TẠ ƠN CHÚA ĐÃ DÙNG THẦY TRUYỀN ĐẠO PHAN ĐÌNH HẢO, QNHT TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO. THẬT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TẤM LÒNG CỦA BÀ THỊ XINH. XIN CHÚA BAN PHƯỚC NHIỀU TRÊN BÀ VÀ HT DẦU GIÂY