Thẩm Quyền Kinh Thánh Và Các Phép Lạ – (Phần 1)

Vào tháng 12 năm 1961 khi tiếp đãi một nhóm các chủ nhân Giải Nobel tại Nhà Trắng, Tổng thống John Kennedy đã thiết đãi nhóm này như những thiên tài xuất chúng nhất từng quy tụ tại Tòa Bạch Ốc này, có lẽ chỉ trừ một lần khi Thomas Jefferson đến ăn tối tại đó.

Thực ra Jefferson là một người đàn ông đa tài. Thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Latin, ông có thể dễ dàng đọc Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ nguyên bản của Kinh Thánh Tân Ước. Ông rất thích thú với những lời dạy về đạo lý của Đức Chúa Giê-xu. Ông tin rằng “hệ thống giáo lý của Đức Chúa Giê-xu là bác ái và cao thượng nhất… từng được dạy, và do đó hoàn hảo hơn bất kỳ lời dạy nào của các triết gia cổ đại.”

Tuy nhiên, Jefferson cảm thấy tiếc nuối vì nhiệm vụ giữ gìn những lời dạy ấy “được giao cho những con người thất học và ngu dốt nhất; họ lại còn viết lách từ trí nhớ nhưng mãi cho đến sau khi các sự việc đã trôi qua.” Kết quả là, “các giáo lý mà Đức Chúa Giê-xu thật sự đã dạy dỗ đều mắc phải khiếm khuyết, và những phần mà Ngài thật sự đã dạy được chuyển đến chúng ta thì đã bị cắt xén, trình bày sai, và thường không thể hiểu được.”

Ký thuật “đã bị cắt xén” về cuộc đời và công việc của Đức Chúa Giê-xu bao gồm những yếu tố phép mầu mà Jefferson không thể dung hòa với quan điểm thần giáo tự nhiên của ông. Với Jefferson, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của cả hoàn vũ, là Đấng không can thiệp vào hoạt động của các tạo vật mà Ngài dựng nên. Đức Chúa Trời cho phép thế giới hoạt động theo những quy luật tự nhiên mà Ngài đã đưa vào trong sự vận hành của thế giới. Chính vì vậy Jefferson tự xem mình là “một Cơ Đốc Nhân, theo nghĩa duy nhất mà Chúa [Đức Chúa Giê-xu] muốn bất cứ ai cũng đều trở nên như vậy. Chân thành gắn bó với các giáo lý của Ngài hơn bất kỳ điều nào khác, ông gán cho chính Ngài tất cả sự xuất sắc của con người; và tin rằng Ngài không bao giờ tuyên bố điều gì khác.”

Kết quả là Jefferson loại bỏ khỏi các sách Phúc Âm mọi điều liên quan đến phép lạ, chỉ giữ lại những tuyên bố đạo lý của Đức Chúa Giê-xu. Từ đó dẫn đến việc “Kinh Thánh của Jefferson” đúc kết như sau: “Đức Chúa Giê-xu nằm tại đó, một tảng đá lớn được lăn đến đậy ngôi mộ đá, Ngài tạ thế.”

Thomas Jefferson không phải là người đầu tiên hoặc cuối cùng chối bỏ thẩm quyền Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh ghi lại những phép lạ. Có một thời kỳ khi khoa học và niềm tin tranh luận với nhau đã khiến nhiều người tin rằng chấp nhận các phép lạ là một suy nghĩ ngây thơ, nếu không nói là nguy hiểm. Giờ đây, như chúng ta sẽ thấy nhiều chi tiết hơn trong chương tiếp theo, sự việc đã khác trước. Phong trào hậu hiện đại đã mở cánh cửa cho quan điểm “duy linh” với mọi thể loại niềm tin bước vào, dù điều đó có dựa trên phép lạ hay không. Những tuyên bố về tâm linh có thể là lẽ thật “của tôi” mà không cần phải là lẽ thật “của bạn.”

Tuy nhiên, tôi vẫn thường nói chuyện với những người phải tranh chiến để hòa hợp thuyết duy vật của khoa học với những câu chuyện trong Kinh Thánh. Họ không tin rằng ngày nay con người có thể bước đi trên mặt nước, và vì thế họ tự hỏi làm thế nào để chấp nhận tuyên bố của Kinh Thánh Tân Ước nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Họ đã không chứng kiến bằng chứng hiển nhiên về sự chữa lành thiên thượng, nên họ phải tranh chiến với những tuyên bố trong Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Giê-xu thực hiện những phép mầu như thế.

Vài năm trước, tôi đã dành thời gian để tiếp chuyện một nhà địa chất, ông đã đến Hội Thánh chúng ta và đang tìm hiểu về Cơ Đốc Giáo. Khó khăn lớn nhất của ông đó là ông không thể hòa hợp kiến thức của mình về nguồn gốc trái đất với những gì Kinh Thánh dạy về sự sáng tạo. Ông không thể tin Đấng Christ là Chúa của mình nếu ông không tin vào Quyển Sách bày tỏ Đấng Christ cho ông.

Bạn sẽ nói gì với một người bác bỏ phép mầu? Chúng ta hãy học cách mà cuộc đối thoại này giúp chúng ta khẳng định thẩm quyền Kinh Thánh trong ngày hôm nay.

Tầm quan trọng của phép lạ

Lewis định nghĩa “phép lạ” là “một sự can thiệp vào tự nhiên bởi năng lực siêu nhiên.” Ngay từ đầu bài luận của mình, ông đã đề cập đến những thuật ngữ của cuộc tranh luận: một số người tin rằng bên ngoài thế giới tự nhiên thì không còn tồn tại điều gì khác (người theo chủ nghĩa tự nhiên), trong khi những người khác thì tin rằng có những điều nào đấy tồn tại bên cạnh thế giới tự nhiên (người theo chủ nghĩa siêu nhiên). Câu hỏi là: quan điểm của ai đúng?

Ngay từ ban đầu, quan điểm của Kinh Thánh đã đứng về phía chủ nghĩa siêu nhiên. “Các dấu kỳ” “phép lạ” và “quyền năng” được thể hiện trong cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Những “dấu kỳ” phi thường đã củng cố cho thẩm quyền của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 3:12; 4:3-8), và cho thông điệp của Đức Chúa Trời (Các quan xét 6:17; Ê-sai 38:7; Giê-rê-mi 44:29). “Các phép lạ” đi theo cùng với các dấu kỳ (Xuất Ê-díp-tô ký 7:3; Phục truyền luật lệ ký 26:8; cũng xem trong Xuất Ê-díp-tô ký 15:6-7).

Trong Tân Ước, các phép mầu của Đức Chúa Giê-xu là “dấu kỳ” (Giăng 2:11; 6:2; 9:16; 11:47). Cũng như sự phục sinh của Christ (Ma-thi-ơ 12:39-40) và những việc diệu kỳ của các sứ đồ thực hiện (Công vụ các sứ đồ 2:43; 4:16, 30; 8:13; 14:3). “Các phép lạ” diễn tả những việc diệu kỳ đó và được dùng với từ “dấu kỳ” (Giăng 4:48; Công vụ. 6:8; 14:3).

Phần lớn mục vụ của Đức Chúa Giê-xu được chứng minh bởi các phép mầu mà Ngài đã thực hiện. Ngài tuyên bố rằng, “Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta.” (Giăng 5:36). Một phần của “công việc” này là “những việc [phép mầu] mà Chúa Giê-xu nhân danh Cha thực hiện (Giăng 10:25).

Khi Giăng Báp-tít sai các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng có phải Ngài thật là Đấng Mê-si không, “đang lúc ấy Đức Chúa Giê-xu vừa mới chữa lành nhiều người đau ốm, bịnh tật, và bị quỷ ám, và Ngài cũng vừa chữa lành nhiều người mù khiến mắt họ thấy được. Ngài trả lời và nói với họ, ‘Các ngươi hãy về nói lại với Giăng những gì các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng tin mừng” (Lu-ca 7:21-22).

Đức Chúa Giê-xu kêu gọi những người hoài nghi về Ngài rằng: “Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm, dù các ngươi không tin Ta, hãy tin những việc Ta làm, để các ngươi biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.” (Giăng 10:37-38). Ngài cũng nói những lời tương tự với các môn đồ mình: “Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hãy tin Ta; bằng không, hãy dựa vào những việc Ta làm mà tin Ta” (Giăng 14:11).

Những Cơ Đốc Nhân thời kỳ đầu tiên hiểu rõ tầm quan trọng của phép mầu đối với thần tánh của Đức Chúa Giê-xu và đạo của Ngài. Origen (khoảng năm 185-254) tuyên bố rằng nếu không có các phép lạ thì các sứ đồ sẽ chẳng lắng nghe Chúa Giê-xu. Thánh tử đạo Justin  (bị hành hình năm 165) biện luận cho Đức Chúa Giê-xu Christ đã chữa lành người bệnh và khiến người chết sống lại. Athanasius (khoảng năm 296-373) tuyên bố các phép mầu Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện chứng minh cho thần tánh của Ngài. Gregory ở xứ Nyssa (khoảng năm 330-395) nói rằng các phép lạ của Đức Chúa Giê-xu khiến các môn đệ tin vào thần tánh của Ngài.

Từ thời Tân Ước cho đến ngày nay, những người khẳng định quan điểm của Kinh Thánh đều chấp nhận quan điểm siêu nhiên. Chúng ta tin rằng các phép lạ trong Kinh Thánh đều là những sự kiện có thể nhận thấy được, có thể được chứng thực bằng mắt hoặc bằng tai. Những phép lạ này đòi hỏi phải có một Đấng siêu nhiên, chứ không chỉ là một điều gì đó mơ hồ. Cũng vậy, các phép mầu này được thực hiện trong bối cảnh giải cứu. Không chỉ dừng lại tại đó, các phép mầu nhằm dẫn dắt những người được nhận phép mầu và những người chứng kiến phép mầu đến với thực tại tâm linh.

Nếu các phép mầu không xảy ra, toàn bộ mục đích của niềm tin Cơ Đốc sẽ thất bại. Quan điểm của Kinh Thánh không chỉ đơn thuần là triết lý sống. Thay vào đó, người tin Chúa tin quyết rằng phúc âm là “quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin” (Rô-ma 1:16). Nếu Đức Chúa Trời không thể hoặc không thi hành các công việc siêu nhiên, không một linh hồn nào có thể được giải phóng khỏi địa ngục để đến nơi thiên đàng. Con người sẽ không được biến đổi từ sự chết để bước đến sự sống.

Riêng sự cứu rỗi đã là một phép mầu quan trọng bậc nhất. Nếu Thomas Jefferson nói đúng và Đấng Tạo Hóa không can thiệp vào tạo vật của Ngài, thì tại sao Phao-lô nói, “Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình… Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:16-17, 19).

Từ chối công việc siêu nhiên đồng nghĩa với hành động từ chối thẩm quyền thiên thượng của Kinh Thánh và niềm tin biến đổi mà Kinh Thánh bày tỏ và khích lệ. Chính số phận đời đời của chúng ta đang bị đe dọa.

(Còn tiếp)

 

Nguồn: http://huongdionline.com

Ảnh: unlockingthebible.org

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

1.    Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại (Để Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết)

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:29-31

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong Ma-thi-ơ 24:29-31, cũng như ở những nơi khác trong Tân Ước, từ khoảng 2000 năm trước Chúa Giê-xu đã tiết lộ rằng Ngài sẽ trở lại trong tương lai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đây là niềm tin Cơ Đốc cốt lõi được phản ánh trong Tín Điều Các Sứ Đồ, đó là một bản tóm tắt niềm tin Cơ Đốc được viết nhiều thế kỷ trước. Sách Tín Điều Các Sứ Đồ được các Cơ Đốc nhân đọc trong các buổi nhóm Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 24:29-31Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”

2.    Không Ai Biết Được Ngày Giờ Chúa Trở Lại

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:36-37

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đã nhiều lần xuyên suốt lịch sử

Khi Đức Chúa Giê-xu sống trên đất Y-sơ-ra-ên cách đây 2000 năm, khi có người hỏi khi nào Ngài sẽ trở lại, Ngài đã trả lời rất đơn giản và súc tích rằng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.” Ma-thi-ơ 24:36

Mặc dù vậy, trong lịch sử đã có nhiều người khẳng định một cách sai lầm rằng họ biết thời điểm sự trở lại của Chúa Giê-xu, chỉ để được chứng minh là sai. Ví dụ trong vài thế kỷ qua, đã có một số người có sức ảnh hưởng rất đã gây hiểu nhầm cho nhiều người với dự đoán sai lầm của họ, bao gồm:

 • William Miller, người được ghi nhận với sự khởi đầu của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, bao gồm Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm. Ông tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại “vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 1843 đến ngày 21 tháng 3 năm 1844”.
 • Sau khi dự đoán của ông thất bại, một đồng nghiệp tên là Samuel Snow tuyên bố rằng ngày thực sự là ngày 22 tháng 10 năm 1844. Dự đoán đó cũng sai.
 • Nelson H. Barbour, một nhà hoạt động Cơ Đốc Phục Lâm Millerite sống từ 1824 đến 1905, đã viết một cuốn sách có tiêu đề Các Bằng chứng cho Sự xuất hiện của Chúa vào năm 1873 và đã tham gia vào các nỗ lực đặt ra ngày khác với Charles Taze Russell.
 • Russell tiếp tục cố gắng thiết lập ngày tháng cho sự trở lại của Chúa Giê-xu và nói về những sự đáp ứng vô hình. Russell được coi là người sáng lập ra một tổ chức tôn giáo được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Herbert W. Armstrong, sống từ năm 1892 đến năm 1986 và thành lập một tổ chức tôn giáo được gọi là Giáo Hội Toàn Cầu Của Thiên Chúa, đã viết một cuốn sách có tên Năm 1975 Trong Tiên Tri! Cuốn sách cảnh báo về một đợt hạn hán khốc liệt, nô lệ của người Mỹ và người Anh, chiến tranh hạt nhân và sự trở lại của Chúa Giê-xu là một nhà độc tài.

 • Joseph Smith, người sáng lập ra một tôn giáo được gọi là Mặc-môn, tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 1891.

Ma-thi-ơ 24:36-37Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.”

3.    Sự Trở Lại Của Chúa Giê-xu Sẽ Hoàn Toàn Bất Ngờ

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: II Phi-rơ 3:1-18

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong 2 Phi-e-rơ, là tên của một lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta được biết rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu sẽ làm mọi người ngạc nhiên, “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm.”

Tác giả Phi-e-rơ, là một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, nhắc nhở Cơ Đốc nhân sống công bình (2 Phi-e-rơ 3:112 Phi-e-rơ 3:14) và chờ đợi thời kỳ cuối cùng với niềm vui hơn là sự sợ hãi (II Phi-e-rơ 3:12-13).

