News image

Ngày 22 - Lòng Hiếu Khách Và Sự Đối Xử Nhẫn Tâm

Thứ hai, 22 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Lót đã đối đãi hai thiên sứ bằng lòng hiếu khách, nhưng người dân Sô-đôm đã cố xâm hại họ, và vì điều đó, họ đã nhận sự đoán xét.

   
News image

Ngày 21 - Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời Và Trách Nhiệm Của Áp-Ra-Ham

Chủ nhật, 21 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Chúa phán về số phận của những hậu tự của Áp-ra-ham và số phận của Lót ở-đôm.

   
News image

Ngày 20 - Có Điều Gì Quá Khó Với Chúa Không?

Thứ bảy, 20 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Với Áp-ra-ham, người đã đón rước Đức Chúa Trời và hai thiên sứ của Ngài với lòng hiếu khách mà không biết họ là ai, Đức Chúa Trời lại hứa rằng Áp-ra-ham sẽ có một con trai.

   
News image

Ngày 19 - Sa-Ra, Người Mẹ Của Các Dân Tộc

Thứ sáu, 19 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã đổi tên của Sa-rai thành Sa-ra, và phán rằng con trai mà Sa-ra sẽ sinh ra sẽ là người kế tự của Áp-ra-ham.

   
News image

Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

Thứ năm, 18 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau 13 năm, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Áp-ram. Vào thời điểm đó, Ngài đã đổi tên của Áp-ram thành ‘Áp-ra-ham’ và ban cho ông dấu hiệu của giao ước của phép cắt bì để xác nhận ý định của Ngài.

   
News image

Ngày 17 – Đức Chúa Trời Đoái Xem

Thứ tư, 17 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Áp-ram đã phạm sai lầm khi áp dụng giao ước của Đức Chúa Trời theo ý riêng của ông, và hậu quả, A-ga chịu đau đớn. Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót A-ga và đã chăm sóc bà.

   
News image

Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 16 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Áp-ram và xác nhận rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài về vùng đất đó.

   
Gui bai cong tac