Leaderboard Ad

21 Đặc Tính Của Chúa Là Cha Của Chúng Ta: Để Nhắc Nhở Chúng Ta Rằng Chúng Ta Được Ngài Yêu

0

Ngài là tình yêu và Ngài yêu chúng ta.

Chúa, Cha chúng ta nhìn thấy mọi đau đớn và tranh đấu của chúng ta. Ngài biết nơi chúng ta đi, và Ngài có thể chữa lành mọi trái tim tổn thương và tan vỡ.

Ngài là Đấng duy nhất có thể làm việc cách năng quyền, chỉ Ngài mới có thể mang tất cả đau khổ của chúng ta, và xoay chuyển chúng thành điều tốt lành theo cách của Ngài. Ngài có thể mang phước lành tới những nơi khó khăn nhất, cho dù nó ở bước đường cùng, chúng ta vẫn có thể mang lại hy vọng cho những linh hồn khác, chúng tôi có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn, và học cách tin cậy sự trung tín của Ngài.

Ngài hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, hay để chúng ta tự lo liệu hoặc tự đối mặt với mọi thứ bằng sức riêng của mình. Ngài tha thứ và giúp chúng ta tha thứ. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để từ bỏ những oán giận và cay đắng, để lựa chọn những gì là tốt hơn, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Cứu chuộc.

Tự do.

Dù ngày hôm nay bạn có đối mặt với nan đề gì trong thế giới này, hoặc những gì bạn có thể phải đối mặt ngay bây giờ, hãy nhớ … bạn đang được yêu bởi một Đức Chúa Trời tuyệt vời.

Abba Cha.

Ngài có thể với rất xa, quyền năng của Ngài là lớn, và Ngài quan tâm đến tất cả những gì bạn quan tâm.

 

Ngài là…

 1. Yêu Thương

“Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài.” – 1 Giăng 3:1

 

 1. Nhân Từ

“để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su, bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài.  Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,”– Ê-phê-sô 2:7-8

 

 1. Chậm Giận

“CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương.”– Thánh thi 103:8

 

 1. Ban Cho

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”– Giăng 3:16

 

 1. Thành Tín

“Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài chẳng dứt. Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; sự thành tín của Ngài lớn thay!”– Ai ca 3:22-23

 

 1. Thương Xót

“Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu”– Ê-phê-sô 2:4-5

 

 1. Dũng Lực

“Vua vinh hiển này là ai?Ấy là CHÚA dũng lực và quyền năng, CHÚA quyền năng nơi chiến trận.”– Thánh thi 24:8

 

 1. Tha Thứ

“Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”– 1 Giăng 1:9

 

 1. Thiện

“Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.”– Thánh thi 136:1

 

 1. Công Chính

“CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.”– Thánh thi 145:17

 

 1. Chăm Sóc

“Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?”– Ma-thi-ơ 6:26

 

 1. Cai Trị

“CHÚA lập ngôi Ngài trên trời; quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật.”– Thánh thi 103:19

 

 1. Chăn Giữ

“CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài.”– Thánh thi 23:1-3

 

 1. Sẵn Sàng

“Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.”– Thánh thi 46:1

 

 1. Nơi Trú ẩn

“Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ  được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.”– Thánh thi 91:1-2

 

 1. Ban Ân Huệ

“CHÚA công chính và ban ân huệ; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.”– Thánh thi 116:5

 

 1. Đấng Chữa Bệnh

“vì Ta là CHÚA, Đấng chữa bệnh các ngươi.””– Xuất Hành 15:26

 

 1. Quyền Năng

“Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng,vinh quang, uy nghi và rực rỡ;  Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài; vương quốc thuộc về Ngài và Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự. Phú quí vinh hoa đều đến từ Ngài; Ngài cai quản mọi sự; Sức mạnh và quyền năng ở trong tay Ngài; Ngài có quyền làm cho vĩ đại và ban sức lực cho mọi người.”– 1 Sử ký 29:11-12

 

 1. Đấng Giải Cứu

“CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi, Ngài có quyền năng để giải cứu. Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi, Ngài sẽ vỗ về ngươi bằng tình yêu thương của Ngài. Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,”– Sô-phô-ni 3:17

 

 1. Đấng Giúp Đỡ

“Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.”– Ê-sai 41:10

 

 1. Đấng Làm Mới Tất Cả Mọi Vật

 Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta làm mới tất cả mọi vật!” Ngài tiếp: “Con hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.”’– Khải huyền 21:5

 

 

Lạy Chúa,

Cảm ơn Chúa vì tình yêu tuyệt vời của Ngài cho chúng con, cảm ơn Chúa vì đã là Abba, Cha chúng con. Cảm ơn Chúa vì tất cả các lời của Ngài là chân thật. Chúng con biết rằng Ngài luôn ở bên cạnh chúng con và bao phủ chúng con trong quyền năng và sức mạnh của Ngài. Ngài luôn nhân từ và đầy ân huệ, tốt lành và thành tín. Ngài ban cho và đầy ân điển, là nơi nương náu và nơi trú ẩn của chúng con. Ngài là Đấng chăn dắt, Đấng giải cứu, Đấng làm tất cả mọi sự đều trở nên mới.

 

Chúng con ca ngợi Ngài vì Ngài là tất cả, thậm chí hơn thế nữa. Chúng con đến với Ngài ngày hôm nay là Cha và Chúa chúng con, chúng ta tìm thấy an ninh và bình an chỉ trong Ngài, và trân trọng lời ban sự sống và hy vọng của Ngài.

 

Trong danh Chúa Giê-xu,

 

Amen.

 Vân Anh dịch

Tác giả: Debbie McDaniel

Ảnh: Thinkstock.com

Bình Luận:

About Author