II Phi-e-rơ 3:1-18:Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

 1. “Ngày của Chúa”, sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: I Thê-sa-lô-ni-ca 5:1-9

Lời Tiên Tri Được Viết:  Vào khoảng năm 50 sau công nguyên

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong bức thư gửi đến hội thánh Thê-sa-lô-ni-ca, từ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thy, chúng ta được nhắc nhở về sự trở lại của Chúa Giê-xu, được nói đến như “ngày của Chúa“, sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên.

Thật vậy, chúng ta được biết rằng ngày này sẽ đến như “kẻ trộm” (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:2), trong thời điểm con người vẫn đang nói hòa bình và an ninh (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:2).

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:1-9:Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

5.     Trước khi sự cuối cùng đến, Tin Lành sẽ được rao ra khắp đất

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:14

Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đã ứng nghiệm trong lịch sử, vẫn tiếp tục ứng nghiệm trong hiện tại

Trong Ma-thi-ơ 24:14, Kinh Thánh nói rằng Tin Lành (tin vào Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài và sự sống đời đời) sẽ được rao giảng khắp thế giới. Kinh Thánh cũng nói rằng một thời gian sau khi điều này xảy ra, thời kỳ cuối cùng sẽ đến. Kinh Thánh đã được rao giảng khắp thế giới trong một thời gian dài. Nhưng ngày nay, với sự gia tăng trên toàn thế giới của truyền hình và Internet đây là nguồn tiềm năng rất lớn để Tin Lành được rao giảng cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Ma-thi-ơ 24:14 “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

(Còn tiếp)

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: giaoxukesat.com

Hàng Ngàn Quân Nhân Thờ Phượng Hàng Trăm Người Dâng Mình Cho Chúa Giê-Xu Trong Ngày Lễ Phục Sinh Tuyệt Vời.

Gần hai ngàn lính quân đội Hoa Kỳ đã hát những bài ca ngợi ca hát cho Chúa Giê -xu để kỷ niệm lễ Phục Sinh. Sự kiện diễn ra ở sân vận động Doughboy ở Fort Benning, Georgia, khi đám đông các quân nhân hát ngợi khen bài hát “Reckless Love” (Tình yêu mãnh liệt) của Cory Asbury.

“Thật là một ngày tuyệt vời tại sân vận động Doughboy ở Fort Benning khi gần 2.000 quân nhân tụ họp lại để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ,” Jenny Reese Clark, người đã đăng video lên YouTube viết.

Clark nêu chi tiết cách Đức Thánh Linh vận hành trong buổi thờ phượng, dẫn dắt nhiều người lần đầu tiên dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu.

“Khi những lời của bài hát ‘Reckless Love’ của Cory Asbury đã được hát, Đức Thánh Linh vận hành trong đám đông không chỉ khích lệ những người nam và nữ tại đó, còn cảm động họ dâng tấm lòng cho Chúa Giê-xu lần đầu tiên trong đời. Hallelujah!” Cô nói thêm.

“Không gì có thể lớn hơn ‘tình yêu vĩnh hằng, bất diệt, mãnh liệt như tình yêu của Ngài!’” cô viết.

“Tuyệt vời! Lời Ngài đang lan tỏa! Chẳng bao lâu, sẽ bao trùm hết trái đất! vinh hiển thay !!!” một người bình luận về sự kiện. “Wow tôi rất hào hứng vì điều này. Rất tuyệt vời! Ngợi khen Chúa!” Một người khác nói thêm.

Một người tham dự khác đã đăng lên Instagram rằng khoảng 225 quân nhân “đã dâng lòng mình lên Chúa Giê-xu” vào ngày 1 tháng 4.

Bài hát đã trở nên nổi tiếng ngay khi được phát hành, và đã được sử dụng trong các chương trình thờ phượng trên toàn thế giới. Để hiểu tại sao, hãy xem qua lời bài hát này:

 

“Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God,”

“Trước khi con cất tiếng nói, Chúa đã hát cho con

Ngài đã luôn tốt, rất tốt với con

Trước khi tôi thở, Chúa đã thở sự sống của Ngài trong con

Ngài đã luôn nhân từ, rất nhân từ với con

Ôi, tình yêu tràn ngập, bất diệt, mạnh liệt của Chúa

Ồ, tình yêu đó đeo đuổi theo tôi, chiến đấu đến khi tìm thấy tôi, dù phải để lại chín mươi chín con chiên

Tôi không thể tự kiếm được tình yêu đó, và tôi không xứng đáng, nhưng, Ngài vẫn trao chính Ngài cho con

Ôi, tình yêu tràn ngập, bất diệt, mãnh liệt của Chúa,”

Amen. Xin chúc mừng tất cả những người đã quyết định thay đổi cuộc đời họ để đi theo Chúa Giê-xu trong lễ Phục Sinh này.

 

Trường Vinh dịch

Link: http://www.faithwire.com/2018/04/05/thousands-of-army-personnel-sing-worship-songs-hundreds-give-their-lives-to-jesus-at-stunning-easter-service/

Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Như Thế Nào?

Bằng lời cầu nguyện bạn có thể gặp gỡ Chúa Giê-su hôm nay.  Không có lời cầu nguyện riêng biệt nào, cũng không có công thức thần kỳ nào bạn phải theo để trở nên một Cơ-đốc-nhân.  Nhưng những lời sau đây là một cách để tin nhận Đấng Christ làm Chúa.  Đây là lời cầu nguyện mà tôi đã dâng lên cho Đức Chúa Trời vào ngày 9 tháng 9 năm 1973 khi lần đầu tiên tôi đặt lòng tin cậy vào Chúa Giê-su trong tư cách là Đấng Cứu Chuộc tôi.  Nếu bạn bằng lòng cầu nguyện những lời này với sự cam kết chân thành từ tấm lòng và đời sống bạn, bạn sẽ liên kết với tôi trong việc nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-su một cách cá nhân và sống cho Ngài với tư cách là Chúa của bạn.

Lạy Chúa kính yêu, Con cảm ơn Ngài đã yêu thương con.  Cảm ơn Ngài đã chết trên Thập tự giá để trả thay án phạt cho tội lỗi con và những thất bại của con.  Con thú nhận với Ngài rằng con là một tội nhân, rằng con cần Ngài cứu chuộc.  Con cầu xin Ngài tha thứ cho con về những tội lỗi đã phạm.  Con quyết định từ bỏ những tội lỗi đó.  Con xin mời Chúa Giê-su ngự vào lòng con làm Đấng cứu chuộc và là Chúa của con.  Con xin quay đầu suy phục Ngài.  Con sẽ sống cho Ngài trọn đời.  Cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống đời đời và khiến con trở nên con cái của Đức Chúa Trời.  Trong danh Cứu Chúa Giê-su.  A-men.

Nếu bạn vừa mới cầu nguyện lời cầu nguyện trên đây lần đầu tiên, hãy thuật lại cho một người quen thân biết về quyết định nầy của bạn.  Cơ-đốc giáo không thể sống một mình.  Một hòn than nếu chỉ có một mình sẽ tàn lụi – nó cần phải có sức nóng của những hòn than khác.  Hãy chia sẻ đức tin mới của bạn với một người nào mà bạn tin cậy, và với một Hội Thánh là nơi bạn có thể tăng trưởng trong mối cam kết của bạn với Đấng Christ. 

