News image

Ngày 01 – Cách Thành Công - Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

Thứ tư, 01 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Người đầy tớ của Áp-ra-ham luôn luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời khi ông đi tìm kiếm một người bạn đời. Sau đó ông gặp Rê-bê-ca.

   
News image

Ngày 30 – Hôn Nhân Cũng Dựa Trên Lời Hứa

Thứ ba, 30 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Ngay cả trong quá trình chọn vợ của Y-sác, Áp-ra-ham cũng nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời và hành động theo lời đó.

   
News image

Ngày 29 – Hang Mặc-Bê-La, Nơi Lời Hứa Được Cất Giấu

Thứ hai, 29 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Áp-ra-ham, người đã tin vào lời hứa về ‘dòng dõi’ qua việc dâng Y-sác, đã bày tỏ đức tin của mình nơi lời hứa về ‘vùng đất’ bằng cách mua hang Mặc-bê-la.

   
News image

Ngày 28 – Tột Đỉnh Của Đức Tin

Chủ nhật, 28 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã bảo Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của lễ hy sinh. Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa một cách âm thầm và Đức Chúa Trời được đẹp lòng về đức tin của ông.

   
News image

Ngày 27 – Lời Hứa Về Miền Đất Hứa Và Nguồn Của Mọi Phước Hạnh

Thứ bảy, 27 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Một hiệp ước hòa bình giữa Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc cho thấy lời hứa của Đức Chúa Trời - là Áp-ra-ham sẽ có "xứ" và trở thành "nguồn của mọi phước hạnh' - sẽ được thực hiện.

   
News image

Ngày 26 - Từ Sự Vô Tín Đến Tiếng Cười

Thứ sáu, 26 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Áp-ra-ham và Sa-ra đã có một con trai, như Đức Chúa Trời đã phán với họ, và họ cười trong sự vui mừng.

   
News image

Ngày 25 - Sự Khủng Hoảng Của Lời Hứa

Thứ năm, 25 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Tại Ghê-ra, vùng ranh giới của Ca-na-an, Áp-ra-ham lại mắc một sai lầm nữa, tương tự như sai lầm mà ông đã mắc ở Ai Cập, và đặt lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông vào nguy hiểm.

   
Gui bai cong tac