Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Gặt Điều Anh Em Gieo

Ngày 12 – Gặt Điều Anh Em Gieo

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô đã gửi ba người đồng lao đến để khích lệ Hội Thánh Cô-rinh-tô chuẩn bị trước phần quyên góp mà họ đã bắt đầu quyên tiền cách có chủ định từ một năm trước.

II Cô-rinh-tô 9:1-15 

1 Về việc trợ giúp các thánh đồ, tôi không cần phải viết thêm cho anh em nữa. 2 Vì tôi biết nhiệt tâm của anh em, và tôi đã khoe về anh em với người ở Ma-xê-đô-ni-a rằng người A-chai đã sẵn sàng từ năm ngoái. Lòng nhiệt thành của anh em đã giục giã nhiều người. 3 Nhưng tôi đã phái các anh em nầy đi, để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích, và để anh em có thể sẵn sàng, như lời tôi đã nói; 4 kẻo khi những người Ma-xê-đô-ni-a cùng đến với tôi, thấy anh em không sẵn sàng thì chúng tôi — nếu không muốn nói là cả anh em nữa — sẽ bị xấu hổ vì đã tin tưởng như thế. 5 Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thúc giục vài người đến chỗ anh em trước và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp nầy được sẵn sàng như một tặng phẩm tự nguyện chứ không do ép buộc.

6 Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. 8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành, 9 như có chép rằng:

“Người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó;

Sự công chính của người tồn tại mãi mãi.”

10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. 11 Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện; để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. 12 Vì sự trợ giúp nầy không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. 13 Việc trợ giúp nầy là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời, vì sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ, và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ và với mọi người. 14 Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em, vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. 15 Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô khoe với Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a rằng Hội Thánh Cô-rinh-tô đang giúp đỡ các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem một cách sốt sắng. Vì thế, để đảm bảo việc khoe này không phải là nói suông, Phao-lô đã sai một phái đoàn đến trước để khích lệ người Cô-rinh-tô chuẩn bị phần quyên góp như đã hứa (c.1-5).

Phao-lô đã khích lệ các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ đến nguyên tắc gặt điều mà anh em gieo của Đức Chúa Trời và ban ra một cách vui vẻ. Điều này là vì một của dâng được ban ra một cách hết lòng sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu của các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem, mà còn giúp họ cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời (c.6-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-7 Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của một người dâng của lễ nhiều hơn là số lượng mà họ dâng. Ngài yêu những người nhớ đến ân điển và tình yêu thương mà họ đã nhận được, và vì thế ban ra một cách vui mừng. Những tư tưởng và thái độ của chúng ta đối với của cải của chúng ta là gì? Chúng ta hãy sống đời sống của người quản gia, quản lý một cách công chính những thứ của Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Những của dâng không dừng lại đơn giản là đáp ứng những nhu cầu vật chất của các thành viên trong Hội Thánh. Thay vào đó, chúng tạo ra cơ hội cho những người nhận chúng biết ơn Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển cho Ngài qua việc làm mới lại tâm linh của họ. Chúng ta có đang dùng của cải của mình cho công tác làm mới lại tâm linh và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hay không?

Tham khảo   

9:6 gieo nhiều. Phao-lô mở rộng câu châm ngôn nổi tiếng: “Bạn gặt điều bạn đã gieo” (ví dụ Gióp 4:8; Ga-la-ti 6:7). Đức Chúa Trời ban những cơ hội để ban ra một cách rời rộng. Những người gieo một cách rộng rãi cũng sẽ gặt nhiều liên quan đến việc sinh bông trái cho nước Trời (9:11).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con đặt niềm tin nơi Ngài, Đấng đã ban cho chúng con những hạt giống và thức ăn để ăn, và gieo hạt giống quy phục hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 25-28

Bình Luận:

You may also like