Em là Y Hoel Hmok, em đang sinh sống và sinh hoạt tại một điểm nhóm nhỏ Tin Lành ở Buôn Hma - Krong Ana - Daklak. Em đang học về nghề Quản trị cơ sở dữ liệu. Tháng 10, 2013 em sẽ tốt nghiệp. Em muốn xin làm LẬP TRÌNH VIÊN ASP.NET, vì cái này gần đúng chuyên ngành của em hơn. Kỹ năng lập trình SQL server 2005 tốt, VB6.0, C#, HTML. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá. Rất mong được sự hồi âm của Quý Công Ty. Xin chân thành cảm ơn !