa Giê-su. Sau một năm chữa trị trong hoàn cảnh ở Bệnh Viện rất ít, ở nhà rất nhiều, vừa đi làm vừa trị bệnh, tôi được các bác sĩ cho ngưng điều trị và từ từ không còn tái khám nữa. Mỗi ngày rửa mặt, tôi rờ vào cổ và thấy di tích của cuộc phẫu thuật với đường khâu dài làm cổ tôi nhỏ lại. Thân thể tôi còn vết tích nhưng mạng sống tôi còn bình an. Hiện tôi là người cancer-free được 21 năm. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Giáo Hội Báp-tít người Mỹ Texas. Tôi còn nhớ lúc tôi đi bệnh viện để chuyền dịch (chemotherapy), để chiếu tia phóng xạ (radiation), để nằm viện phẫu thuật cũng nhằm lúc Hội Thánh Đức Tin đang bận rộn phấn khởi xây nhà thờ. Cá nhân làm việc bị mất hút trong đám đông. Tôi cứ đau, cứ đi trị bệnh, Hội Thánh cứ tiếp tục xây nhà thờ. Số phận một người quyện vào số phận chung của cả nhóm người.

Năm 2000, nhà thờ Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas đã làm lễ khánh thành.

50 tuổi…

TÔI HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ XÂY NHÀ THỜ

Trong thời gian phục vụ xây dựng Hội Thánh Đức Tin Dallas, tôi đã gặp gỡ và hiệp tác với một số người tôi không quên tên. Tôi nhớ một người Mỹ tên R. C. Nelson đã được Chúa dẫn đến giúp Hội Thánh xây nhà thờ từ A cho tới Z. Tôi đã gặp ông trong khi ông đang xây nhà thờ ở một thành phố lân cận, tôi mời ông và ông đã đến. Ông đã giúp xây dựng cả ba building của Hội Thánh. Trong thời gian dài hơn 10 năm. Tôi nhớ Mục Sư Nguyễn Xuân Hà, người quản nhiệm đầu tiên của Hội Thánh Đức Tin, ông bà đã gây được ảnh hưởng lớn đáng quý trong lòng nhiều người tại Dallas trong thời kỳ đầu người Việt đến Mỹ. Ông đã mắc bệnh suy thận và đã qua đời bình an. Cả gia đình Mục Sư Hà phục vụ tận tâm, xem việc Chúa như việc gia đình mình. Mục Sư Hà là một người chết rồi vẫn còn nói. Tôi mừng vì đã dự phần cử hành tang lễ cho ông tại nghĩa trang Hillcrest, Dallas. Bà quả phụ Mục Sư Hà nay vẫn còn sống, sức khỏe yếu và hay quên. Nhưng bà là người vui tính, có khả năng hài hước có duyên, luôn đi nhà thờ.

Tôi nhớ các Chấp Sự Hội Thánh đã cùng tôi liên lạc với Kiến Trúc Sư nhiều lần khi bắt đầu công việc xây dựng nhà thờ, một kiến trúc lớn do người Việt xây dựng và làm chủ ngay trên đất Mỹ. Chấp sự Nguyễn Thành Sơn đến từ Canada, đã hiệp tác lãnh đạo Hội Thánh cùng với tôi trong nhiều năm, ngày nay sau hơn 20 năm, ông bà vẫn còn trung tín giúp Hội Thánh trong cương vị Chấp sự trưởng của Hội Thánh. Chấp sự Đỗ Sĩ Nghị và vợ đã phụ trách việc trồng cây chung quanh nhà thờ, đến nay cây vẫn còn tươi tốt. Chấp sự Đào Duy Tâm, vốn là Phi Công của quân đội VNCH đã chọn Dallas làm quê hương thứ hai. Ông cũng là cột trụ của Hội Thánh, đẹp ý Chúa ông đã qua đời bình an khi được giải phẩu tim. Vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thanh Xuân. Tôi vẫn gọi bà Tâm là cô Xuân. Cô là người liên lạc kết nối công việc thường xuyên với Constructors, và các Sub-constructors từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Tôi còn nhớ cô Võ Thị Châu, người hành nghề khai thuế chuyên môn có bằng CPA giữ chức Thủ Quỹ, lo liên lạc sổ sách tài chánh với ngân hàng. Cô Châu cũng phục vụ lâu năm trong Hội Thánh. Tôi nhớ cô cũng đã giúp khai thuế cho gia đình tôi trong nhiều năm miễn phí. Cô là người đàn bà hiền lành, một tín hữu trung tín. Tiếc thay cô mắc bệnh ung thư và đã qua đời. Dù ở đâu, đối với người Việt, uy tín rất là quan trọng. “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.”

Đối với tôi, cô Xuân là người đặc biệt. Tôi kính trọng và quý mến cả gia đình cô. Cô là một trong hai người con gái của cố Mục Sư Nguyễn Xuân Ba, gốc người Quảng Nam. Bà cụ Ba mới chết khi đã thọ đến 100 tuổi. Cô Xuân có 4 người anh ruột và 1 người anh rễ làm Mục Sư. Luật sư Nguyễn Xuân Phước nổi tiếng ở Dallas là em trai ruột của cô. Cô Xuân không những yêu Chúa nhưng cũng rất yêu người. Cô là người hiếu khách, tận tụy với công việc nhà Chúa. Cô không từ chối giúp người nào trong khả năng của cô. Cô đã giúp nhiều cặp vợ chồng trẻ sinh viên sống như con ruột trong nhà, cô còn giúp các em tiến đến hôn nhân. Trong tuần rồi, ngày 20 tháng 10, 2019, một việc bất ngờ đã xảy ra dạy dỗ tôi rất nhiều. Nhà của cô Thanh Xuân ở Carrollton đã bị gió lốc “tornado” thổi qua làm tung bay mái nhà, sụp phòng, cây cối gãy đổ gây thiệt hại rất lớn, trong khi cô đi vắng. Cô đi Mission Trip với người chị của cô người đang sống ở California. Cô đi Việt Nam, Campuchia và Nam Hàn trong ba tuần lễ. Tôi nhắn tin cho cô qua điện thoại hỏi xem cô biết chuyện xảy ra ở nhà không? Cô cho hay đã biết tin tức rồi, cô nói: “Nhờ đi chơi mà thoát chết.” Cô đã không cắt bỏ chuyến đi để về nhà ngay, cô đã đi cho hết chuyến đi. Các con của cô trong đó có một nữ Luật Sư đã lo việc ở nhà. Hãng bảo hiểm nhà cũng lo chỗ ở tạm cho thân nhân cô. Mọi sự có Chúa lo. Tinh thần của con cái Chúa là như thế.