 

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: bbc.com

10 Điều Ngay Cả Người Không Tin Cũng Có Thể Học Từ Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu Christ là một trong những nhân vật cụ thể nhất của lịch sử nhân loại, bất kể niềm tin của bạn về thần tính hay nhân tính của Ngài là thế nào. Hàng tỉ Cơ Đốc nhân trong hai thiên niên kỉ vừa qua đã tôn vinh Chúa Giê-xu là Đấng có trọn thần tính và nhân tính, Chúa cứu thế của loài người. Chưa dừng lại ở đó, Chúa Giê-xu cũng là một nhân vật đáng ngưỡng mộ, thậm chí với cả những người khác niềm tin và là những người tự cho mình là người vô thần.

Chúa Giê-xu cũng được biết đến là người đã thay đổi lịch sử loài người, Đấng Mê-si và Chúa cứu thế, nhưng các ảnh hưởng của Ngài với cương vị là một người thầy, người lãnh đạo và là một người đã thay đổi văn hóa loài người là không thể chối từ.

Dưới đây là 10 thứ mà ngay cả một người không tin Chúa có thể học từ Chúa Giê-xu.

 

 1. Muốn chăm sóc cho người khác, bạn phải biết tự chăm sóc mình.

Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài phải “Yêu người lân cận như mình.” Hầu hết chúng ta thường nghĩ rằng yêu thương người khác là điều quan trọng. Tuy nhiên, Chúa Gê-xu dạy rằng yêu thương chính mình là chiều khóa để yêu thương người khác. Tuy nhiên, điều đó không phải là một tình yêu ích kỉ. Đó là cách để chúng ta giữ người khác trong tâm trí mình, được thúc đẩy bởi sự khao khát phục vụ họ tốt hơn. Như diễn giả Mike Foster từng viết, “chăm sóc bản thân không phải là sự ích kỉ; đó là một chiến lược.”

Chú ý rằng Chúa Giê-xu thường hay rời đám đông để ở một mình và dành thời gian với Cha (Lu-ca 5:16). Ngài biết rằng để giống như phục vụ người khác, Ngài cũng cần chăm sóc cho linh hồn của mình.

 1. Khi bạn đang cố tạo ra điều khác biệt, những người khác lại chống đối bạn.

Chúa Giê-xu cũng từng bị chống đối mỗi khi Ngài rao giảng (Luca 4:14-28). Khi chúng ta còn trẻ và ngây thơ, chúng ta dễ cảm thấy kích động khi có ai đó phản đối những điều chúng ta nghĩ là tốt hay một đóng góp có ích. Nhưng, bất cứ nơi nào hay bất cứ thứ gì chúng ta đang làm ra sự khác biệt, có thể ai đó sẽ không thích thành quả của chúng ta hoặc cảm thấy bị đe dọa bởi điều đó. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng làm điều đúng không phải lúc nào cũng là điều phổ biến. Chúng ta nên mong đợi sự chống đối với sự thay đổi mà chúng ta muốn thực hiện trên thế giới.

 1. Không có gì sai khi đặt câu hỏi về lòng trung thành cũng những người xung quanh bạn.

Khi đám đông rời bỏ Chúa Giê-xu sau khi Ngài chia sẻ một bài giảng đầy thử thách, Ngài đã hỏi nếu các môn đồ nếu họ cũng muốn rời đi. Trong mỗi khoảnh khắc của con người, Chúa Giê-xu hỏi về sự trung thành của những người gần nhất với Ngài. Một vài người nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã biết lòng con người nghĩ gì, Ngài chỉ hỏi vì cớ họ. Nhưng tôi tin rằng đây là một trong những giây phút con người thật sự của Chúa Giê-xu. Chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc cảm thấy mình bị cô lập ngày càng nhiều hoặc thậm chí bị phản bội bởi những người xung quanh chúng ta. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy đây là điều hiển nhiên khi có những cảm xúc này và điều đó thật đáng khích lệ khi những người bạn thân nhất của chúng ta đang ở bên ta, và cả những người bỏ rơi chúng ta.

 1. Bạn không cần phải lãnh đạo một thời gian dài để có được sự ảnh hưởng lâu dài.

Chúa Giê-xu chỉ có 3 năm sống với công chúng. Trong 4 cuốn sách Phúc Âm ghi lại cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, công việc truyền giáo của Ngài bắt đầu từ tuổi 30 và kết thúc ở tuổi 33. Ba năm này vẫn là chủ đề nghiên cứu sâu rộng kéo dài 2,000 năm sau. Trong khi thật khó để đánh giá thời gian trong thế giới hiện đại của chúng ta, dựa theo hiện tại và theo chu kỳ tin tức 24 giờ, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy sự ảnh hưởng lâu dài chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đừng đánh giá thấp bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc đời bạn.

 1. Bạn không thể sống một mình.

Điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu làm sau khi bị ma quỷ cám dỗ, được chép trong sách Mác, Ngài nhóm 12 sứ đồ thành một vòng tròn (Mác 1:12-20). 12 môn đồ này đi cùng với Ngài, ăn ở cùng Ngài và chia sẻ từng khoảnh khắc trong vòng 3 năm. Nó giống như Chúa Giê-xu biết chính khi Ngài không có cuộc sống của riêng mình. Trước khi Ngài quyết định nơi mình sẽ đi, thì Ngài chọn người đi cùng với Ngài. Chúng ta cần những người anh em, những người tạo nên cuộc sống của mình – cùng sẻ chia những khoảnh khắc tuyệt nhất và cùng vượt qua những thời gian khó khăn.

 1. Thành công là khi bạn thu hút những người không giống bạn.

Sẽ rất dễ dàng để có được những người bạn giống như bạn thích bạn. Nhưng để được thích, tôn trọng và ngưỡng mộ bởi những người bạn có it điểm chung là một điều hoàn toàn khác. Chúa Giê-xu dường như chỉ được những người ở tầng lớp bần cùng  yêu thích. Những người Do Thái này bao gồm người phụ nữ bị quỷ ám, người thu thuế La Mã, vợ của tổng đốc Hê-rốt ( người đã giết anh họ của Chúa Giê-xu và cũng muốn giết Ngài nữa), và người đàn bà đã sống với 6 người đàn ông mà không kết hôn. Khả năng xây dựng những cầu nối như thế này là điều mà chúng ta đáng học hỏi và ngưỡng mộ.

 1. Trò chuyện với những người khác niềm tin sẽ có thể thay đổi cuộc sống của họ (và của bạn).

Chúa Giê-xu nói chuyện với người đàn bà khác Ngài vô cùngở cái giếng (Giăng 4). Cuộc nói chuyện của họ đã vi phạm qui định của xã hội và chống lại chủ nghĩa phân biệt giữa các dân tộc. Ông cha của họ đã từng đoàn kết nhưng bây giờ sống chia rẽ ngay tại nơi mà họ thờ phượng Chúa. Khi Chúa Giê-xu nói điều đó, người đàn bà quay trở lại làng của mình và mời mọi người gặp người mà đã “nói cho bà biết mọi thứ về bản thân mình.”

 1. Gia đình của bạn có thể không hiểu được bạn hay những việc bạn đang làm.

Chúa Giê-xu đã làm phép lạ đầu tiên của mình sau khi phản đối lời cầu nguyện của mẹ (Giăng 2:1-12). Sau đó Ngài rời khỏi chỗ Ngài đang ở vì chuyến thăm bất ngờ của gia đình (Ma-thi-ơ 12:46-50). Và cũng đừng quên rằng khoảnh khắc Chúa Giê-xu rời cha mẹ mình để tranh luận với các nhà giảng kinh và các thầy thông giáo (Lu-ca 2:41-52). Cha mẹ của Ngài không bao giờ hiểu cũng như anh trai Gia-cơ không tin Ngài cho đến khi Ngài ra đi. Vì thế, khi gia đình không ủng hộ hay giúp bạn, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu cũng đã trải qua điều này.

