News image

Thưa Chúa... Thế Là

Thứ sáu, 01 Tháng 08 2014 19:14:42

HoiThanh.Com                                                                                                                       

   
News image

Đấng Chăn Giữ Tôi

Thứ tư, 30 Tháng 07 2014 21:28:21

HoiThanh.Com                                                                                                                       

   
News image

Nếu Chúa Đi... Nhà Thờ

Thứ hai, 28 Tháng 07 2014 22:50:02

HoiThanh.Com                                                                                                                       

   
News image

Tình Chúa Tuyệt Vời

Thứ bảy, 26 Tháng 07 2014 07:59:29

HoiThanh.Com - “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12)

   
News image

Duyên Quê

Thứ bảy, 05 Tháng 07 2014 10:50:50

HoiThanh.Com                                                                                                                     

   
News image

Tình Quê

Thứ tư, 02 Tháng 07 2014 02:55:45

HoiThanh.Com                                                                                                                         

   
News image

Tình Quê

Chủ nhật, 22 Tháng 06 2014 00:53:19

HoiThanh.Com                                                                                                                   

   
Gui bai cong tac