Leaderboard Ad

NƯƠNG NÁU DƯỚI BÓNG CÁNH NGÀI

0

Thi 91:1 “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng”.

“Nơi kín đáo của Đấng Chí Cao” đó là nơi riêng tư, mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện và thờ phượng. Nó không chỉ là sự ồn ào của bên ngoài nhưng nó đến từ tâm thần và lẽ thật của con người  tâm linh bên trong.

Nơi mà Chúa Giê Xu tìm được sức lực và sự chỉ dẫn của mình môĩ sáng và tối:

“Trời vừa mờ sáng Ngài thức dậy đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện” Mác 1:35

“Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.” Ma-thi-ơ 14:23

“Dưới bóng của Đấng Toàn Năng”: Bóng là cái vô cùng quan trọng với người Do Thái, vì dưới khí hậu 42o đó, họ rất cần những bóng mát.

Nếu trong sa mạc mà không có bóng mát, thì người ta sẽ chết. Vậy nên những ốc đảo trong sa mạc lại trở nên tuyệt đẹp trong thiên nhiên.

Nếu chúng ta ở riêng với Ngài, thì chúng ta sẽ được ở dưới bóng của Ngài. Đấng Toàn năng. Đấng đã tạo nên các từng trời, Đấng làm mọi sự đều được cả cho những ai tin nơi Đấng đấy, Đấng mà không gì là không thể với Ngài. Đấng mà mọi chủ quyền thế lực dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống trước Ngài.

Đó là bí quyết của sự thành công trong cuộc sống này.

Ngài hứa với chúng ta không phải là con hãy đầu tư tìm kiếm cái này cái kia, nhưng trước hết con hãy tìm kiếm Ngài, hãy chọn ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, thì con sẽ được ở dưới bóng của  Đấng Toàn Năng. Lúc đó không có ánh nắng nào làm hại được con và cũng  không có nan đề nào đánh gục con được, vì con đã chọn ở dưới cánh bóng Ngài.

Lê Hằng

 

Bình Luận:

About Author