Gian nan thử thách đã rèn luyện đức tin của con cái Chúa trở nên mạnh mẽ. Một người có đức tin nơi Chúa, sẽ sống lạc quan, không chút bi quan. Mấy ngày sau cơn lốc, tôi và thầy Thảo có lái xe đi ngang qua nhà của cô Xuân, thấy xe Cảnh Sát bắt dừng lại nhắc nhở cẩn thận khi lái xe vào khu vực đổ nát nầy. Chúng tôi đã nhìn thấy cảnh hoang tàn nhà hư trốc mái, cây đỗ, xe lật trước sau nhà cô Xuân. Cả khu vực có những nhà hàng xóm, đa số là người về hưu đang sống, đã hư hại rất nhiều trên đường gió lốc thổi qua… Tôi thấy chỗ phòng cô Xuân nằm ngủ đã hư sụp hoàn toàn, nếu cô ở nhà hôm đó, không biết cô sẽ ra sao. Điều lạ nữa là ở một phòng ngủ bên cạnh trong nhà có hai tín hữu khác đang ở chung cũng trải qua cơn lốc trong đêm. Nhà cửa hư sụp nhưng không một người nào bị thương hay tử nạn. Chúa đã gìn giữ con cái của Ngài trong sự bình an.

Thử thách trăm bề xảy đến khi 10 ngày sau khi nhà sụp vì tornado, cô Xuân phải vào bệnh viện vì bị stroke. Cũng may là cô mắc bệnh nhẹ và trải qua tập luyện nhiều để đi lại bình thường. Nằm bệnh viện cũng là dịp để gia đình con cái và bà con trong Hội Thánh đến thăm. Nằm bệnh viện cũng là lúc tìm được thời gian nghỉ ngơi. Cầu nguyện cho mình, cầu thay cho người khác. Khi đi thăm con cái Chúa nằm nhà thương, tôi thấy mình cũng giống người đang nằm nhà thương.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Lịch Cầu Nguyện Tháng 12/2021: Ngợi Khen và Cảm Tạ

Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4: 2) Chúng ta không thể biết ơn nếu không tỉnh thức thuộc linh và cảm nhận được sự hướng dẫn chi tiết của Chúa. Bởi sự tốt lành, thánh khiết, nhân từ và đời đời của Đức Chúa Trời là lý do để chúng ta ca ngợi và cảm tạ Ngài. Trong tháng 12 này chúng ta sẽ cầu nguyện với các chủ đề cảm ơn được đăng lên từ khắp nơi trên thế giới và chúng ta hãy ngợi khen Chúa bằng những bài hát thiêng liêng.

1. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài, các hội thánh ở Romania đã trở nên hữu hiệu hơn khi hoạt động trên mạng trong thời kỳ đại dịch. Đây là cơ hội để gặp gỡ và giúp đỡ những người không đủ can đảm đến hội thánh.  (Công 8: 4)

2. Chúng con cảm ơn Cha vì đại dịch COVID đã khiến người Nhật suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc đời họ. Cầu xin Chúa cho họ tìm kiếm Ngài là Chân Thần và tìm được câu trả lời cho đời sống. (Ê-sai 55: 10-11)

3. Thưa Cha, chúng con biết ơn Ngài vì chúng con có thể tiếp tục chia sẻ mục vụ Phụ nữ Hy vọng cho tù nhân nữ tại nhà tù Buen Pastor ở Paraguay. Cảm ơn Chúa cho có nhiều người tình nguyện phục vụ, chu cấp tài liệu và dâng hiến tài chính để có thể mang thông điệp cứu rỗi đến đó. (Giăng 16:22)

4. Chúng con cảm ơn Chúa vì 18 phụ nữ ở Liberia đã chọn tin nhận Đấng Christ trong Tuần Lễ Ra Đi Chia Sẻ. Chúng con cầu xin Chúa cho có nhiều người nữa sẽ tìm thấy sự cứu rỗi. (Lu-ca 15: 6)

5. Chúng con cảm ơn Chúa vì có thể phát triển chương trình Kho Báu Ẩn Giấu bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.” (Thi 34: 1).

6. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì 30 tình nguyện viên trung tín làm việc trong chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng ở Hàn Quốc. Cảm ơn Ngài đã cho họ những ân tứ khác nhau và đã mang họ đến với nhau để phục vụ Ngài. (1 Cô 12: 4-6)

7. Thưa Cha, cảm ơn Cha đã mang đến sự an ủi cho các phụ nữ Hồi giáo ở Bắc Caucasus thông qua các chương trình Phụ nữ và Hy vọng. Nhiều người đã học cách yêu thương chồng, và giờ đây ngôi nhà của họ tràn ngập bình an và phước hạnh. (Lu-ca 1:68)

8. Chúng con cảm tạ Chúa vì trong thời kỳ đại dịch chương trình Phụ nữ Hy vọng có thể phát thanh từ xa bằng tiếng Hindi và tiếng Bengali. Cảm ơn Chúa cũng đã chu cấp cho cách này ở Ấn Độ để các tín hữu có thể tham gia cầu nguyện qua các cuộc gọi video và điện thoại (Hêb 10:25)

9. Ca ngợi Chúa vì các Cơ đốc nhân ở Lyon, Pháp có thể phân phát 5.000 cuốn Kinh thánh mỗi năm trong Lễ hội Ánh sáng vào tháng Mười Hai. Cảm ơn Chúa cũng có nhiều người hỏi xin Kinh thánh. (Ma-thi-ơ 4: 4)

10. Ngợi khen Chúa về sự trưởng thành của các thính giả của chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng tiếng Tagalog ở Philippines khi họ vẫn vững vàng trong đức tin mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn trong đại dịch. Chúng con cũng biết ơn Ngài vì nhiều thính giả nói rằng họ được Chúa ban phước bởi Lời Ngài thông qua mục vụ này. (1 Cô 16:13)

11. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì trong thời kỳ đại dịch, nhiều Cơ đốc nhân ở Bắc Âu đã nhận ra rằng các cuộc hẹn và các cuộc hội họp không quan trọng bằng việc gặp gỡ Chúa qua sự cầu nguyện. (Mác 1:35)

12. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Ngài có một nhóm mới được hình thành ở Bồ Đào Nha qua chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng đã phát sóng và tại đó có khả năng nhiều chương trình được phát sóng trên các nền tảng mới như Spotify. (Thi 63: 4)

13. Cha ơi, cảm ơn Ngài vì trong thời gian đóng cửa, cuộc sống của mọi người có thể linh hoạt hơn khi làm việc ở nhà. Trong điều kiện này tạo cơ hội cho phụ nữ ở Trung Quốc có thể sống đời sống Cơ đốc đắc thắng bởi Đức Thánh Linh. (Thi 71: 8)

14. Cảm ơn Chúa vì những khoảng thời gian khó khăn này đã giúp các tín hữu tại Serbia nhận biết Ngài là Đấng Tối Cao. Chúng con tin cậy nơi Ngài. (Thi 71: 5)

15. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài luôn nghe tiếng cầu xin của chúng con. Cảm ơn Ngài trong những năm gần đây ở Quần đảo Faroe và Đan Mạch có nhiều người đang trung tín cầu thay (1 Giăng 5:14)

16. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì nhiều người ở Bonaire vẫn giữ được công việc trong suốt kỳ đại dịch và có thể chăm sóc người khác nữa. (Thi 68: 19)

17. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì trong đại dịch ở Uruguay, Chúa dạy chúng con biết cách sử dụng công nghệ tốt hơn. Bây giờ các hội thánh nhóm lại thờ phượng, thông công và hiệp nguyện đều qua zoom. (Ê-sai 25: 1)

18. Lạy Chúa Toàn Năng, chúng con ngợi khen Chúa vì tại Indonesia có thể thoải mái chia sẻ phúc âm trên mạng xã hội. Cảm ơn Ngài hơn nữa vì những người mới tin đã dám chia sẻ lời chứng của họ theo cách này. (Công vụ 4:29)

19. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài về Ful Maya Tamang, điều phối viên mới ở Nepal, và các tín hữu mới tìm thấy hy vọng trong Ngài qua mục vụ Phụ Nữ và Hy Vọng. (1 Cô 1: 4)

20. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Ngài về Karin, Eva, Kerstin, Helen và Rebecka, là những tình nguyện viên trung tín cho mục vụ Phụ Nữ và Hy Vọng ở Thụy Điển. Cầu xin Chúa ban phước trên công việc mà bàn tay họ làm ra. (Thi 90:17)

21. Lạy Chúa Toàn Năng, chúng con cảm ơn Chúa vì các thính giả tại Việt Nam tìm thấy sự an ủi và sự bình an trong thời kỳ đại dịch khi họ đã biết được những lời hứa của Chúa thông qua các chương trình của Đài Xuyên Thế Giới (2 Cô 1:20)

22. Chúa ơi, chúng con ca ngợi Ngài vì các nhà tài trợ tại Đức và những người hỗ trợ mục vụ toàn cầu cho Đài Xuyên Thế Giới. Sự hỗ trợ không ngừng của họ cho các chương trình Phụ nữ và Hy vọng để có thể sản xuất ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. (Ga-la-ti 6: 9)

23. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài về cơ hội Chúa mở cửa cho nhóm Phụ nữ và Hy vọng ở Ethiopia có thể phục vụ những người tị nạn và những người phải di tản khỏi nhà. Xin mang đến sự chữa lành và toàn vẹn cho những người này khi Ngài đụng chạm đến họ.

24. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa vì sự cải cách đang diễn ra trong các hội thánh Phần Lan, khi sự cầu nguyện, cầu thay và đức tin cá nhân được chú trọng hơn.

