Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Những Sự Thử Thách, Sự Kiên Định, Đức Tin Và Sự Khôn Ngoan

Ngày 01 – Những Sự Thử Thách, Sự Kiên Định, Đức Tin Và Sự Khôn Ngoan

by Thúy Diễm
30 đọc

Gia-cơ đã dạy các Cơ Đốc nhân đang chịu khổ về thái độ đúng đắn khi đối mặt với thử thách, và đề nghị một lời cầu nguyện bằng đức tin để vượt qua những thử thách như vậy.

Gia-cơ 1:1-11

1 Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi mười hai bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui!

2 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4 Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

5 Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. 6 Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. 7 Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, 8 vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

9 Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. 10 Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Theo lẽ thường, người ta hay có xu hướng tuyệt vọng hoặc than phiền khi đối diện với khó khăn, nhưng ngược lại, Gia-cơ bảo chúng ta hãy vui mừng trong những lần thử thách. Điều này là vì những lần thử thách là cơ hội trọn vẹn để phát triển sự kiên định. Tuy nhiên, để nhận biết chân lý này và vượt qua được thử thách, chúng ta cần sự khôn ngoan. May thay, Đức Chúa Trời hứa ban sự khôn ngoan cho những người tìm kiếm nó. Chúng ta không được nghi ngờ chân lý này, mà phải cầu xin bằng đức tin (c.1-8). Ví dụ, tiền bạc có thể là một sự thử thách, cho dù chúng ta giàu hay nghèo. Để vượt qua thử thách này, chúng ta phải nhận biết rằng của cải của đời này chỉ là tạm thời, giống như cỏ và hoa, nhưng chúng ta chỉ có thể nhận được sự khôn ngoan này thông qua sự cầu nguyện (c.9-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5 Khi Đức Chúa Trời thấy con cái Ngài tìm kiếm lý do Ngài cho phép họ chịu khổ như vậy, hơn là việc cầu nguyện cho sự đau đớn được cất khỏi họ, Ngài sẽ vui mừng và đáp lời cầu nguyện của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan để thấy sự đau đớn của mình từ quan điểm đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu được sự màu nhiệm của sự đau đớn qua những tính toán bằng tư duy thiển cận của chúng ta, nhưng phải cầu xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, với đức tin rằng Ngài sẽ đáp lời.  Thật Đức Chúa Trời đánh giá cao lời cầu nguyện, tấm lòng nhận biết quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời và thái độ tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời như vậy biết bao.

Tham khảo   

1:3 Sự thử thách đức tin anh em chỉ rõ ý nghĩa của sự thử thách đối với Cơ Đốc nhân: vì Đức Chúa Jêsus đã bị “thử thách” trong hoang mạc (Ma-thi-ơ 4:1-13), nên các tín hữu cũng bị thử thách. Tiếng Hy Lạp dokimion (“thử thách”) chỉ rõ một sự thử thách tích cực có chủ ý khiến đức tin của một người nên “chân thật” (I Phi-e-rơ 1:7). Kết quả là sự kiên định, một đời sống nhẫn nhục trung tín giữa những nan đề và những hoạn nạn.

1:6 đức tin. Một sự tin cậy và sự tin tưởng không thay đổi nơi Đức Chúa Trời dựa trên đặc tính và lời hứa của Ngài như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh (Hê-bơ-rơ 11:1). nghi ngờ. Việc dao động giữa tin cậy Đức Chúa Trời và tin vào đời này hoặc vào những khả năng tự nhiên của chính mình. Điều này khiến cho một người giống như sóng biển, một hình ảnh của sự không ổn định và không chắc chắn.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin rằng trong tay Ngài, nỗi đau đớn của chúng con hôm nay sẽ trở thành sự vui mừng của chúng con ngày mai.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 115-118

Bình Luận:

You may also like