Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Một Vị Vua Công Bình

Ngày 27 – Một Vị Vua Công Bình

by SU Việt Nam
30 đọc

Cuối cùng, được cảm động bởi Thánh Linh của Chúa, Đa-vít nói tiên tri về ân điển Đức Chúa Trời sẽ ban cho dòng dõi của ông, giao ước đời đời mà Đức Chúa Trời sẽ làm thành và sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ ác.

2 Sa-mu-ên 23:1-7 

1 Đây là những lời cuối cùng của Đa-vít:

“Lời của Đa-vít, con của Gie-sê,

Là lời của người được cất nhắc lên cao,

Người được Đức Chúa Trời của Gia-cốp xức dầu,

Và là tác giả những bài thánh thi của Y-sơ-ra-ên:

2 Thần của Đức Giê-hô-va đã phán qua ta,

Và lời của Ngài ở nơi lưỡi ta.

3 Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán,

Tảng Đá lớn của Y-sơ-ra-ên đã phán với ta:

‘Người nào cai trị con người cách công minh,

Cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời

4 Thì sẽ như ánh ban mai lúc mặt trời mọc,

Vào một buổi sáng trời không mây;

Như ánh sáng chói lòa sau cơn mưa,

Làm cỏ xanh mọc lên từ đất.’

5 Nhà ta chẳng như thế trước mặt Đức Chúa Trời sao?

Vì Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời,

Tất cả điều khoản đã được sắp xếp và giữ gìn.

Chẳng phải mọi sự giải cứu và ước ao của ta

Sẽ được chính Ngài làm thành tựu đó sao?

6 Nhưng kẻ gian ác giống như gai gốc bị người ta vứt bỏ,

Vì không thể dùng tay gom lại được;

7 Mà phải dùng dụng cụ bằng sắt

Hoặc cán giáo để đùa đi.

Rồi chúng bị thiêu hủy hoàn toàn trong lửa.”

Suy ngẫm và hiểu 

Như một tiên tri tiên báo về công việc của Đức Chúa Trời nhờ sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài, Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên và Vầng Đá của sự cứu rỗi. Sau đó ông nói tiên tri về vị vua lý tưởng, người đứng ở chỗ của Đức Chúa Trời. Vị vua này kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng trị vì một cách công bình, và như ánh nắng buổi sáng mang lại sự sống và sự thịnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Hình ảnh về vị vua qua lời tiên tri của Đa-vít một phần được bày tỏ trong chính Đa-vít, nhưng cuối cùng nó được nhận biết một cách trọn vẹn nơi Đức Chúa Jêsus Christ (c.1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời lấy Đa-vít, con trai út của Gie-sê và là cậu bé chăn chiên, người không thể có được sự chú ý của chính cha mình, và đã dấy cậu lên làm vua của Y-sơ-ra-ên. Vương quyền của ông không phải giành được bởi sự thành công của con người, nhưng mà là một món quà được tạo ra bởi ý định của Đức Chúa Trời mang tới điều mới trong một thế giới bị điều khiển bởi sức mạnh và sự tham lam.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Vị vua của Vương quốc Đức Chúa Trời, người cai trị bằng sự công bình, sẽ đắc thắng sự chết và dâng cả đời sống và tâm thần. Đức Chúa Jêsus là Vị Vua thực sự của Vương quốc Đức Chúa Trời, Đấng cai trị bằng công lý và kính sợ Đức Chúa Trời qua sự vâng lời tới mức từ bỏ mạng sống của chính Ngài. Thậm chí bây giờ, Đức Chúa Jêsus vẫn đang chiếu sáng trên chúng ta qua lời Ngài và ban cho chúng ta sự sống (Thi Thiên 19:7). Chúng ta sẽ nhận được ân điển, điều phục hưng chúng ta, khi chúng ta không ẩn trốn khỏi lời Ngài, nhưng cho phép nó chiếu sáng trên chúng ta và đầu phục nó.

Tham khảo

23:5 Câu này đề cập đến giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Đa-vít trong chương 7 (xem cả Thi Thiên 89:29; 132:12). Vững bền trong mọi sự và chắc chắn có thể là thuật ngữ học về luật pháp, nhấn mạnh tính hiệu lực của giao ước.

23:7 Tiếng Hê-bơ-rơ bị thiêu trong lửa có thể được giải thích “bị thiêu trong lửa tại chỗ ngồi”, điều có thể gợi ý “bị thiêu trong lửa tại chỗ ngay”. Vì lửa là một công cụ của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, hãy so sánh với Ê-sai 9:18; 10:17.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên những tác nhân của Đức Chúa Jêsus, Vị Vua Công Bình, và làm thành mục đích của Ngài trên thế giới này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 30-31

Bình Luận:

You may also like