Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Kế Hoạch Của A-Hi-Tô-Phe Và Kế Hoạch Của Hu-Sai

Ngày 12 – Kế Hoạch Của A-Hi-Tô-Phe Và Kế Hoạch Của Hu-Sai

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho dù A-hi-tô-phe đã đề xuất một kế hoạch bắt một mình Đa-vít bằng cuộc tấn công chớp nhoáng, nhưng Áp-sa-lôm lại chấp nhận kế hoạch của Hu-sai đề nghị huy động một đạo quân lớn để tiêu diệt toàn bộ quân đội của Đa-vít.

2 Sa-mu-ên 17:1-14 

1 A-hi-tô-phe lại nói với Áp-sa-lôm: “Xin để tôi tuyển mười hai nghìn quân, và tôi sẽ lên đường đuổi theo Đa-vít ngay đêm nay. 2 Tôi sẽ tấn công trong lúc ông ấy đang mệt mỏi, chán nản, và làm cho ông ấy kinh khiếp; tất cả những người theo ông ấy sẽ chạy trốn, và tôi sẽ giết một mình nhà vua mà thôi. 3 Như vậy, tôi sẽ đưa toàn dân trở về với bệ hạ. Cái chết của người mà bệ hạ đang truy tìm sẽ làm cho mọi người quay về với bệ hạ, và tất cả dân chúng sẽ được yên ổn.” 4 Áp-sa-lôm và tất cả trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều hài lòng với kế hoạch nầy.

5 Nhưng Áp-sa-lôm nói: “Hãy gọi Hu-sai, người Ạt-kít, đến để chúng ta cũng nghe ý kiến của ông ấy nữa.” 6 Khi Hu-sai đến, Áp-sa-lôm nói với ông: “A-hi-tô-phe đã nói như vậy, chúng ta có nên làm theo lời ông ấy không? Nếu không, ông cho biết ý kiến.” 7 Hu-sai nói với Áp-sa-lôm: “Lần nầy, kế hoạch của A-hi-tô-phe không được hay.” 8 Hu-sai nói tiếp: “Bệ hạ đã biết vua cha và các thuộc hạ người là những dũng sĩ; lòng họ đang cay đắng như gấu mẹ mất con trong rừng. Hơn nữa, vua cha là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm, người sẽ không nghỉ đêm với quân lính đâu. 9 Lúc nầy, chắc người đang ẩn núp trong hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay trận đầu, một số quân ta bị thương vong, thì bất cứ ai nghe cũng sẽ nói: ‘Phe của Áp-sa-lôm đã bị đánh bại.’ 10 Khi ấy, ngay cả người can đảm nhất, dù có gan như sư tử cũng phải khiếp sợ, vì toàn thể Y-sơ-ra-ên biết rằng thân phụ của bệ hạ là một người anh hùng, và các thuộc hạ đều là những người dũng cảm. 11 Vậy, tôi bàn thế nầy: Hãy cho tập hợp chung quanh bệ hạ toàn thể Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, đông như cát biển, rồi bệ hạ sẽ thân hành cầm quân ra trận. 12 Chúng ta sẽ tiến đánh Đa-vít bất cứ nơi nào người bị phát hiện, và chúng ta sẽ bủa vây người như sương rơi trên đất; như thế, người và tất cả thuộc hạ không một ai sống sót. 13 Nếu người rút vào một thành nào, thì toàn thể Y-sơ-ra-ên sẽ đem dây thừng đến, và chúng ta sẽ kéo đổ thành đó xuống thung lũng đến nỗi người ta không còn tìm thấy một viên sỏi nào ở đó.” 14 Áp-sa-lôm và tất cả người Y-sơ-ra-ên đều nói: “Kế hoạch của Hu-sai, người Ạt-kít, hay hơn kế hoạch của A-hi-tô-phe.” Vì Đức Giê-hô-va đã quyết định làm hỏng kế hoạch của A-hi-tô-phe, để đem tai họa đến cho Áp-sa-lôm.

Suy ngẫm và hiểu

A-hi-tô-phe đề nghị rằng họ sẽ đuổi theo và giết Đa-vít cùng với mười hai ngàn người nam. A-hi-tô-phe tin rằng nếu vua Đa-vít chết, nhưng người đã theo ông sẽ một cách tự nhiên quay trở về với Áp-sa-lôm (c.1-4). Dầu vậy, ngược lại với A-hi-tô-phe, Hu-sai gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu dành nhiều thời gian hơn và huy động thậm chí số quân lính lớn hơn để tấn công Đa-vít một cách chắc chắn. Cho dù đó là một lời đề xuất nhằm giúp cho Đa-vít có thời gian chạy trốn và chuẩn bị đánh trận, Áp-sa-lôm lại chấp nhận đề nghị của Hu-sai. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời, Đấng siêu việt hơn tất cả mọi việc, đã can thiệp để đảm bảo rằng Áp-sa-lôm đưa ra sự lựa chọn này (c.5-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14 Đức Chúa Trời hủy phá kế hoạch của tên phản bội A-hi-tô-phe và ngăn chặn sự ranh mãnh của ông ta khỏi việc đánh bại người công bình. Có thoải mái hay không khi chứng kiến sự phát đạt bằng sự thành công của những kẻ gian trá và xảo quyệt trong thế giới này? Bạn phải trung tín với Đức Chúa Trời, Đấng đánh bại những kế hoạch của những kẻ gian ác và dấy lên sự công bình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 A-hi-tô-phe thấy trước rằng nếu chỉ một mình Đa-vít bị giết bằng một cuộc tấn công bất ngờ, thì tất cả dân sự sẽ quay trở lại với nhà vua. Chiến lược tuyệt vời này chỉ cho chúng ta thấy rằng A-hi-tô-phe khôn ngoan như thế nào. Dầu vậy, ông ta đã sử dụng sự khôn ngoan đó để hành động chống lại chủ của ông ta, người mà ông ta đã từng trung thành với – vị vua đã được Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Quan trọng hơn việc tìm kiếm sự khôn ngoan là trở thành một người với những giá trị và nhân cách đúng đắn để sử dụng tốt sự khôn ngoan đó.

Tham khảo

17:13 Các thành thường bị tấn công bằng cách kéo đổ các bức tường bằng dây thừng gắn vào những chiếc móc giữ bằng néo. Vì các thành này trước kia thường được xây dựng trên những nơi cao, nên chúng thật khó để xây lại đã của các tường này từng được kéo xuống thung lũng. Vì việc tấn công toàn thành để bắt được một người đang chạy trốn ở đó 1 Sa-mu-ên 23:7–13; 2 Sa-mu-ên 20:14–22

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy ban cho chúng con tấm lòng có thể sử dụng sự khôn ngoan một cách xuất sắc, hơn là sự khôn ngoan xuất sắc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 50-52

Bình Luận:

You may also like