25. Cảm ơn Chúa, dù đại dịch COVID xảy ra nhưng mục vụ Phụ nữ và Hy vọng ở Nhật Bản bắt đầu vào tháng 3 năm nay. (Ê-sai 55: 8-9)

26. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Ngài vì Chúa gìn giữ tất cả những nhân sự làm việc cho chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng ở Tây Ban Nha được bình an trong cuộc khủng hoảng của đại dịch Cô-rô-na. (Thi 9: 1)

27. Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì những người Hàn Quốc có sự cầu nguyện với tinh thần truyền giáo. Chúng con cầu xin Chúa cho sẽ có nhiều người trung tín cầu thay hơn nữa. (Thi 66:20)

28. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã phát triển việc sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền giảng trong đại dịch, đặc biệt là ở Bắc Caucasus, nơi khó có thể chia sẻ phúc âm một cách công khai. (Rô-ma 8:28)

29. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì Lời Chúa bắt phục lòng chúng con. Chúng tôi cầu nguyện cho những người nghe các chương trình Đài Xuyên Thế Giới ở Ấn Độ dù thuộc các tôn giáo khác cùng sẽ cảm động bởi Lời Ngài để họ được cứu. (Giăng 6:37)

30. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài đã sử dụng các chương trình Phụ nữ Hy vọng ở Serbia để mang lại sự khích lệ và an ủi cho nhiều phụ nữ. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con có phương tiện truyền thông xã hội để mang lại hy vọng cho nhiều người. (2 Cô 1: 3)

31. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài đã cảm động các thính giả Thụy Điển qua Chương trình Vườn Trái Tim (Garden of the Heart). Chương trình này đã giúp nhiều người được chữa lành và phục hồi. (Thi 9:11)

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM

1/ Dịch bệnh ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Xin Chúa cho các cơ quan chức năng có thể quản lý và kiểm soát được dịch bệnh trong tình hình diễn biến phức tạp này.

2/ Cầu xin Chúa cho nền kinh tế và cuộc sống người dân Việt Nam sớm phục hồi và ổn định trở lại.

3/ Cầu xin Chúa cho việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Việt Nam được phổ biến ở các vùng sâu, vùng xa để mọi người được tiêm phòng đầy đủ.

4/ Cầu xin Chúa cho các hội thánh tại Việt Nam có thể tổ chức được các chương trình truyền giảng vào dịp Giáng Sinh để nhiều người được nghe phúc âm và được cứu.

Mục vụ Phụ Nữ & Hy Vọng
Email: radiomanavn@gmail.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 12 – 2021

Shalom các bạn cầu nguyện thân mến,

Mục sư Willem Glashouwer đã nói, “Cơ Đốc Nhân Vì Israel không phải là một phong trào thân Israel vì nó là một phong trào ‘trở lại với Kinh thánh’.” Thật là một sự khắc họa đậm nét và sâu sắc công việc của chúng tôi. Bất cứ ai có vấn đề với những gì chúng ta làm cho dân sự của Đức Chúa Trời không nên khó chịu với chúng tôi nhưng nên đọc lại Kinh Thánh. Như Kevin Loo, một mục sư đến từ Kuala Lumpur, đã nói: “Ý Chúa được tìm thấy trong Lời Chúa”.

Lịch cầu nguyện này, bắt đầu từ tháng 12 và sau Năm Mới tiếp tục với tháng 1, cũng là một nhiệm vụ để tra cứu và đọc các bản văn Kinh thánh được tham khảo hoặc dành thời gian để đọc thêm một số lời tiên tri về sự trở lại của Israel đối với vùng đất và mục đích của họ. Sẽ không khó để tìm thấy chúng, bởi vì Kinh Thánh đã nói về điều này hơn 700 lần. Những đoạn văn này đã được tiên tri bởi những người rất khác nhau trong nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau.

Đó là lý do tại sao chúng tôi với tư cách là tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel rất hào hứng và biết ơn chiến dịch “Đưa người Do Thái về nhà” của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh sự thành tín về lời tiên tri của Đức Chúa Trời qua chức vụ này trong 25 năm! Kinh thánh Do Thái kết thúc với Sử Ký II. Thật đáng tiếc, chúng ta, những Cơ đốc nhân, đã thay đổi thứ tự của các sách Kinh thánh. Trong câu cuối cùng của Sử Ký II, chúng ta đọc, “Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!” (2 Sử 36:23); một câu gốc thật tuyệt vời để mang theo với chúng ta vào năm mới.

Nguyện xin phước hạnh đủ đầy ở cùng với các bạn trong năm 2022

Đội ngũ Cầu nguyện Cơ Đốc Nhân Vì Israel

——————————***—————————–

Thứ Tư 1/12 Hanukkah

Trong ngày Hanukkah chúng ta cầu nguyện lời Chúa theo Thi-thiên 30. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.” (Thi-thiên 30:2). Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của dân Israel Ngài và lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không bao giờ kêu cầu Chúa một cách vô ích.

Thứ Năm 2/12

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.” (Thi-thiên 30:3) Hãy cảm tạ Chúa rằng sau những sự kiện kinh hoàng của nạn diệt chủng Holocaust, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel mảnh đất thuộc riêng họ và quốc gia này đã phục sinh từ trong sự chết.

Thứ Sáu 3/12

Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi-thiên 30:4-5) Thi-thiên đã đến với chúng ta qua người Israel, giống như phần còn lại của Tân Ước. Hãy cảm ơn Chúa về điều này và hãy cầu nguyện rằng chúng ta, với tư cách là Cơ đốc nhân sẽ không bao giờ quên điều đó.

Thứ Bảy 4/12

Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối.” Thi-thiên 30:7) Hãy cầu nguyện cho tất cả người Do Thái cảm thấy họ đã bị Chúa bỏ rơi và không còn tin rằng Chúa hiện diện. Hãy cầu nguyện để họ có thể thấy lại rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống và Ngài là Cha của họ.

Chúa Nhật 5/12

“Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;” (Thi-thiên 30:11) Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng có thể đem lại sự thay đổi lớn lao và đem hy vọng đến những tình cảnh tuyệt vọng. Chẳng có gì là không thể với Chúa.

Thứ Hai 6/12

“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi-thiên 30:12) Hãy cầu nguyện rằng thời kỳ sẽ đến khi người Do Thái và Cơ đốc nhân sẽ hiệp một ngợi khen Chúa cùng nhau trên trái đất mới.

