Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus, Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus, Sự Sống Lại Và Sự Sống

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhiều người đến Bê-tha-ni để an ủi các em gái của La-xa-rơ liên quan đến cái chết của anh trai họ, và Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ của Ngài cũng đi đến Bê-tha-ni với họ. Khi Ma-thê ra đón họ, Đức Chúa Jêsus an ủi cô ấy bằng lời hứa La-xa-rơ sẽ sống lại.

Giăng 11:17-27

17 Khi đến nơi, Đức Chúa Jêsus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi. 18 Làng Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng ba ki-lô-mét, 19 nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về anh của họ. 20 Khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến thì đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. 21 Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. 22 Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Chúa Jêsus nói: “Anh con sẽ sống lại.” 24 Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.” 25 Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26 Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?” 27 Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian.”

Suy ngẫm và hiểu

La-xa-rơ chết được bốn ngày rồi thì Đức Chúa Jêsus mới đến Bê-tha-ni. Khi Ma-thê ra đón Đức Chúa Jêsus, cô bày tỏ sự nuối tiếc của cô rằng Đức Chúa Jêsus đã không đến sớm hơn để cứu anh của cô. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus đã phán với Ma-thê rằng La-xa-rơ sẽ sống lại. Dầu vậy, Ma-thê nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus đang phán về sự sống lại của La-xa-rơ vào Ngày Cuối Cùng. Đức Chúa Jêsus một lần nữa tỏ chính mình Ngài là sự sống lại và sự sống và tuyên bố rằng những ai tin Ngài sẽ sống đời đời và không bao giờ chết (c.17-27).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.25-27 Đức Chúa Jêsus là sự sống lại và sự sống. Ngài khiến kẻ chết sống lại và đảm bảo rằng những người sống sẽ chẳng bao giờ chết. Vì thế, không có việc như sự chết đối với những người tin. Hãy đừng trao sự sống của mình cho Sa-tan, kẻ đe dọa chúng ta bằng sự chết, hoặc cho những đòi hỏi bất công của thế giới này hoặc cho lợi ích dơ bẩn. Hãy đừng sợ hãi, vì Đấng Christ đã khiến những vũ khí này của sự chết thành bất lực (I Cô-rinh-tô 15:55-57).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Mặc dù Ma-thê tin Đức Chúa Jêsus, cô ấy tin rằng sự sống lại của người anh đã chết của cô sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng vào một lúc nào đó trong tương lai. Dù vậy, đức tin phục sinh không phải đức tin để mọi thứ cho tới Ngày Cuối Cùng. Đức tin phục sinh là sự trải nghiệm, sự trông cậy và tin rằng Chúa phục sinh ở trong chúng ta ngày nay, đem đến cho chúng ta sự sống đời đời và hướng dẫn cho chúng ta.

Tham khảo   

11:17 bốn ngày. Dẫu rằng việc mai táng thường được tiến hành ngay sau khi chết (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 5:6, 10), một số nguồn của người Do Thái sau này chỉ ra một niềm tin rằng linh hồn lảng vảng trên xác trong ba ngày, hy vọng quay trở lại đó, nhưng sau đó từ bỏ và bỏ đi.

11:24 Sự khẳng định của Ma-thê về sự phục sinh vào thời tận thế và phù hợp với niềm tin của người Pha-ri-si (Công Vụ Các Sứ Đồ 23:8) và đa số những người Do Thái thế kỷ thứ nhất, cũng như sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus (Giăng 5:21, 25-29; 6:39-44, 54). Ma-thê đã hiểu lầm tầm quan trọng trọn vẹn của lời hứa của Đức Chúa Jêsus (11:23), nghĩ rằng Ngài chỉ đơn giản phán về sự sống lại ngày sau cùng, trong khi Đức Chúa Jêsus có ý nhiều hơn.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con tin rằng Ngài là sự sống lại và sự sống. Xin hãy đi cùng chúng con ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 24-27

Bình Luận:

You may also like