Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Sự Chịu Khổ, Nguồn Của Sự An Ủi

Ngày 01 – Sự Chịu Khổ, Nguồn Của Sự An Ủi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói rằng hoạn nạn nằm trong ý định của Đức Chúa Trời cho dân Ngài để kinh nghiệm sự an ủi của Ngài và qua cơn hoạn nạn và an ủi như thế dân của Đức Chúa Trời có thể khích lệ được những Cơ Đốc nhân khác.

II Cô-rinh-tô 1:1-11

1 Phao-lô, bởi ý muốn Đức Chúa Trời được làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, và Ti-mô-thê anh em chúng ta, kính gửi Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Cô-rinh-tô, cùng với tất cả thánh đồ ở khắp vùng A-chai. 2 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. 4 Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp! 5 Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 6 Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. 7 Niềm hi vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi.

8 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại A-si-a. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống. 9 Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. 10 Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. 11 Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn; và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô bắt đầu bức thư này bằng lời ngợi khen và cảm tạ sự an ủi của Đức Chúa Trời. Qua từ “an ủi” lặp đi lặp lại của ông, có thể thấy rằng tư tưởng của Phao-lô tập trung vào Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu ông và an ủi ông trong hoạn nạn khốc liệt. Nếu sự chịu khổ của Phao-lô là bởi Đấng Christ, thì sự an ủi ông nhận được cũng như vậy (c.1-6). Qua sự đau khổ mà ông chịu đựng ở A-si-a (Ê-phê-sô), Phao-lô đã đi đến chỗ nương cậy vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tuy nhiên, ông liên tục cần những lời cầu nguyện của các tín hữu, và bằng việc cầu nguyện cho ông, các tín hữu Cô-rinh-tô có thể dự phần với Phao-lô trong sự chịu khổ và cảm tạ của ông (c.7-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-5 Thậm chí Đức Chúa Trời cho phép sự hoạn nạn đến ngưỡng cửa của sự chết để khiến chúng ta nương cậy vào Chúa phục sinh. Bằng cách này, Ngài cho phép chúng ta chết đi bản ngã của chúng ta trong Chúa hằng ngày khi Chúa sống trong chúng ta, để chúng ta có thể đánh bại được các thế lực của đời này thông qua quyền năng của Chúa và thiết lập nước Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11 Mặc dù Phao-lô là một sứ đồ giữa các sứ đồ, nhưng ông không thể làm công việc của mình một cách tốt đẹp nếu không có sự cầu nguyện của cộng đồng. Huống chi liệu chúng ta có thể giải quyết nhiều công việc được giao nếu không có sự cầu nguyện? Chúng ta hãy liên tục nhờ cộng đồng của chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện cho các lãnh đạo của cộng đồng của chúng ta.

Tham khảo   

1:4 chúng tôi … của chúng tôi. Đa số đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều trong sách II Cô-rinh-tô (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) dường như nhắc đến chính Phao-lô (xem c.8; 7:5-7). Đôi khi những đại từ số nhiều này cũng có thể gồm cả Ti-mô-thê (1:1), những người đồng công trong chức vụ khác nữa (c.19, 21), hoặc các Cơ Đốc nhân nói chung (c.5:1-10). Trong câu này, có lẽ Phao-lô dùng số nhiều để chỉ ra rằng ông đại diện cho cả chức vụ sứ đồ lẫn các tín hữu nói chung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua sự cầu nguyện ở giữa hoạn nạn, xin hãy giúp chúng con trở nên những cộng đồng khích lệ lẫn nhau, trở nên hiệp một và làm việc cùng nhau.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 45-48

Bình Luận:

You may also like