Thứ Ba 7/12

Ở Đông Jerusalem, 30 người Hồi giáo đang làm việc cùng nhau như một phần của đội cứu hộ United Hatzalah và quân đội Israel. Họ huấn luyện cùng nhau để thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ sau động đất hoặc các thảm họa khác. Cảm ơn Chúa vì sự hợp tác độc đáo này.

Thứ Tư  8/12

Mùa hè vừa qua, sáu tên khủng bố người Palestine đã trốn thoát khỏi một nhà tù có an ninh tối đa ở Israel. Sau đó, rõ ràng là người Ả-rập gốc Israel hầu như không cung cấp bất kỳ viện trợ nào cho cuộc chạy trốn. Trên thực tế, họ đã cung cấp lời khuyên cho cảnh sát Israel. Hãy cảm ơn Chúa vì đã có những người Ả-rập gốc Israel quan tâm đến sự an toàn của Israel và không bị cuốn theo tâm trạng ăn mừng của một số người Palestine sau khi vượt ngục.

Thứ Năm ngày 9/12

Người Israel thường xuyên bị tấn công bằng dao trên đường phố. Đôi khi cảnh sát có thể can thiệp và vô hiệu hóa những kẻ tấn công. Cảm ơn Chúa vì những lần tấn công bằng dao có thể được ngăn chặn và hãy cầu nguyện rằng các nhân viên cảnh sát trên đường phố sẽ cảnh giác và có thể ứng phó với các cuộc tấn công bằng dao một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ Sáu 10/12

Hãy cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan cho chính phủ Israel để họ sẽ đi những bước đi đúng và đưa ra quyết định chuẩn vì họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với vi-rút corona.

Thứ Bảy 11/12

Thủ tướng Israel Bennett đã cho thấy rằng ông đang chống lại việc thành lập nhà nước Palestine. Yair Lapid, người sẽ kế vị Bennett sau một năm rưỡi kể từ bây giờ, có quan điểm sắc thái hơn. Hãy cầu nguyện xin sự khôn ngoan cho hai nhà lãnh đạo chính phủ Israel đưa ra các lựa chọn đúng và đi đúng vị trí.

Chủ Nhật 12/12

“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” (Thi-thiên 20:7) Hãy cầu nguyện rằng người Israel sẽ đặt niềm tin và hy vọng vào danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trên hết mọi điều khác khi nói đến an ninh của quốc gia.

Thứ Hai 13/12

Nội các Israel đã dành một số tiền lớn trong ngân sách quốc gia để hỗ trợ các dân tộc thiểu số như Ả Rập và Druze. Các quỹ này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thiểu số và phần còn lại của dân số trong các lĩnh vực như giáo dục. Hãy cầu nguyện rằng những kế hoạch này sẽ dẫn đến những kết quả tích cực.

Thứ Ba 14/12

Theo một nghiên cứu gần đây, trẻ em trong 17% gia đình Israel không có đủ thức ăn để sống qua ngày mà không bị đói. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả các tổ chức phân phối thực phẩm và cầu nguyện rằng các giải pháp lâu dài cho vấn đề sẽ được tìm ra.

Thứ Tư 15/12

Mộ của Joseph nằm gần thị trấn Ả Rập Nablus. Người Do Thái thường đến địa điểm này để cầu nguyện nhưng người Palestine làm mọi cách để ngăn chặn điều này. Hãy cầu nguyện để bạo lực gần mộ của Giô-sép chấm dứt và những du khách Do Thái sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công.

Thứ Năm 16/12

Thứ Năm, 16/12 Hậu quả của cuộc khủng hoảng corona khiến ngành hàng không Israel phải sa thải hàng loạt. Điều này có thể khiến toàn bộ ngành công nghiệp ở Israel sụp đổ. Cầu nguyện rằng điều này sẽ không xảy ra và Israel sẽ có thể đón một lượng lớn khách du lịch trở lại.

Thứ sáu 17/12

Gần đây, hàng chục người Israel theo hình thức Hebron đã ném đá vào nhà và ô tô tại một ngôi làng Ả Rập. Chúng ta thường nghe nói về các sự cố xảy ra theo chiều ngược lại nhưng điều này đôi khi cũng xảy ra. Hãy cầu nguyện để những vụ việc như vậy không còn diễn ra đôi bên.

Thứ Bảy ngày 18/12,

Số lượng người Do Thái theo Đấng Mê-si ở Israel đang gia tăng. Hãy cầu nguyện rằng họ sẽ là một phước hạnh cho xã hội Israel. Cảm ơn Chúa vì đức tin của họ vào Chúa Giê-xu với tư cách là Đấng Mê-si ngày càng được chấp nhận, vì họ cũng hoàn toàn là một phần của cuộc sống ở Israel.

Chủ nhật 19/12

“Chúa đáp: ‘Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.’”(Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14-15) Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời xin Ngài sẽ đi với dân Israel trên đường đến xứ Ca-na-an. Hãy tạ ơn Chúa vì lúc đó Ngài đã đi với dân Israel và cầu nguyện để dân Israel có thể kinh nghiệm được sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời.

Thứ Hai 20/12

Cầu nguyện cho nhân viên y tế ở Israel. Do vi rút corona, nhiều người trong số họ đã bị kéo đến điểm bị vỡ bung và một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn đang quá tải. Hãy cầu nguyện rằng sẽ có nhiều phòng thở hơn cho nhân viên y tế và tất cả những người bệnh đều có thể được chăm sóc.

Thứ Ba 21/12

Tại các vùng lãnh thổ Ả Rập của Israel, có nhiều hoạt động tội phạm và cảnh sát hầu như không được tôn trọng. Israel đã quyết định tích cực giải quyết vấn đề này, thông qua các biện pháp như biến việc sở hữu và mua bán vũ khí trên các lãnh thổ Ả Rập là bất hợp pháp. Hãy cầu nguyện rằng điều này sẽ có hiệu quả và các hoạt động tội phạm sẽ được giảm bớt.

Thứ Tư 22/12

Cơ quan an ninh quê hương của Israel Shin Bet có giám đốc mới, Ronen Bar. Hãy cầu nguyện xin sự khôn ngoan cho ông Ronen Bar để lãnh đạo tốt cơ quan an ninh này, đặt ra những ưu tiên đúng đắn và luôn đi trước kẻ thù một bước.

Thứ Năm 23/12

Trong vài tháng, việc người Do Thai cầu nguyện trên Núi Đền đã được làm ngơ. Tuy nhiên, hoạt động này đã kết thúc, có thể do áp lực của Mỹ và tình trạng bất ổn mà nó gây ra cho người Palestine. Hãy cầu nguyện rằng thời gian sẽ đến sớm khi người Do Thái có thể tự do cầu nguyện trên Núi Đền.

Thứ Sáu 24/12 Áp lễ Giáng sinh

“Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.” (Ê-sai 11:1) Đức Chúa Trời đã hứa với dân Ngài rằng Đấng Mê-si sẽ được sinh ra trong gia đình Đa-vít. Đây chính là điều đã xảy ra. Hãy cảm ơn Chúa về sự thành tín của Ngài với lời hứa của Ngài.

Thứ Bảy 25/12 Giáng sinh

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14) Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã đến thế giới này và Ngài đã ở giữa dân Ngài.

Chủ nhật 26/12

Hãy cầu nguyện xin Chúa ban mưa nhiều rơi trên Israel vào mùa đông này, để nguồn nước dự trữ sẽ được bổ sung và Biển Galilea được ngập đầy hoàn toàn.

Thứ Hai 27/12

Hãy cầu nguyện cho những người lính cô đơn trong quân đội Israel. Một số binh sĩ đến Israel để phục vụ trong quân đội, nhưng cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có gia đình. Hãy cầu nguyện rằng sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ họ và luôn ở bên cạnh họ.

Thứ Ba 28/12

Hãy cầu nguyện cho những người cựu Hồi giáo đã tin vào Chúa Giê-su và sống trên lãnh thổ Palestine. Những Cơ đốc nhân này gặp thời kỳ khó khăn và có thể sẽ bị sự khước từi và ngược đãi từ gia đình nếu họ phát hiện ra.

Thứ Tư 29/12

Khoảng một phần tư triệu người Bedouin sống ở Israel. Nhiều người Bedouin, đặc biệt là những người sống ở phía nam Israel, vẫn sống cuộc sống du mục. Chính phủ Israel muốn những người Bedouin này định cư để sống ở các thị trấn và thành phố. Bản thân những người Bedouin thường không muốn điều này nên dẫn đến căng thẳng. Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho cả hai bên để giải quyết việc này.

Thứ Năm 30/12

Đã hơn một năm kể từ khi Hiệp ước Áp-ra-ham được thực hiện. Kể từ đó, các quốc gia liên quan đã giúp Israel thực hiện các giao dịch tương tự với các quốc gia Hồi giáo khác. Cảm ơn Chúa vì những phát triển này vì hòa bình của Israel.

Thứ Sáu ngày 31/12 Ngày cuối cùng của năm

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.”. (Ê-sai 40:28) Khả năng và hành động của con người bị giới hạn, như chúng ta đã trải qua trong năm qua. Nhưng quyền năng và sự thông sang của Đức Chúa Trời không có giới hạn. Hãy tạ ơn rằng Đức Chúa Trời luôn y nguyên, Ngài là Alpha và Omega.

Chúa Là Người Cha Hoàn Hảo Dù Cha Ruột Đã Làm Chúng Ta Thất Vọng

Câu hỏi: Tôi rất buồn mỗi khi ai đó nói về Đức Chúa Trời như một người Cha kính yêu của họ, vì cha tôi là một người  tệ  bạc, ích kỷ, hay đánh đập, lại còn bỏ rơi chúng tôi. Nếu Chúa giống như cha tôi, thì tôi không muốn có mối liên hệ với Ngài.

Trả lời:

Tôi có tin tốt lành cho bạn đây: Chúa không giống như cha của bạn một chút nào cả. Đức Chúa Trời tốt lành còn cha của bạn thì không, và tôi khuyên bạn không nên thất vọng về cha mình mà nghĩ rằng Chúa cũng như vậy. Kinh Thánh nói, “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn(Thi thiên 18:30).

Những gì cha bạn làm đã sai lầm, và chắc chắn để lại những vết sẹo đau đớn trong tim và tâm trí của mọi người trong gia đình – kể cả bạn. Thật khó để xóa mờ đi những vết sẹo cảm xúc đó; trên thực tế, chúng có thể đi theo bạn trong suốt cuộc đời. Nhưng liệu bạn có cho phép chúng kiểm soát bạn hay không – hay bạn sẽ học cách kiểm soát chúng? Lời cầu nguyện của tôi cho bạn là bạn sẽ không để những tổn thương của quá khứ chế ngự bạn, mà bạn sẽ khám phá theo cách mới để  chiến thắng chúng – với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Điều này có thể thưc hiên được không? Điều quan trọng là bạn phải khám phá ra một trong những lẽ thật lớn lao nhất của cuộc đời là Chúa yêu thương bạn. Ngài không ghét bạn, cũng không bao giờ bỏ rơi bạn. Thay vào đó, Ngài yêu bạn, và Ngài muốn bạn trở thành thành viên của gia đình Ngài mãi mãi. Bằng chứng là Ngài đã ban Con Một của Ngài đến thế gian để phó sự sống mình cho bạn. Kinh Thánh nói, “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống (1 Giăng 3:16).

Bằng một lời cầu nguyện đơn giản của đức tin để xin Chúa bước vào đời sống bạn và chữa lành những cay đắng, giận dữ và tổn thương trong lòng bạn. Hãy để lẽ thật về tình yêu của Chúa tràn ngập trái tim và tâm trí bạn mỗi ngày. Bạn sẽ thay đổi hoàn toàn và sẽ không bao giờ giống như ngày xưa nữa.

Dịch: Phan Thị Kim Hạnh

Nguồn: billygraham.org

Ảnh: personalityanalysistest.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bạn Phải Được Sinh Lại

Tôi đã sống theo lối sống của một người đồng tính trong vài năm.
Tôi đã tham dự các cuộc diễu hành tự hào dành cho cộng đồng LGBT.
Tôi đã nói những điều như: “Tôi được sinh ra theo cách này”, “Chúa là tình yêu”, “Ngài biết trái tim tôi” và “Bạn là ai mà phán xét tôi?”
Tôi mặc quần áo nam.
Tôi hút thuốc phiện hàng ngày.
Tôi đã uống rượu mà không biết say là gì.
Tôi đã có những ham muốn không đúng đắn.
Tôi đã ăn trộm.
Tôi đã nói dối.
Vân vân, vân vân, và vân vân…

Tuy nhiên, tất cả những người như tôi trong khi tin rằng có một Đức Chúa Trời, vẫn hành động như thể tôi là chúa của chính mình.

Tôi đã rất tự cao.
Tôi hay nổi giận.
Tôi đã sống ích kỷ.
Tôi đã tham lam.
Tôi đã bị lừa dối.
Tôi đã hư mất.
Tôi đã không có hy vọng.
Tôi cần một vị cứu tinh…

Nhiều người cố gắng bào chữa tội lỗi của họ bằng cách nói “Tôi được sinh ra theo cách này” hay “Trời sinh tôi vậy rồi”, đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu nói, “Các con phải được sinh lại.”

Hơn 5 năm trước, Đức Chúa Trời đã khiến tôi tan vỡ, vì tốt cho tôi và vì sự vinh hiển của Ngài. Đức Thánh Linh đã động chạm và thúc đẩy lương tâm tôi rồi sử dụng 1 Cô-rinh-tô 6:9-11 để cuối cùng cáo trách tôi về tội lỗi của mình. Sau đó Ngài nắm lấy tôi và tôi không còn chạy trốn khỏi Ngài nữa. Tôi đã yêu tội lỗi của mình và không chọn Ngài… nhưng Ngài đã chọn tôi (Giăng 15:16). Ngài đã khiến tôi quỳ gối xuống, vào cái đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Ngài đã mở mắt để tôi nhìn thấy tội lỗi của mình, bày tỏ Chúa Giê-xu cho tôi, ý nghĩa của thập tự giá… như thể tôi đang nhìn chính mình qua Ngài.

Đó đáng lẽ là máu của tôi phải đổ ra.

Tôi xứng đáng với cơn thịnh nộ mà Ngài đã thay mặt tôi gánh chịu. ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU (Rô-ma 5: 8).

Ngài đã ban cho tôi sự ăn năn và đức tin thực sự vào đêm hôm đó.

Tôi vẫn còn kinh ngạc rằng làm sao  mà Ngài có thể đoái xem con người xấu xa này, yêu thương tôi đến mức thay đổi tấm lòng tôi một cách quyết liệt, để có thể nói ‘nguyện ý Chúa được nên’ thay vì thỏa mãn ý muốn của chính bản thân tôi. Để ban cho tôi ân điển và sự sống mới cách nhưng không và sống một đời sống thực sự khiêm nhường và tất cả những điều đó là vì sự vinh hiển của Ngài !! (Ga-la-ti 2:20)

Mặc dù tôi vẫn phạm tội và thiếu sót mỗi ngày, nhưng ân điển của Ngài rất dồi dào và Ngài đang tiếp tục làm việc trong tôi.

Giờ đây, tôi có thể mạnh dạn đi đến ngôi ân điển để trình dâng tất cả các nhu cầu hàng ngày, các nan đề, thử thách và tranh chiến của cuộc sống tôi lên cho Ngài.

Tôi có hy vọng, bình an, niềm vui và danh tính đích thực trong Đấng Christ. Tạ ơn Chúa!

Tôi muốn tôn vinh Ngài trong mọi sự và Ngài đang uốn nắn tôi để ngày càng trở nên giống Con của Ngài hơn.

Tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm điều tương tự cho những người không chỉ trong cộng đồng LGBTQ +, mà tất cả những người chưa bao giờ nếm trải ân điển của Ngài. Đừng để bị lừa dối! Hãy từ bỏ những hình tượng giả dối, những thú vui phù du và thờ phượng Đấng Christ bị đóng đinh, Đấng đáng được mọi sự ngợi khen và vinh hiển!

“…vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Facebook/Allison Nunley

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

4 Lời Cầu Nguyện Đầy Quyền Năng Để Được Bảo Vệ Giữa Những Giông Tố Cuộc Đời

Thế giới mà chúng ta đang sống chứa đầy những biến cố và tình huống có thể gây cho sợ hãi và khiến con người ta phải lo lắng. Bạn rất dễ bị choáng ngợp và bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi. Nhưng đó không phải là cách mà Chúa hành động! Lời Chúa hứa rằng Ngài là thành tín và sẽ bảo vệ chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ nỗi sợ hãi và sống cuộc đời trọn vẹn nhất! (Giăng 10:10)

Hãy ghi nhớ lời hứa này trong Kinh Thánh:

Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)

Khi lo lắng xâm chiếm tâm hồn bạn, hãy sử dụng những lời cầu nguyện xin sự bảo vệ này để tự nhắc nhở bản thân mình rằng Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và sự bảo vệ mà Ngài đã hứa với bạn.

1. Lời cầu nguyện xin sự bảo vệ cho bản thân

Lạy Cha, hôm nay con đến với Ngài, hạ lòng mình xuống, xin được Ngài che chở khỏi kẻ ác. Lạy Chúa, chúng con đang bị tấn công từng phút từng giờ với những hình ảnh trên ti-vi, internet, sách báo khiến chúng con dễ bị phạm tội dưới mọi hình thức. Xin bao bọc chúng con với hàng rào bảo vệ thiên thượng của Ngài. Xin bao phủ chúng con với sức mạnh và quyền năng Ngài. Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được mừng rỡ, cất tiếng hát reo mừng. Và nguyện Ngài che chở cho chúng con, để những người yêu mến danh Ngài đều được vui thỏa trong Ngài. Vì chính Ngài là Đấng ban phước cho người công chính, Chúa ơi, xin lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên (Thi-thiên 5: 11-12).

Lạy Chúa, con cầu xin Ngài bảo vệ tâm trí chúng con. Cha ơi, để tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an (Rô-ma 8: 6). Đức Chúa Trời ôi, xin đặt tâm trí chúng con vào Ngài. Xin đừng để chúng con sống theo đời này, nhưng được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình để chúng con có thể phân biệt được đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Ngài (Rô-ma 12: 2). Xin giúp đỡ chúng con bằng quyền năng của Thánh Linh Ngài, để chúng con chỉ suy nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn trọng, công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng,  đáng biểu dương; nói chung là điều chi có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì xin cho tâm trí chúng con tập trung vào những điều như thế (Phi-líp 4: 8).

Đức Chúa Trời con ôi, xin thêm sức cho chúng con trong quyền năng Ngài. Xin mặc cho chúng con mọi khí giới của Ngài để chúng con có thể đứng vững trước những âm mưu của ma quỷ. Chúng con biết rằng chúng con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6: 10-12).

Lạy Chúa, Ngài là Đấng canh giữ chúng con, là bóng mát bên tay phải của chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi điều ác và gìn giữ linh hồn chúng con. Xin gìn giữ chúng con khi ra khi vào. Từ nay cho đến đời đời. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen. – Lynn Cooke

2. Cầu nguyện xin sự bảo vệ cho gia đình

Lạy Chúa, con cầu xin sự bảo vệ về mặt tình cảm, thuộc thể lẫn thuộc linh của Ngài trên những người thân của con. Xin cho điều ác tránh xa họ, và giúp họ tin cậy Ngài là nơi nương náu và sức lực của mình. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ bảo vệ tâm trí họ khỏi những sự dạy dỗ có hại, và ban cho họ sự sáng suốt để nhận ra lẽ thật. Con cầu nguyện Ngài sẽ làm cho họ trở nên mạnh mẽ và can đảm trước những hiểm nguy, nhận ra rằng Ngài đã chiến thắng và sẽ giải quyết mọi bất công cũng như sai trái cho họ vào một ngày không xa. Xin giúp họ tìm thấy sự yên nghỉ trong bóng cánh của Ngài, khi tâm linh họ được sống trong nơi trú ẩn mà Ngài cung cấp cho họ. Xin cho họ biết rằng nơi an toàn duy nhất là trong Chúa Giê-xu, và ngôi nhà của họ trên đất chỉ là tạm thời.  – Ryan Duncan

3. Cầu nguyện để gia đình con được biết đến tình yêu của Chúa

Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng người thân của con sẽ phát triển một quan điểm và mục đích sống cho cõi đời đời, chứ không phải là sống chạy theo thế gian. Xin Chúa giúp họ nhìn cuộc đời này – và mọi thử thách – qua đôi mắt của Ngài, không ngại chia sẻ với người khác về tin lành của Chúa Giê-xu ở bất cứ nơi nào mà họ đến. Con cầu nguyện rằng họ sẽ hướng tâm trí của mình vào những điều ở trên trời, chứ không chú tâm vào những điều ở dưới đất, và họ sẽ được đâm rễ cũng như vững lập trong tình yêu thương của Ngài.  Con cầu nguyện rằng họ sẽ hiểu được mức độ của tình yêu Ngài dành cho họ – rằng tình yêu đó vượt quá mọi sự hiểu biết và kiến thức cơ bản mà họ được học trong trường lớp. Con cầu nguyện mỗi ngày họ đều được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. – Rebecca Barlow Jordan

4. Bài thơ trên bia mộ của Thánh Patrick

Các tu sĩ người Xen-tơ (Celtic) đã sử dụng bài thơ này như một lời cầu nguyện để bắt đầu một ngày của họ. Đây là một bài thánh ca rất dài, và hai khổ thơ cuối thì đặc biệt đáng nhớ và gây xúc động:

Christ ở cùng tôi, Christ ở trong tôi,

Christ theo phía sau, Christ đi phía trước,

Christ ở cạnh tôi, Christ chuộc đời tôi,

Christ yên ủi tôi và phục hồi tôi.

Christ ở bên trên, Christ ở bên dưới,

Cả trong bình tịnh, hay trong khó nguy,

Christ ở trong lòng những người yêu dấu,

Nơi miệng bạn hữu và cả khách lạ.

Tôi buộc mình cùng Danh Cao Quý ấy,

Danh đời đời của Đức Chúa Ba Ngôi,

Bằng khấn nguyện trọn đời không thay đổi.

Ba Ngôi hiệp một, Một ở trong Ba

Vật thọ tạo chính từ miệng Ngài ra,

Từ Cha, từ Con, từ Thần Lẽ Thật.

Ngợi khen Ngài, Chúa Đấng Cứu Chuộc,

Ấy chính Ngài là Đức Chúa Giê-xu.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com