Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus, Dấu Lạ Cuối Cùng Cho Thế Giới Này

Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus, Dấu Lạ Cuối Cùng Cho Thế Giới Này

by SU Việt Nam
30 đọc

Phần lớn mọi người không có khả năng nhận ra Đức Chúa Jêsus thực sự là ai, cho dù chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Tuy vậy, những người được phước đã nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, và giữ lời Ngài.

Lu-ca 11:27-36 

27 Trong khi Đức Chúa Jêsus phán những điều ấy, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!” 28 Nhưng Ngài đáp: “Những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!”

29 Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu phán: “Thế hệ nầy là thế hệ gian ác. Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na. 30 Vì Giô-na là dấu lạ cho người Ni-ni-ve thế nào thì Con Người sẽ là dấu lạ cho thế hệ nầy thế ấy. 31 Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy chống lại những người của thế hệ nầy và lên án họ; vì từ nơi tận cùng trái đất, bà đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn! 32 Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ nầy và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na rao giảng và ăn năn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!

33 Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. 34 Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. 35 Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. 36 Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bày tỏ cho những người tìm kiếm các dấu lạ, dấu lạ duy nhất và chắc chắn nhất là gì. Chính Đức Chúa Jêsus là dấu lạ đó, lớn hơn cả Giô-na và Sa-lô-môn. Dầu vậy, dân chúng không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus (c.27-32). Thực tiễn của những người sống trong sự tối là như vậy. Bởi vì điều này, Đức Chúa Jêsus đã làm chứng về mình bằng ẩn dụ về chiếc đèn, điều nhấn mạnh Ngài sẽ chiếu sáng bóng tối của họ như thế nào. Cho dù một người có thể đang sống trong bóng tối như thế nào, nếu người đó nghe thấy và giữ lấy lời của Đức Chúa Jêsus, thì họ sẽ vui hưởng phước hạnh thể hiện là trung tâm của sự sáng (c.33-36).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.29-30 Nếu sự cố Giô-na sống trong bụng một con cá ba ngày và sống sót đã trở thành một dấu lạ cho những người ở thành Ni-ni-ve, thì sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài đã trở thành dấu lạ cuối cùng cho thế giới này. Vì thế, sẽ không có dấu lạ nào khác nữa, điều có thể thay đổi những người nhìn thấy dấu lạ này, mà vẫn không quay trở lại với Đức Chúa Jêsus. Hãy đừng chỉ tìm kiếm những trải nghiệm gây ấn tượng, nhưng hãy tiếp nhận Chúa, Đấng đã đến thông qua lời Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-36 Điều ảnh hưởng số phận của một người chính là cái nhìn thuộc linh của họ. Một người sẽ sống khi con mắt thuộc linh của họ đầy sự sáng (sự khôn ngoan), nhưng khi họ bị chìm ngập trong sự tối, thìhọ không thể nhận biết lời Chúa cũng như nhận ra được Ngài, cho dù họ nhìn thấy những dấu lạ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mỗi một chúng ta cái nhìn thuộc linh lành mạnh, điều có thể giúp chúng ta nhận biết lời Chúa và cảm nhận được bàn tay của Ngài, thậm chí trong những việc nhỏ bé.

Tham khảo   

11:31 Nữ hoàng nam phương (nữ hoàng Sê-ba; 1 Các Vua 10:1-13; 2 Sử Ký 9:1-12) sẽ lên án thế hệ này, bởi vì bà ta đi một chặng đường dài đến để thấy Sa-lô-môn và nghe được sự khôn ngoan của ông (1 Các Vua 10:1-4, 7), trong khi một điều gì đó lớn hơn cả Sa-lô-môn (Con Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài) đã đến với họ và người ta khước từ điều này và xin một dấu lạ.

11:32 Cho dù người Ni-ni-ve đã gian ác, cuối cùng họ đã ăn năn khi Giô-na rao giảng. Khi đó, sự lên án sẽ lớn hơn nhiều như thế nào đối với những người từ chối việc ăn năn khi Giô-na dạy dỗ về Chúa, Đấng vĩ đại hơn Giô-na. Đức Chúa Jêsus vừa là người khôn ngoan nhất (11:31) vừa là một nhà tiên tri vĩ đại nhất (c.32).

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho chúng con cái nhìn thuộc linh trong sáng và khiến điều này là một ngày phước hạnh khi chúng con có thể giữ lời Ngài mà chúng con đã nhận biết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like