Browsing: Tin Lành

Tin Lành Group of People Holding Cross and Praying in Back Lit
0

Người Việt chúng ta rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong ngôn ngữ có…

Tin Lành 3205_2048x1536
0

han_ganHoiThanh.com – Francois đã đưa chính phủ Pháp ra tòa để bắt họ không trợ cấp tiền cho anh nữa! Điều này có khó tin quá không? Câu chuyện của anh là một trong những trường hợp lạ kỳ nhất mà tôi đã kinh nghiệm, và đã thể hiện tình yêu, quyền năng của Chúa để chữa lành và biến đổi đời sống của một người.

Tin Lành mm-Mercy-not-sacrifice-7.20.121
0

HoiThanh.Com – Để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Giê-xu đến với thế gian và chết thay cho loài người trên Thập tự giá – biểu tượng của một tình yêu vô điều kiện Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Tin Lành 20150213085712
0

HoiThanh.Com – “Vậy thì, hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm”. (Bản Dịch Mới)

“Làm mọi việc, anh em phải nhắm mục đích tôn vinh Thượng Đế, dù ăn uống hay bất cứ việc gì khác”. ( Bản Diễn Ý)

1Cô-rinh-tô 10:31

Cho Người Việt 20141217114721
0

HoiThanh.Com – Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” – Tin Lành giăng 3:16

1 2 3 18