Ngày 17 – Đức Chúa Jêsus Bị Nhạo Báng Và Bị Đóng Đinh Thứ tư, 16 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đã bị giải đến những tên lính La-mã, những người đã đánh một cách tàn nhẫn, và nhạo báng Ngài. Rồi cuối cùng Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá.

   

Ngày 16 – Đức Chúa Jêsus Trước Mặt Phi-Lát Thứ ba, 15 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Ma-thi-ơ cho thấy sự vô tội của Đức Chúa Jêsus và vương quyền của Ngài bằng cách đưa ra sự mô tả chi tiết việc chất vấn của Phi-lát.

   

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Bị Chất Vấn Thứ ba, 15 Tháng 04 2014 08:19:07

News image

Hoithanh.com - Sau khi bị bắt, Đức Chúa Jêsus bị dẫn đến thầy cả thượng phẩm để bị chất vấn. Ngài đã giữ yên lặng trước tất cả những lời chứng dối chống lại Ngài, nhưng đã quả quyết trả lời câu hỏi: ‘Ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?’

   

Ngày 14 – Giu-Đa Tự VẪn Thứ bảy, 12 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Khi thấy Đức Chúa Jêsus bị giao nộp cho Phi-lát và bị kết án, Giu-đa, kẻ đã phản Chúa, đã hối hận về những hành động của mình và tự vẫn.

   

Ngày 13 – Sự Chối Của Phi-E-Rơ Thứ bảy, 12 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Như Đức Chúa Jêsus đã nói trước, Phi-e-rơ đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, và ông đã khóc lóc đắng cay khi ông nhớ lại điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán.