Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Trở Về Có Giới Hạn

Ngày 06 – Sự Trở Về Có Giới Hạn

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít đã cho phép việc trở về của Áp-sa-lôm, người có diện mạo nổi trội, một lần nữa lại sử dụng Giô-áp, con đường duy nhất đến với Đa-vít, và cuối cùng đã đến trước Đa-vít.

2 Sa-mu-ên 14:21-33

21 Sau đó, vua nói với Giô-áp: “Được, ta sẽ làm điều ngươi xin. Hãy đi đem chàng thanh niên Áp-sa-lôm về đây.” 22 Giô-áp sấp mặt xuống đất mà lạy, và chúc phước cho vua. Giô-áp nói: “Bệ hạ, chúa tôi ơi, ngày nay hạ thần biết rằng nó đã được ơn trước mặt bệ hạ, vì bệ hạ đã làm điều hạ thần thỉnh cầu.”

23 Rồi Giô-áp lên đường, đi đến Ghê-su-rơ và đem Áp-sa-lôm trở về Giê-ru-sa-lem. 24 Nhưng vua nói: “Nó phải ở quanh quẩn trong nhà nó, không được gặp mặt ta.” Vậy nên Áp-sa-lôm ở quanh quẩn trong nhà và không được gặp mặt vua.

25 Lúc ấy, trong khắp Y-sơ-ra-ên không có người nào được khen là đẹp trai như Áp-sa-lôm: từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có tì vết gì cả. 26 Cuối mỗi năm, ông thường hớt tóc khi thấy nó quá nặng nề. Mỗi khi hớt tóc, tóc ông cân được hơn hai ký theo cân hoàng gia. 27 Áp-sa-lôm sinh được ba trai và một gái. Người con gái tên là Ta-ma; cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp.

28 Áp-sa-lôm ở Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không được gặp mặt vua. 29 Sau đó, Áp-sa-lôm cho mời Giô-áp đến để nhờ ông tâu với vua, nhưng Giô-áp không chịu đến. Áp-sa-lôm lại cho mời ông lần thứ nhì, nhưng Giô-áp vẫn không chịu đến. 30 Vì thế, Áp-sa-lôm nói với các đầy tớ mình: “Kìa, cánh đồng của Giô-áp ở ngay bên cạnh cánh đồng của ta, ông ấy trồng lúa mạch ở đó. Hãy đi châm lửa đốt cánh đồng ấy.” Các đầy tớ của Áp-sa-lôm châm lửa đốt cánh đồng đó. 31 Bấy giờ, Giô-áp đứng dậy và đến nhà Áp-sa-lôm mà hỏi: “Tại sao các đầy tớ ông đã đốt cánh đồng của tôi?” 32 Áp-sa-lôm trả lời với Giô-áp: “Nầy, tôi đã cho mời ông đến đây, để tôi nhờ ông tâu với vua: ‘Con đã từ Ghê-su-rơ trở về làm gì? Thà con vẫn ở đó còn hơn.’ Bây giờ, tôi muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có tội gì, xin người giết tôi đi.” 33 Giô-áp đến gặp vua và thuật lại các lời ấy. Vua cho gọi Áp-sa-lôm đến. Ông đến và sấp mình xuống trước mặt vua. Vua hôn Áp-sa-lôm.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Áp-sa-lôm đã trở về Giê-ru-sa-lem, anh ta không được phép vào cung, nơi Đa-vít, cha anh ta đang ở. Khoảng cách về địa lý giữa cha và con có thể đã rút ngắn lại, nhưng về mặt tình cảm họ vẫn còn phân cách bởi một khoảng cách rất lớn. Tuy vậy, Y-sơ-ra-ên thích Áp-sa-lôm, người có diện mạo đẹp trai. Điều này là bởi vì, chỉ về mặt diện mạo, sau Đa-vít, Áp-sa-lôm có đủ tư cách nhiều hơn để làm vua (c.21-27). Dầu vậy, Áp-sa-lôm chỉ hấp dẫn ở vẻ bề ngoài; bề trong anh ta đầy những sự kiêu ngạo và sự tức giận. Như việc anh ta đã giết anh của mình qua một hành động trả thù, và đã châm lửa đốt cánh đồng của Giô-áp để bắt buộc phải có một cuộc gặp gỡ với cha anh ta, Áp-sa-lôm là một người không từ một cách thức hay một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình (c.28-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.28-32 Thậm chí khi Giô-áp, con đường duy nhất của Áp-sa-lôm đến với Đa-vít, cũng không muốn gặp anh ta, Áp-sa-lôm đã châm lửa đốt cánh đồng của Giô-áp để bắt Giô-áp phải đến chỗ anh ta. Tai tiếng gia tăng, tâm tính thiếu kiên nhẫn, và việc quyết tâm giành được những gì anh ta muốn qua bất cứ cách nào cần thiết, cho thấy rằng Áp-sa-lôm là “lửa” nhất thời, thứ có thể thiêu nuốt cả vương quốc. Chúng ta hãy ý thức rằng không có sự phục hồi thực sự cho những ai không trải qua những lần chịu khổ và sự chịu đựng với sự khiêm nhường ăn năn.

C.33 Đa-vít gọi Áp-sa-lôm đến với ông lần đầu tiên sau năm năm, hôn anh ta và phục hồi địa vị hoàng tử cho anh ta. Đây là tình yêu thương vô điều kiện của một người cha, điều được ban cho một người không xứng đáng, và nó chân thành. Tuy thế, trong tấm lòng của Áp-sa-lôm, người đã sấp mặt xuống đất, không có người cha, chỉ có ngôi vua. Chúng ta mơ ước những giấc mơ như thế nào, khi chúng ta cúi xuống trước Cha, Đấng đã chấp nhận chúng ta, là những người con hoang đàng của Ngài?

Tham khảo

14:28-32 Tin rằng Giô-áp có thể phối hợp với thính giả chờ đợi đã lâu với vua, Áp-sa-lôm khiến Giô-áp phải chú ý bằng cách châm lửa đốt cánh đồng của ông ấy. Anh ta thấy tình trạng hiện tại không tốt và muốn hoặc là sự phục hồi gia đình hoàng tộc, hoặc là, nếu có tội, thì là sự hành hình (c.32).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sấp mình xuống với tấm lòng vâng phục, trước tình yêu thương của Ngài, vì Ngài đã chấp nhận chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 30-32

Bình Luận:

You may also like