Lời Chào Của Nick Vujicic Gởi Đến Việt Nam

"Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Người luôn có một kế hoạch dành cho dời bạn. Đừng bỏ rơi Người vì Người không bao giờ bỏ rơi bạn ! Hẹn sớm gặp lại các bạn" Nguồn: songkhongigoihan.com

13/04/2013 | 6912 Lượt xem
Tags:

Nhận xét (0)


Video xem nhiều nhất

Chiên Lạc Trở Về - Bằng Kiều
194276 Lượt xem | 2014-01-22 09:19:44
Giô-sép Và Những Giấc Mơ
102277 Lượt xem | 2013-01-18 10:49:07
Vì Chúa Toàn Năng - Thy Nga
89454 Lượt xem | 2013-05-31 10:22:33
Dear Lord - Cha Yêu Ơi
87345 Lượt xem | 2013-07-03 04:18:44
Trở Về Trong Tình Yêu
84360 Lượt xem | 2012-12-24 04:43:24
Can't Live A Day - Avalon
83709 Lượt xem | 2012-09-14 09:05:36
Chạm Lòng Con - Linh Năng
73160 Lượt xem | 2012-08-24 10:36:10
How Great is Our God (World Edition) Live
63376 Lượt xem | 2012-09-22 03:29:25
Something More - Nick Vujicic
62731 Lượt xem | 2013-03-27 10:58:42

ABA TV