Browsing: Tin Lành

Tin Lành Group of People Holding Cross and Praying in Back Lit
0

Người Việt chúng ta rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong ngôn ngữ có…

Cho Người Việt 20140422114914
0

HoiThanh.Com – Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” – Tin Lành Giăng 11:25

1 2 3 19