Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Hậu Quả Của Sự Bất Tuân (2)

Ngày 20 – Hậu Quả Của Sự Bất Tuân (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên không quay trở lại, thậm chí sau khi họ đã nhận được sự sửa phạt khắc nghiệt hơn, cuối cùng họ sẽ bị làm cho tan lạc và trở thành những kẻ phu tù cho các dân tộc khác.

Lê-vi Ký 26:27-39

27 Nếu đến mức đó mà các con vẫn không chịu nghe Ta, cứ chống lại Ta, 28 thì Ta sẽ phẫn nộ mà chống lại các con, và vì tội lỗi các con Ta sẽ trừng phạt gấp bảy lần. 29 Các con sẽ ăn thịt con trai con gái mình; 30 Ta sẽ phá hủy những nơi cao của các con, triệt hạ các bàn thờ xông hương và chất thây của các con trên thây của thần tượng mình. Tâm hồn Ta sẽ ghê tởm các con. 31 Ta sẽ làm cho thành của các con trở nên hoang vu, các nơi thánh quạnh quẽ và Ta sẽ không hưởng mùi thơm từ tế lễ của các con nữa. 32 Ta sẽ làm cho xứ sở điêu tàn đến nỗi kẻ thù của các con vào sống ở đó cũng phải sững sờ. 33 Ta sẽ phân tán các con khắp các dân và rút gươm ra truy đuổi các con. Đất đai sẽ hoang vu, thành trì sẽ vắng vẻ.

34 Bấy giờ đất sẽ được hưởng những năm sa-bát bù lại thời gian đất bị hoang vu khi các con phải ở trong đất của kẻ thù; như vậy, đất sẽ được nghỉ và hưởng những năm sa-bát. 35 Theo thời gian đã bị bỏ hoang mà đất sẽ được nghỉ vì đất đó đã không được nghỉ suốt những năm sa-bát mà các con sống trên đó. 36 Những người trong các con còn sống sót, Ta sẽ làm cho chúng sờn lòng trên đất kẻ thù. Tiếng của chiếc lá rơi cũng đủ làm cho chúng chạy trốn như chạy trốn lưỡi gươm, và ngã gục dù không ai truy đuổi cả. 37 Người nầy vấp ngã trên người kia như chạy trốn lưỡi gươm dù chẳng ai rượt đuổi theo họ. Các con không thể đương đầu với quân thù. 38 Các con sẽ bị diệt vong giữa các dân tộc, và đất của kẻ thù sẽ nuốt chửng các con. 39 Ai trong các con còn sống sót sẽ héo hon trên đất của kẻ thù vì sự gian ác của mình. Chúng cũng vì sự gian ác của tổ phụ mà héo hon trên đất kẻ thù như tổ phụ mình.

Suy ngẫm và hiểu

Nếu dân Y-sơ-ra-ên không dừng lại hành động chống nghịch Đức Chúa Trời, thậm chí sau khi phải chịu sự đoán phạt ngày càng nghiệt ngã hơn, Đức Chúa Trời sẽ đánh họ bắng sự đoán phạt thậm chí tàn bạo hơn. Ngài sẽ tiêu diệt những nơi cao và bàn thờ xông hương của họ và chất đống các thây của người Y-sơ-ra-ên trên xác các thần tượng của họ. Sau đó Ngài sẽ làm tan lạc dân Y-sơ-ra-ên khắp các nước, đánh xứ bằng thanh gươm của Ngài, và khiến đất nuốt chửng những kẻ bị bỏ. Dầu vậy, Đức Chúa Trời là một người cha tốt lành, Đấng chịu khổ thậm chí hơn cả dân của Ngài khi Ngài trừng phạt con Ngài là Y-sơ-ra-ên, và mong muốn của Ngài là để dân Y-sơ-ra-ên quay trở về với Ngài (c. 27-39).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

33-35, 38 Quyết tâm của ý muốn Đức Chúa Trời tiêu diệt tội lỗi và sự bất tuân ra khỏi giữa vòng dân sự của Ngài là mạnh mẽ. Chúng ta hãy tra xét chính mình để xem liệu có bất cứ tội lỗi nào đang phạm lặp đi lặp lại, thì hãy tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

36-39 Dân Y-sơ-ra-ên bị bắt giam cầm trong đất của kẻ thù, không phải bởi vì các nước thù nghịch mạnh, nhưng bởi vì Y-sơ-ra-ên gian ác. Tương tự, nếu chúng ta không chối bỏ những giá trị của thế giới này, nhưng thay vào đó cứ đồng hành cùng những giá trị như vậy, thì không phải bởi vì thế giới này mạnh, mà bởi vì chúng ta xấu xa.

Tham khảo

26:27-33 Nếu bất chấp điều đó các con vẫn không chịu nghe. Sự báo trả đối với sự nổi loạn liên tục bao gồm một sự sa đọa khủng khiếp đến mức của tục ăn thịt người và hủy hoại các cơ sở tôn giáo, các thành phố và xứ. Cơn thịnh nộ của Chúa thực sự được tiến hành bởi các kẻ thù của dân sự.

26:34-39 Khi dân sự bị trừng phạt bằng cách bị đuổi ra khỏi xứ, đất sẽ được lợi bởi có sự nghỉ ngơi (so sánh với 25:2-7). Động từ vui hưởng là một sự nhân cách hóa: đất sẽ được thanh tẩy và phục hồi sự thánh khiết của nó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con, Chúa ôi, ăn năn những tội lỗi của chúng con và quay trở lại với Ngài, cho dù qua sự sửa phạt nghiêm khắc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 24-26

Bình Luận:

You may also like