 1. Di sản của bạn chỉ được xác nhận bởi những người xung quanh khi bạn qua đời.

Dù bạn tin Chúa Giê-xu thông qua những người nói về Chúa cho bạn, bạn phải xem xét sự bùng nổ của đức tin những Cơ Đốc nhân là một chiến thắng đáng kinh ngạc do các môn đồ thực hiện. Trong khi chúng ta thường thuyết phục rằng di sản của chúng ta được xác định bởi những gì ta đã làm, thật ra di sản ấy chỉ được quyết định bởi những gì người khác làm. Cuộc sống của Chúa Giê-xu nhắc nhở rằng chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cách những người khác sống khi chúng ta qua đời. Chúng ta không thể đo lường được di sản ấy nếu tự định giá. ĐIều đó không phải về những gì chúng ta đạt được, nhưng làm thế nào những thành tựu của chúng ta có thể đụng chạm và thay  đổi cuộc sống của người khác. Và những gì họ đạt được, ngay cả sau khi chúng ta không còn ở với họ.

 1. Các câu chuyện thay đổi cuộc đời.

Chúa Giê-xu đã dạy trong dụ ngôn, những truyện ngắn nhằm truyền đạt chân lí. Ngày nay, chúng ta chia sẻ những câu chuyện ấy thông qua mạng xã hội, phim, sách, hay bài hát. Các câu chuyện thay đổi cuộc đời, có thể tác động đến cảm xúc và ảnh hưởng đến quyết định của họ. Những câu chuyện Chúa Giê-xu kể vẫn còn lặp lại đến ngày nay, từ câu chuyện người con trai hoang đàng đến người Sa-ma-ri nhân lành. Như nhiều người thường hay nói, ai kể những câu chuyện này hay nhất thì sẽ thắng, Chúa Giê-xu đã thay đổi thế giới như một người kể truyện và bạn cũng có thể làm như vậy!

 

Trường Vinh dịch

Nguồn: crosswalk.com

Thực Trạng Thế Giới: Mùa Gặt Thì Thật Trúng, Song Con Gặt Thì Ít

Martin Luther King Jr. từng nói: “Không gì trên thế giới này nguy hiểm hơn là sự vô tâm thực sự” và điều này lại đúng với chiến lược toàn cầu của chúng ta trong việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu mạng lệnh bởi Chúa Giê-xu là mục vụ tới mọi đất nước (hoặc một nhóm dân tộc), thì chúng ta có thể đặt đó làm mục tiêu để tìm kiếm những nhóm dân tộc chưa được mục vụ và dạy cho trở thành những người theo Đấng Christ. Người nào khao khát được làm trọn Mạng Lệnh Lớn cần biết vị trí của những nhóm người chưa được “tiếp cận”, để nỗ lực của chúng ta trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không trở nên bận rộn mà hiệu quả.

Mùa Gặt Thì Thật Trúng

Phần lớn những người chưa được chạm đến sinh sống tại khu vực được đặt tên là “cửa sổ 10/40”. Cửa sổ 10/40 đơn giản là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả một khu vực trên thế giới trong khoảng vĩ độ 10 đến 40 kéo dài từ Tây Phi đến Đông Nam Á. Nếu bạn vẽ nó trên bản đồ, đỉnh của nó sẽ đi từ Portugal qua Nhật Bản, và đáy là từ Guinea đi xuyên qua điểm cuối Ấn Độ đến hết Philipines. Đây là khu vực quan trọng nhất đáng được quan tâm bởi những người sẵn lòng truyền giáo vì hầu hết những người chưa có cơ hội nghe về Phúc Âm sống lại khu vực này. Cửa sổ 10/40 bao gồm 65 quốc gia ít được chạm đến nhất trên thế giới.

Những con người bị lạc mất tại cửa sổ 10/40 không “lạc hơn” hàng xóm hay thành viên của gia đình bạn, là nhữn người không biết về Chúa. Nhưng, họ “chưa được tiếp cận” theo khía cạnh là họ chưa có cơ hội được nghe Phúc Âm. Có những người ở Mỹ chưa được nghe về Phúc Âm, nhưng họ có thể nếu họ muốn. Hầu hết những người sống tại cửa sổ 10/40 không thể tìm biết Chúa Giê-xu dù họ muốn đi chăng nữa! Đây là những người chưa được tiếp cận, không có cơ hội tiếp cận Phúc Âm.

Có hơn 3.6 tỉ người chưa được tiếp cận trên thế giới ngày nay. Trong 3.6 tỉ người đó, 88% sống tại hoặc sinh sống gần cửa sổ 10/40. Chỉ 2.17% của những người chưa được tiếp cận này sống tại Bắc và Nam Mỹ!

Khu vực này không được tiếp cận rộng rãi vì một vài nguyên nhân. Đầu tiên, những người này không sống trong khu vực có Tin Lành nhiều. Hầu hết mọi tôn giáo trên thế giới bắt nguồn từ khu vực này và ăn sâu ở đây. Riêng cửa sổ 10/40 cũng đã có 724 triệu người Hồi giáo, 787 triệu người Hindu, 240 người theo đạo Phật.

Tổng Số Tín Đồ Trong Phần Lớn Các Tôn Giáo Trên Thế Giới

 • 1,6 Tỉ – tín đồ Hồi Giáo
 • 480 Triệu – tín đồ Phật Giáo
 • 340 Triệu – tín đồ tôn giáo dân gian Trung Quốc
 • 1 Tỉ – tín đồ Hindu
 • 660 Triệu – Tôn giáo của các dân tộc cổ đại
 • 975 Triệu – Không tín ngưỡng tôn giáo
 • 14 Triệu – Người Do Thái

Ngoài ra, nhiều nước ở khu vực này đàn áp Cơ đốc giáo. Mặc cho thực tế như vậy, Đức Chúa Giê-xu tuyên bố, “mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.” Điều này dẫn chúng ta tới một trong những lý do chính mà khu vực ở đây chưa được tiếp cận: ít Cơ đốc nhân nào sẵn sàng đi tới những nơi này.

Con Gặt Thì Ít

Người ta ước tính rằng chỉ 3% các nhà truyền giáo nước ngoài ngày nay đang cố gắng truyền giáo cho những người chưa được tiếp cận này. 96% còn lại đang làm việc ở những nơi chưa được truyền bá Phúc Âm, nhưng không phải những nơi chưa được tiếp cận. Trong tất cả khoản tiền được chi trả cho “mục vụ truyền giáo” tại Mỹ, trong số 5,4%, chỉ 1% được sử dụng để đem Phúc Âm đến những người chưa được tiếp cận, là những người không truy cập được nguồn Phúc Âm. Đó là khoảng 1 xu trong mỗi một trăm đô la dành cho nhiệm vụ truyền giáo! Số còn lại tới thẳng vào nỗ lực rao giảng Phúc Âm xa hơn cho những người đã được tiếp cận.

