Cám ơn Chúa, vì Ngài là Cha hiện hữu, là Đấng thành tín với tất cả những gì Ngài đã hứa với nhân loại được chép trong Kinh thánh. Không còn có một điều gì khiến chúng ta có thể nghi ngờ về Ngài được, ngoại trừ \'lòng vô tín mãn tính\' của những người không được cứu chuộc. Bạn có thể chứng kiến rất nhiều điều diệu kì mà Cha chúng ta đang thực thi giữa vòng nhân loại chúng ta ngày hôm nay, ngay trong đời sống của người sốt sắng cầu nguyện. Bạn có thể vào đây để xem quyền năng của Chúa đang vận hành trên con cái Ngài tại nhiều nơi trên thế giới: WWW.YOUTUBE.COM, sau đó đánh chữ: T.B JOSHUA