Lời Chào Của Nick Vujicic Gởi Đến Việt Nam

"Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Người luôn có một kế hoạch dành cho dời bạn. Đừng bỏ rơi Người vì Người không bao giờ bỏ rơi bạn ! Hẹn sớm gặp lại các bạn" Nguồn: songkhongigoihan.com

13/04/2013 | 6969 Lượt xem
Tags:

Nhận xét (0)


Video xem nhiều nhất

Chiên Lạc Trở Về - Bằng Kiều
205772 Lượt xem | 2014-01-22 09:19:44
Giô-sép Và Những Giấc Mơ
102387 Lượt xem | 2013-01-18 10:49:07
Vì Chúa Toàn Năng - Thy Nga
92200 Lượt xem | 2013-05-31 10:22:33
Dear Lord - Cha Yêu Ơi
87598 Lượt xem | 2013-07-03 04:18:44
Can't Live A Day - Avalon
86483 Lượt xem | 2012-09-14 09:05:36
Trở Về Trong Tình Yêu
84497 Lượt xem | 2012-12-24 04:43:24
Chạm Lòng Con - Linh Năng
76563 Lượt xem | 2012-08-24 10:36:10
How Great is Our God (World Edition) Live
63518 Lượt xem | 2012-09-22 03:29:25
Something More - Nick Vujicic
62834 Lượt xem | 2013-03-27 10:58:42

ABA TV

Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đông Nam Á Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đôn...
HoiThanh.Com - Thư mời Đại Hội...
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...