Những người Mỹ thuộc phái Phúc Âm có thể lo liệu được mọi nguồn quỹ để xây một nhà thờ chứa một nhóm 7000 người chỉ bằng 0,2% thu nhập của họ. Nếu tất cả những nhà truyền giáo cần có đến từ Mỹ, ít hơn 0,5% gồm một nhóm những người thuộc phái Phúc Âm tuổi từ 18-35 sẽ hình thành được các nhóm đủ tiêu chuẩn.

Tổng Số Phân Phối Những Người Làm Công Tác Truyền Giáo

Có khoảng 400,000 nhà truyền giáo từ mọi nhánh của nước Cơ đốc nhân. Chỉ giữa 3 và 4% (13,315) trong số những người truyền giáo này làm việc giữa những người chưa được tiếp cận. Việc phân phối Truyền Giáo Tin Lành giữa các khối tôn giáo là như sau:

 • 74% Trong vòng Cơ đốc nhân trên danh nghĩa
 • 3% Trong vòng những người theo Phật giáo
 • 8% Giữa tôn giáo dân tộc cổ đại
 • 2% Giữa những người Hindu giáo
 • 6% Giữa người Hồi giáo
 • 2% Trong vòng người theo tôn giáo dân gian Trung Quốc
 • 4% Trong vòng những người không theo tín ngưỡng tôn giáo nào
 • 1% Trong vòng những người Do Thái

Chúng ta cần tận dụng thời gian để tự giáo dục bản thân mình về thế giới trông như thế nào và xem xét nỗ lực chúng ta trước mạng lệnh của Chúa để mục vụ tới mọi dân tộc. Mùa gặt thật trúng khiến ta không thể bỏ qua hàng triệu linh hồn lạc mất bị tước đi cơ hội để được biết đến Đấng Christ. Và con gặt thì quá ít khiến ta không thể kết luận rằng chính mình không cần phải tham gia trong việc vươn ra thế giới.

 

H.U dịch

Nguồn: The Traveling Team

Ảnh: windows10operatingsystem.blogspot.com

Tại Sao Phải Đi Đến Hội Thánh?

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-07-07 14:50:39Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Nếu bạn đang sống trong thuộc linh, bạn sẽ yêu thích điều này!

Nếu bạn đã chết về phần thuộc linh, bạn sẽ không muốn đọc tiếp.

Nếu bạn tò mò về thuộc linh, thì vẫn còn hy vọng!

Một người đi Hội Thánh đã viết thư cho biên tập viên của một tờ báo và phàn nàn rằng nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật chả có ý nghĩa gì. “Tôi đã đi được 30 năm,” ông viết, “và trong thời gian đó, tôi đã nghe tầm 3,000 bài giảng. Nhưng trong cả cuộc đời, tôi không thể nhớ nổi một bài. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đang lãng phí thời gian của tôi và các mục sư cũng đang lãng phí thời gian của chính họ khi suốt ngày giảng.”
Điều này đã làm nảy sinh một cuộc tranh cãi thực sự trong chuyên mục “Thư gửi đến biên tập viên”, và người biên tập khá là thích thú với điều này. Cứ thế vài tuần sau có một người viết bài viết này:

“Tôi đã kết hôn 30 năm nay. Trong thời gian đó, vợ tôi đã nấu 32,000 bữa ăn. Nhưng đối với cuộc sống của tôi, tôi không thể nhớ nổi các món trong chỉ một bữa ăn. Nhưng tôi biết được điều này… Chúng đã nuôi dưỡng tôi và bổ lại sức khỏe cho tôi để tôi thực hiện công việc của mình. Nếu vợ tôi không làm cho tôi những bữa ăn đó,thì tôi sẽ chết ngay ngày hôm nay. Cũng như thế, nếu tôi không đi hội thánh để nuôi dưỡng tâm linh, thì tâm linh tôi cũng sẽ chết ngay ngày hôm nay!”

Khi bạn đang XUỐNG TINH THẦN, thì Đức Chúa Trời sẽ DẤY một điều gì đó lên!

Đức tin nhìn thấy được những điều vô hình, tin tưởng những điều không thể tin được và nhận được những điều không thể!

Cám ơn Chúa về sự nuôi dưỡng thuộc linh và thân thể của chúng con!

Khi Sa-tan gõ cửa nhà bạn, bạn chỉ cần nói, “Chúa Giê-xu ơi, Ngài có thể xử lý nó cho con được không?”
——-
Tôi nghĩ mọi người nên đọc bài viết này! Xin hãy chia sẻ với người khác nữa.

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: www.inspire21.com

Ảnh: christianitytoday.com

Tôi Từng Là Công Chúa Của Disney Và Tôi Đã Phá Thai

Tôi thức dậy sáng nay và ở dưới bóng của Lâu đài Cô bé Lọ Lem, một cú điện thoại từ một người bạn biết rõ câu chuyện của tôi. Cô ấy đã thông báo cho tôi về một bài đăng gần đây của Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình về nhu cầu cần một công chúa Disney đã từng phá thai.

“Chúng tôi cần một nàng công chúa Disney đã từng phá thai / Chúng tôi cần một nàng công chúa ủng hộ phá thai / Chúng ta cần một nàng công chúa Disney là một người nhập cư không có giấy tờ / Chúng tôi cần một công chúa Disney những người thực sự ở trong công đoàn công nhân. Chúng tôi cần một công chúa Disney là người chuyển giới.”

Năm 1981, tôi làm việc tại Disney World với vai trò là một ca sĩ / vũ công, và giọng nói của tôi đã được sử dụng trong các bản ghi âm như Cô bé Lọ Lem và Người đẹp ngủ trong rừng cho các sự kiện đặc biệt và các chương trình.

Tôi biểu diễn trung bình 5 buổi diễn một ngày ở phía trước lâu đài Cô bé Lọ Lem hát và khiêu vũ để “Một ngày nào đó hoàng tử của tôi sẽ đến” và “Khi bạn muốn trở thành ngôi sao.” Vào lúc 18 tuổi, tôi đã có thai và buộc phải phá thai để cố giữ sự nghiệp công chúa của mình. Không có áp lực nào từ phía công ty hay quản lí của tôi để phá bỏ đứa trẻ. Tôi đã không nói với họ. Nhưng tôi đã quyết định một mình để rồi tôi sống trong hối hận rất nhanh sau đó.

Ngay lập tức kể từ cái ngày tôi phá thai, tôi đã phải vật lộn vô cùng. Tôi tiếp tục hát những bài hát ở phía trước lâu đài về những giấc mơ trở thành hiện thực, nhưng cuối cùng phải từ bỏ công việc mơ ước của mình do không có khả năng để giải quyết quyết định trong tôi. Tôi đã muốn chết.

Cuối cùng, tôi tìm được sự chữa lành. Đó là một cuộc đấu tranh gian nan để kiểm soát nỗi đau trong tôi. Nhưng nhờ ân điển của  Chúa, tôi đang sống một cuộc sống tuyệt vời.

Tôi kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời (chàng hoàng tử của tôi). Vài năm sau, tôi sinh một cô con gái xinh đẹp. Tôi mang thai con trai tôi trong chuyến đi trở lại Disneyworld đầu tiên sau khi tôi ra đi. Tôi đến trung tâm trẻ mồ côi và nhận nuôi 5 cháu.  Tôi là mẹ của một bé gái đến từ Guatemala, bé được sinh ra bởi một người mà tôi gọi là Công Chúa Guatemala (14 tuổi khi sinh con gái của tôi). Cô ấy đã quyết định không phá thai. Tên của con gái tôi là Matéa có nghĩa là “Món quà từ Thượng Đế.”

Ba đứa con của tôi đã phải chứng kiến mẹ chúng chết vì AIDS ở Ethiopia. Mẹ của các cháu được gọi là Công Chúa Châu Phi Xinh Đẹp. Chúng bị bỏ lại một mình trên thế giới, và chúng tôi đã được phước khi nhận nuôi các cháu. Con trai tôi Alec từng bị bỏ bê và suýt chết trong một trại trẻ mồ côi nổi tiếng vì nạn lạm dụng ở Ukraine. Chúng tôi đã nhận cháu từ nhà trẻ khi cháu mới 5 tuổi. Mẹ của cháu (Công Chúa) Tetyana đã quyết định sinh con và bỏ cháu tại bệnh viện lúc 2 ngày tuổi. Sự dũng cảm của cô trong việc để cháu ra đời trước khi chết là một món quà cho chúng tôi.

Chúng tôi là một gia đình hỗn hợp gồm trẻ em nhập cư và sinh ra ở Mỹ đại diện cho nền văn hoá Do Thái, Cơ Đốc, di sản Hoàng gia Anh, Tây Ban Nha, Ukrania, Châu Phi. Và tất cả chúng tôi đều là một gia đình Disney được buộc lại với nhau bởi ân điển của Chúa và sống trong lâu đài Cô bé Lọ Lem ở Orlando.

Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã bênh vực bài viết của họ với những điều sau đây:

Melissa Reed, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình nói: “Hôm nay, chúng tôi đã tham gia vào một cuộc đối thoại Twitter về kiểu công chúa mà mọi người muốn nhìn thấy trong một nỗ lực nhằm đưa ra tầm quan trọng của việc kể những câu chuyện thách thức sự kỳ thị và chiến đấu những câu chuyện mà thường không được nói. Sau khi xem xét, chúng tôi quyết định rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề chúng tôi đang cố gắng thực hiện không thích hợp cho chủ đề hoặc bối cảnh, và chúng tôi đã gỡ bỏ bài viết vừa rồi.”

Tôi đang trong quá trình viết một cuốn sách về Cô bé Lọ Lem tập trung vào sức mạnh đáng kinh ngạc của nhân vật trong việc vượt qua cuộc sống trong lửa và tro tàn như một đứa trẻ mồ côi. Cô đã bị tra tấn và nô lệ bởi những chị kế xấu xí không hiểu câu chuyện và cố gắng viết lại số phận của cô bằng cách lấy đi vị trí chính đáng của cô đứng bên cạnh nhà vua. Cô bé Lọ Lem thách thức mẹ kế của cô và các bậc anh chị em trong việc chiếm ngôi bằng cách tấn công các lâu đài bằng sự ủng hộ siêu nhiên để chiến đấu cho hạnh phúc lâu dài của cô.

Disney không cần một công chúa đã từng phá thai. Trong nhiều năm, các nhà nữ quyền đã bị công kích bởi vì họ rõ ràng không nắm bắt được chiều sâu của những câu chuyện về nàng công chúa đã được kể về chiến thắng cái ác, vẻ đẹp được dấy lên từ cái xấu của thế giới, tạo sức mạnh cho tình yêu sẵn sàng để giết rồng, sống lại sau khi bị các loại phù thủy, ma quỷ đe doạ hạ độc và đòi hỏi tình yêu đích thực trong một thế giới muốn viết lại kết thúc tốt đẹp thành một thứ gì đó ít lãng mạn hơn. Cô bé Lọ Lem, Aurora, Belle, Merida, Ariel, Mulan đều đại diện cho sức mạnh, năng lực, ân điển, quyết tâm và vẻ đẹp từ đống tro tàn

Sự phá thai không có quyền.

Câu chuyện cô bé Lọ Lem thách thức mẹ kế và những người chị đã khích lệ phụ nữ trong hàng nghìn năm. Cô bé Lọ Lem, cô bé mồ côi, nô lệ bởi những phụ nữ trong nhà và câu chuyện của cô không thể bị thay đổi hơn. Một cô gái nô lệ phá cánh cửa ngăn cấm số phận làm nữ hoàng của cô (bị khóa bởi những phụ nữ được chỉ định để chăm sóc cô ấy) ảnh hưởng trên con gái của chúng ta. Cô bé Lọ Lem, trong bộ quần áo người hầu rách nát đi vào phòng để đặt chân vào đôi dép pha lê CỦA CÔ trước hoàng tử, cho chúng ta thấy về ân điển và phẩm giá. Cô bé Lọ Lem tuyên bố số phận và vị trí của cô với tư cách là nữ hoàng ngay cả khi những người phụ nữ lạm dụng cố giữ cô khỏi nó, nhắc nhở các cô gái rằng đôi khi có vẻ đẹp, thánh khiết, quyết tâm và ân điển thông qua ngọn lửa chiến thắng.

Gia đình tôi đi xuống con đường Main Street USA để ngắm nhìn lâu đài của Cô bé Lọ Lem gần như hàng ngày. Chúng tôi mạnh mẽ, hạnh phúc, bình an. Các công chúa trong nhà đại diện cho Châu Phi, Guatemala, Mỹ. Tôi mang những đứa con của tôi đến sống ở đây để nhắc nhở rằng trẻ mồ côi có thể được ngồi trên ngai tòa lâu đài và giấc mơ đó thực sự thành hiện thực. Những câu chuyện về các công chúa tồn tại không thể bị thay đổi bởi bất kỳ buổi tư vấn nào của Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Đã đến lúc dừng lại việc tấn công vào các Công Chúa và hiểu rằng truyện cổ tích chỉ mang tính biểu tượng không thể bị thay đổi bởi một chương trình nghị sự có động cơ chính trị.

Có lẽ lý do Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình muốn viết lại câu chuyện của các công chúa là bởi vì câu chuyện về các mụ phù thủy độc ác tìm cách đuổi giết những công chúa xinh đẹp đã được nói ra. Tôi đoán họ không thích vai diễn đó của họ trong câu chuyện.

 

Trường Vinh dịch

Nguồn: Liveaction.org

Máy Bay Nổ Động Cơ Giữa Không Trung

Hành khách máy bay Southwest Airlines cầu nguyện Chúa Jesus khi hạ cánh khẩn cấp!

Lúc máy bay rơi, anh Timothy Bourman chộp lấy tay vợ và cầu nguyện, còn mặt nạ dưỡng khí thì lơ lửng trước mặt.
“Tôi chỉ nói :Chúa Jesus ơi … xin Ngài sai thiên sứ đến cứu con”, Bourman nói với đài truyền hình “AC 360” vào thứ Tư (18/4), kể lại sự việc khủng khiếp khi động cơ chuyến bay bị nổ và các mảnh vỡ của nó bay vào cửa sổ.

Bourman là một trong 144 hành khách trên chuyến bay 1380 Southwest Airlines của tiểu bang Texas, đã hạ cánh khẩn cấp ở Philadelphia, sau khi một động cơ nổ tung, làm vỡ cửa sổ máy bay. Bourman nghĩ anh sắp chết nhưng anh lo nhiều về ba cô con gái nhỏ hơn là bản thân mình. “Tôi biết … rằng Chúa sẽ chăm lo tôi bằng cách này hay cách khác”, anh nói.

