Browsing: Tin Lành

Tin Lành Group of People Holding Cross and Praying in Back Lit
0

Người Việt chúng ta rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong ngôn ngữ có…

Tin Lành 3205_2048x1536
0

han_ganHoiThanh.com – Francois đã đưa chính phủ Pháp ra tòa để bắt họ không trợ cấp tiền cho anh nữa! Điều này có khó tin quá không? Câu chuyện của anh là một trong những trường hợp lạ kỳ nhất mà tôi đã kinh nghiệm, và đã thể hiện tình yêu, quyền năng của Chúa để chữa lành và biến đổi đời sống của một người.

1 2 3 19