Leaderboard Ad

31 Câu Kinh Thánh Về Trận Chiến Thuộc Linh: Giúp Chúng Ta Đối Mặt Với Các Trận Chiến Trong Cuộc Sống

0

Chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh của thế giới này. Có thể chúng ta không nhìn thấy nó, có thể chúng ta quên mất sự hiện diện của nó. Nhưng kẻ thù chẳng vui thích gì hơn ngoài việc mang đến cho chúng ta sự chán nản và thất bại, sợ hãi và căng thẳng. Đừng để nó chiến thắng.

 

Nếu bạn là một tín đồ đang sống như muối và ánh sáng trong một thế giới tối tăm, bạn sẽ sớm phải đối mặt với trận chiến thuộc linh – nơi có sự tấn công và gây trở ngại của Sa-tan để làm chệch hướng đi của bạn. Chúa nhắc nhở chúng ta trong Lời của Ngài để giúp chúng ta nhận biết các kế hoạch của Sa-tan, sống tỉnh táo trong thế giới này, và đến gần Ngài hơn.

 

Ngài trang bị cho chúng ta bằng gươm là Lời của Chúa, để chống lại những lời dối trá của kẻ thù. Ngài trang bị cho chúng ta sức mạnh, trí tuệ, và sự phận biệt qua Thánh Linh của Ngài để chúng ta mạnh mẽ trong trận chiến thuộc linh. Ngài mời chúng ta dành thời gian ở trong sự hiện diện với Ngài, qua việc cầu nguyện và thờ phượng, nỗ lực để biết Ngài hơn.

 

Khi chúng ta đã tăng trưởng để biết Lẽ Thật của Chúa và những gì là chân thật, chúng ta cũng biết điều gì là sai, và chúng ta mạnh mẽ hơn để chống lại nó trong Danh năng quyền của Chúa Giê-xu. Ngài không bao giờ để chúng ta tự chống đỡ trong thế giới tối tăm, nhưng nhắc nhở chúng ta rằng Ngài luôn ở với chúng ta, chiến đấu cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy Ngài.

 

Dùng Lời Chúa cầu nguyện với Ngài, đây là vũ khí mạnh mẽ để chống lại các lực lượng của cái ác. Hãy để Lẽ Thật được công bố. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Chúa biết con đường của chúng ta và những gì chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay. Lời Chúa xây dựng đức tin và sự tin cậy nơi Chúa. Lời Chúa hướng tấm lòng và tâm trí của chúng ta vào Ngài. Lời Ngài sẽ dẫn chúng ta đến với chiến thắng.

 

Cầu Nguyện + Lời Chúa = Sức mạnh

 

31 Câu Kinh Thánh Về Trận Chiến Thuộc Linh để Đọc, Cầu Nguyện, và Thuộc Lòng:

 1. Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em.” – Gia-cơ 4:7

 

 1. Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. ” – 1 Giăng 4:4

 

 1. Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận,  và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế.” – 2 Cô-rinh-tô 10:3-5

 

 1. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được.  Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian.” – 1 Phi-e-rơ 5:8-9

 

 1. Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại. Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA và sự xác minh từ Ta mà đến;” CHÚA tuyên bố như vậy.” –  Ê-sai 54:17

 

 1. Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương. Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời.  Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và sau khi thực hiện mọi sự, anh chị em đứng vững.  Vậy, anh chị em hãy đứng lên; nai nịt bằng chân lý, mặc áo giáp công chính,  mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an.  Luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác;  đội mão cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời.” –  Ê-phê-sô 6:11-17

 

 1. Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.” – Rô-ma 8:37

 

 1. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” – 1 Cô-rinh-tô 15:57

 

 1. “… Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán.” – Xa-cha-ri 4:6

 

 1. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác. ” – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

 

 1. Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. ” – Lu-ca 10:19

 

 1. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.” – Giăng 10:10

 

 1. Thật, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ được buộc ở trên trời, điều gì các con mở ở dưới đất, thì sẽ được mở ở trên trời.Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ.” – Ma-thi-ơ 18:18-19

 

 1. Khi kẻ thù nổi dậy chống nghịch anh chị em CHÚAsẽ đánh bại chúng. Chúng từ một hướng đến tấn công anh chị em, nhưng sẽ chạy trốn theo bảy hướng.” – Phục truyền 28:7

 

 1. Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.” – Giăng 16:33

 

 1. Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được. ” – 1 Cô-rinh-tô 10:13

 

 1. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi!” – Giăng 8:32

 

 1. Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” – Rô-ma 12:21

 

 1. Họ đã chiến thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời chứng của mình; Họ chẳng tiếc mạng sống mình trước cái chết.” – Khải huyền 12:11

 

 1. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng.” – 1 Ti-mô-thê 6:12

 

 1. “… Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. ” – Ma-thi-ơ 16:18

 

 1. “… Lý do Con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương. ” – 1 Giăng 3:8

 

 1. Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim đại bàng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức.” – Ê-sai 40:31

 

 1. Một người trong các ngươi đuổi được cả ngàn quân thù, vì CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi như Ngài đã hứa.” – Giô-suê 23:10

 

 1. Đừng sợ họ, vì chính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh sẽ chiến đấu cho anh em.” – Phục truyền 3:22

 

 1. Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta? ” – Rô-ma 8:31

 

 1. Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù, nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi.” – Thánh thi 44:5

 

 1. Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi.” – Giô-suê 1:9

 

 1. Ngài nai nịt cho tôi bằng sức mạnh để chiến đấu, làm cho kẻ chống đối phải hạ mình quy phục.” – Thánh thi 18:39

 

 1. Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về CHÚArằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim, thoát khỏi dịch lệ hủy diệt. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.” – Thánh thi 91:1-4

 

 1. CHÚAphán như vầy: ‘Chính các ngươi chớ sợ hãi và hốt hoảng trước đám quân đông đảo này vì trận chiến này không phải của các ngươi nhưng của Đức Chúa Trời.’” – 2 Sử ký 20:15

Khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, kẻ thù không có quyết định cuối cùng trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta được an ninh trong tay Ngài.

 

Nỗ lực – can đảm và tự do – không bao giờ bị ngăn cản bởi sự sợ hãi hay thất bại. Trận chiến thuộc về Chúa, và Ngài là Đấng dành chiến thắng cuối cùng …

 

Vân Anh dịch

Tác giả: Debbie McDaniel

Ảnh: Sưu tầm

Bình Luận:

About Author