Tai nạn khủng khiếp xảy ra chỉ 20 phút sau khi chuyến bay rời sân bay LaGuardia của New York. Bourman nói anh vừa chơi xong trò Sudoku khi “chiếc máy bay rơi xuống. Có vẻ như nó rơi tới 30 mét”, anh nói. Anh kể lại vụ việc bà Jennifer Riordan, một hành khách ngồi ở hàng 14, đã bị hút ra ngoài cửa sổ máy bay bị vỡ. Anh cho biết một hành khách “đội cái mũ rộng vành” đã lao ngay về phía cửa sổ bị vỡ. “Anh ấy đã kéo ai đó vào và đảm bảo không ai khác bị hút ra và bị thương”, Bourman nói. “Anh ấy là một người hùng thực sự.”

Bà Riordan, 43 tuổi, đã qua đời tại một bệnh viện do chấn thương ở đầu, cổ và thân, một phát ngôn viên của Sở Y tế Công cộng Philadelphia cho biết.

Trong suốt chuyến bay, Bourman nói anh phải gởi một thông điệp cho các con mình. Anh nghĩ: “Chúng phải nhận được thông điệp này nếu tôi chết, và biết rằng chúng tôi luôn yêu chúng.”Thông điệp của anh là: “Đừng bao giờ đánh mất đức tin vào Chúa. Chúa Jesus yêu các con”, anh nói.

Anh không biết mất bao lâu thì máy bay mới hạ cánh. Khi máy bay đáp xuống, khách hàng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trong cabin.
“Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau trên máy bay và đập tay nhau vì rốt cuộc cũng hạ cánh được”, Bourman nói. Hành khách bên cạnh Bourman cho biết anh đã vô cùng bình thản, anh còn không hề đeo mặt nạ dưỡng khí. Bourman nói anh thực sự sợ hãi. “Tôi không biết chương trình của Chúa là gì cho tôi, nhưng thế nào Ngài cũng phù hộ tôi”.

Nguồn: Thanh Hiền

Chung Tay Giúp Sức Cho Con Cái Chúa H’Mông Tại Bắc Kạn Vượt Qua Thảm Họa Mưa Đá

Ngay trong đêm 14/04/2018 vừa qua, một trận mưa đá lịch sử đã trút lên Tỉnh Bắc Kạn. Gần 1160 căn nhà đã phải hứng chịu thiệt hại, hư hỏng hết phần mái cùng  các trang thiết bị ở bên trong. Khoảng 188 ngôi nhà bị tốc mái, cùng 5 điểm nhóm lại của các Hội Thánh tại đây đều bị hư hỏng. Cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề và hiện chưa thể thống kê hết con số thiệt hại về hoa màu.

Song, đứng trước những thiệt hại nặng nề và những thách thức về thời tiết, Đức Chúa trời đã gìn giữ tất cả con dân Ngài tại đây một cách an toàn. Nơi đây chủ yếu là khu vực của người đồng bào H’Mông lao động và sinh sống.

Cơn mưa đá kì lạ và sự gìn giữ kỳ diệu

Vào 21h đêm ngày 14/04, khi các tín hữu tại Hội Thánh Nặm Nhả – xã Xuân La, huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn – đang chuẩn bị cho buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật hôm sau, bỗng nghe tiếng ồn ào, gió rít liên hồi. Cơn mưa bắt đầu ập đến. Tiếp đó là những tiếng lộp độp lớn dội trên mái nhà, mọi người vội vã lấy ghế che chắn trên đầu. Trên sàn nhà bắt đầu xuất hiện những cục đá to bằng quả trứng gà, những cục đá khác to bằng bát cơm… Phía trên mái nhà lỗ chỗ nhiều lỗ thủng và bắt đầu bị hư hại nặng.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiệt hại do mưa đá gây ra:

Những mái nhà loang lổ vì mưa đá

Cơn mưa đá cứ thế tiếp diễn trong suốt 30 phút đồng hồ, gây nên sự hoảng loạn cho tất cả những người dân tại khu vực này. Cơn mưa đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn, hầu hết mọi nhà dân đều sũng nước và ẩm ướt tới tận chỗ ngủ. Tuy nhiên, một điều kì diệu là tất cả mọi người không ai bị thương hoặc nguy hại đến tính mạng.

Rồi ngay đêm đó tất cả con cái Chúa đã tập trung lại tại nhà Mục Sư Quản nhiệm và cầu nguyện tới sáng. Buổi nhóm vẫn tiếp tục diễn ra trong sự ngợi khen và tôn vinh Chúa vì Ngài đã giữ gìn Hội Thánh bình an qua cơn hoạn nạn. Cơn mưa đá lịch sử ấy đã mang đến một phép lạ lớn cho đồng bào nơi đây. Dù bị thiệt hại rất nặng về vật chất, nhà cửa và hoa màu; nhưng Chúa đã giữ cho họ chẳng một ai xây xát.

Buổi nhóm thờ phượng Chúa vẫn diễn ra sau cơn mưa đá kì lạ

Tổng thiệt hại vật chất

Cơn mưa đá bất ngờ đã gây ra những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, tài sản… của đồng bào nơi đây. Ước tính số hộ gia đình con cái Chúa bị hư hại nhà cửa lên đến 174 hộ. Chi phí dự kiến để mua tôn và sửa lại nhà cho mỗi hộ lên tới 15 triệu đồng một hộ. Tổng chi phí sửa là 261 triệu đồng. Về các trang thiết bị dụng cụ, âm thanh… tại 4 điểm nhóm bị hư hại nặng ước tính lên đến 310 triệu đồng. Trong đó là các điểm sau:

 1. Hội Thánh Nặm Nhả, xã Xuân La, Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn: Thiệt hại 56 hộ và 1 Nhà Nguyện
 2. 2. Hội Thánh Phiêng Lủng, xã Bộc Bố, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn: Thiệt hại 29 hộ và 1 Nhà Nguyện
 3. Hội Thánh Lủng Vài, bản Cảm, xã Cổ Linh, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn: Thiệt hại 44 hộ và 1 nhà Nguyện
 4. Hội Thánh Khuổi Bốc, xã Xuân La, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn: Thiệt hại bị 45 hộ và 1 Nhà Nguyện

Thông tin liên hệ giúp đỡ:

Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ của Ngài đối với các tín hữu và đồng bào ở nơi đây. Tuy nhiên, hiện tại các anh chị em tín hữu nơi đây không còn chỗ nhóm lại, chỗ ở hư hỏng rất nặng và gặp khó khăn về tài chính vì phần hoa màu cũng đã mất gần hết sau cơn mưa. Tín hữu và đồng bào nơi đây rất cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ từ các chi thể của Đấng Christ ở khắp mọi nơi, để hỗ trợ xây dựng lại Nhà Nguyện cho các Hội Thánh và giúp đỡ các anh chị em ở đây ổn định lại đời sống.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh chị em Cơ Đốc nhân ở khắp mọi miền có tấm lòng, có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết hoặc dự phần giúp đỡ qua các kênh dưới thông tin dưới đây:

 1. Trang web truyền thông: hoithanh.com

–  Link dẫn: https://www.facebook.com/hoithanhcom/

 1. Mục sư Hoàng Văn Luân

–  Địa chỉ: Số 2 Ngõ Trạm, Hà Nội

–  SĐT: 0913421825

–  Tên TK: Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – miền Bắc (The Evangelical Church of Viet Nam – North)

–  Số TK: 020704070005302 (VNĐ) hoặc 020840070000054 (USD)

Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank)/Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank (HD Bank)

–  Chi nhánh: 36 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

–  Swift code: HDBCVNVX

Nguyện Chúa ban phước trên tấm lòng của anh chị em!

Như Quỳnh

 

0FansLike
1,098SubscribersSubscribe