Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Xin Hãy Nhớ Lại Giao Ước

Ngày 27 – Xin Hãy Nhớ Lại Giao Ước

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ so sánh với hành động của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo với sự hủy phá ngôi đền thờ của kẻ thù, và cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Thi Thiên 74:12-23

12 Dầu vậy, từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời là Vua của con

Ngài thi hành sự cứu rỗi trên khắp đất.

13 Chúa đã dùng quyền năng Ngài mà rẽ biển ra,

Đập nát đầu của quái vật dưới nước.

14 Chúa chà nát đầu Lê-vi-a-than,

Ban nó làm thực phẩm cho dân sống trong hoang mạc.

15 Chúa khiến suối và khe phun nước,

Và làm cho các sông lớn phải cạn khô.

16 Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng thuộc về Chúa;

Ngài đã thiết lập mặt trăng và mặt trời.

17 Chúa đã định các ranh giới của đất,

Làm nên mùa hè và mùa đông.

18 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng kẻ thù đã sỉ nhục,

Và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài.

19 Xin chớ phó sinh mạng bồ câu của Chúa cho loài dã thú;

Cũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng, là dân Chúa.

20 Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài,

Vì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành.

21 Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn;

Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài.

22 Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài.

Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài.

23 Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa,

Sự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên.

Suy ngẫm và hiểu 

Vị thi sĩ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Vua, Đấng giải cứu, và mô tả Đức Chúa Trời, Đấng Y-sơ-ra-ên đã biết và kinh nghiệm trong quá khứ. Đức Chúa Trời thực sự đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên tới sự an toàn bằng cách rẽ Biển Đỏ, ban cho họ nước trong hoang mạc, và làm khô sông Giô-đanh. Tuy nhiên, kẻ thù của họ chế nhạo Đức Chúa Trời, Vua của Y-sơ-ra-ên, bằng cách áp bức dân sự của Ngài. Vì thế, vị thi sĩ tìm kiếm, qua việc nhớ lại giao ước, sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài và để cho sự gian ác của kẻ thù nghịch được báo trả (c. 12-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

15-17 Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên mặt trời và mặt trăng, mùa hè và mùa đông, ánh sáng và bóng tối, và đất ở trong nước (sức mạnh của sự hỗn độn), ban cho dân Y-sơ-ra-ên nước trong sa mạc và làm khô một con sông lớn để giải cứu họ. Điều này bày tỏ rằng cho dù sự ác, sự chịu khổ và sự hỗn loạn lớn như thế nào trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn luôn có thể khiến đường lối được công bình và tạo nên sự tốt lành. Chúng ta hãy hình dung Đức Chúa Trời có thể làm thành sự tốt lành của Ngài thông qua những tình thế hiện tại của chúng ta như thế nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

18-19, 22-23 Vị thi sĩ tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời nhớ sự gian ác của những kẻ thù nghịch. Đây là một tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời nhớ tiếng của những kẻ ngày ngày vu khống và chế nhạo Đức Chúa Trời, và trực tiếp đương đầu với sự bất công và sự lăng mạ này để sự tôn vinh Đức Chúa Trời được phục hồi.

Tham khảo

74:12-17 Phần tiếp theo nhớ lại những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ, trong đó Ngài đã thực hiện sự giải cứu. Những việc này bao gồm Cuộc Xuất Ai Cập và hành trình trong đồng hoang (c. 12-15), và sự sáng tạo cũng như sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với toàn bộ thế giới. Dân ngoại thật sai lầm khi khinh khi một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy.

74:18-23 Thi Thiên này tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời nhớ lại điều này. Không có một sự cầu xin nào về công lao của dân sự. Thay vào đó, sự thỉnh cầu đó là nhớ đến giao ước và bênh vực lý lẽ của Ngài.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, thay vì chỉ mong cho sự chịu khổ của chúng con qua nhanh, xin hãy giúp chúng con tìm kiếm Ngài trong giữa sự chịu khổ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 5-8

Bình Luận:

You may also like