Lời Chào Của Nick Vujicic Gởi Đến Việt Nam

"Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Người luôn có một kế hoạch dành cho dời bạn. Đừng bỏ rơi Người vì Người không bao giờ bỏ rơi bạn ! Hẹn sớm gặp lại các bạn" Nguồn: songkhongigoihan.com

13/04/2013 | 6015 Lượt xem

Video xem nhiều nhất

Giô-sép Và Những Giấc Mơ
100059 Lượt xem | 2013-01-18 10:49:07
Dear Lord - Cha Yêu Ơi
83563 Lượt xem | 2013-07-03 04:18:44
Trở Về Trong Tình Yêu
82093 Lượt xem | 2012-12-24 04:43:24
How Great is Our God (World Edition) Live
61915 Lượt xem | 2012-09-22 03:29:25
Something More - Nick Vujicic
61096 Lượt xem | 2013-03-27 10:58:42
Still - Hill Song
60939 Lượt xem | 2012-11-02 01:12:30
Amazing Grace - Rhema Marvanne
57587 Lượt xem | 2012-07-25 09:29:36
Nearer My God to Thee (for 9 cellos)
55830 Lượt xem | 2012-07-25 11:24:49

ABA TV