News image

Ngày 02 – Sứ Đắc Chí Của Kẻ Ác Ngắn Ngủi

Thứ bảy, 02 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sô-pha, tự ái với Gióp, đã nói ra những lời rằng kẻ ác sẽ phải khốn khổ và đối diện với sự hủy diệt. Đối với Sô-pha, “một người ác” chính là Gióp.

   
News image

Ngày 01 – Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Đang Sống!

Thứ sáu, 01 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gióp tin rằng Đấng Cứu Chuộc của ông sẽ bảo vệ ông trong hoàn cảnh khốn khổ của ông, khi tất cả những người ông yêu quý đều rời bỏ ông.

   
News image

Ngày 31 – Ngài Xem Tôi Là Kẻ Thù Của Ngài

Thứ năm, 31 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gióp phản biện lại những lời cay nghiệt của Binh-đát và yêu cầu bằng chứng về lỗi lầm của mình. Ông tiếp tục miêu tả Đức Chúa Trời đang tấn công ông như thế nào.

   
News image

Ngày 30 – Những Lời Chỉ Trích Liên Tục Về Phía Gióp

Thứ tư, 30 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Binh-đát lại tấn công Gióp lần thứ hai, và đối xử với ông như thể ông là một người điên. Ông ta nói rằng sự cuối cùng của Gióp sẽ giống với sự cuối cùng của kẻ ác.

   
News image

Ngày 29 - Đấng Làm Chứng Cho Tôi Ở Trên Trời

Thứ ba, 29 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trong hoàn cảnh này, nơi có cảm giác như Đức Chúa Trời đã tấn công ông như thể ông là kẻ thù, Gióp hy vọng rằng trước khi ông qua đời, Chứng Nhân của ông trên trời sẽ biện hộ cho ông.

 

   
News image

Ngày 28 - Đức Chúa Trời, Đấng Đánh Gióp

Thứ hai, 28 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Vì Gióp xem những lời của Ê-li-pha là viển vông, nên ông rên la rằng Đức Chúa Trời đã quay lưng lại với ông và tấn công ông bằng tất cả các nguồn lực của Ngài.

   
News image

Ngày 27 – Số Phận Của Kẻ Ác Theo Như Người Khôn Ngoan

Chủ nhật, 27 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Ê-li-pha giải thích cho Gióp điều sẽ xảy ra với kẻ ác, những người từ chối lời khuyên khôn ngoan và sự hiểu biết truyền thống.

   
Gui bai cong tac