TẠI SAO CHÚA GIÊ-XU CUỐN LẠI TẤM KHĂN NIỆM TRÙM ĐẦU

233

Tại sao sau khi phục sinh, Chúa Giê Xu cuốn lại tấm khăn niệm trùm đầu?

“Vả cái khăn niệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ khác” Tin Lành Giăng 20:7

Tấm khăn niệm để trùm lên đầu Chúa Giê Xu không để cùng một chỗ với những tấm vải khác trong mộ. Kinh Thánh dùng cả một câu để cho chúng ta biết tấm vải đó được gấp lại gọn gàng và được để riêng một chỗ khác.

“ Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ. Ma-ri-ma-đơ-len tới mộ thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê- Xu yêu mà hỏi rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ chẳng hay để Ngài tại đâu.” Giăng 20:1-2

ĐIỀU NÀY CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? RẤT QUAN TRỌNG!

ĐIỀU NÀY CÓ ĐẶC BIỆT KHÔNG? RẤT ĐẶC BIỆT!

Để có thể hiểu ý nghĩa của tấm khăn niệm được cuốn lại, bạn nên hiểu một chút về phong tục của người Hê-Bơ-Rơ vào thời đó. Tấm khăn gấp lại là chuyện liên quan đến mối quan hệ của CHỦ NHÂN và ĐẦY TỚ. Tất cả người Do Thái đều biết việc này, khi một người đầy tớ dọn bàn ăn cho chủ, anh ta phải chắc chắn rằng cách anh ta sắp xếp bàn ăn chính xác là cách mà người chủ muốn.

Bàn ăn sẽ được trang hoàng một cách hoàn hảo và người đầy tớ sẽ đợi ở một chỗ khác cho đến khi người chủ ăn xong. Người đầy tớ không được động đến bàn ăn khi người chủ nhân chưa xong bữa.

Khi người chủ ăn xong, người chủ sẽ đứng dậy khỏi bàn ăn, lau tay, lau miệng và chòm râu. Sau đó người chủ sẽ vò khăn ăn và vứt lên trên bàn, khi đó người đầy tớ sẽ biêt đã đến lúc cần dọn bàn ăn, điều đó có nghĩa là người chủ “ ĐÃ XONG”

Nhưng nếu người chủ đứng dậy khỏi bàn ăn, gấp khăn ăn lại và để bên cạnh đĩa ăn thì người đầy tớ vẫn không được động vào bàn ăn, bởi vì tấm khăn được gấp lại có nghĩa là “ TA SẼ TRỞ LẠI”

Trước khi dời khỏi mộ, Chúa Giê-Xu gấp lại tấm khăn vải niệm gọn gàng để riêng ra một chỗ như một lời nhắc nhở: “TA SẼ TRỞ LẠI”

NGÀI SẮP TRỞ LẠI!

Ngày Chúa Giê Xu trở lại là ngày vui mừng của những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Nhưng cũng là ngày hoạn nạn, khốn cùng, phán xét định tội cho những ai không tin Ngài.

Vậy, chúng ta đang làm gì mỗi ngày cho mình và những người xung quanh để chuẩn bị cho ngày CHÚA TRỞ LẠI!

Những ai trong chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta đều biết điều này. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ điều này để cùng nhắc nhở nhau đừng ai trong chúng ta quên đi ý nghĩa của việc gấp tấm khăn lại.

Nguồn: Bài đóng góp của độc giả gửi về.

Bình Luận: