News image

Ngày 27- Âm Mưu Giết Chúa Jêsus

Thứ sáu, 27 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trong khi các lãnh đạo tôn giáo lập mưu giết Đức Chúa Jêsus, thì một người nữ chuẩn bị cho việc chôn cất của Ngài bằng cách đổ dầu thơm lên đầu Ngài. Ngược lại, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chuẩn bị để phản bội Đức Chúa Jêsus.

   
News image

Ngày 26 - Ngày Và Giờ Đó

Thứ năm, 26 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đưa ra dấu hiệu của ngày cuối cùng mà các môn đồ của Ngài hỏi. Ngài trả lời chi tiết câu hỏi này về giờ đó.

   
News image

Ngày 25 - Tai Họa Lớn Nhất

Thứ tư, 25 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dù sẽ có sự khốn khổ vào ngày cuối cùng trong thế gian này, thì sau sự chịu khổ, Con Người (Đức Chúa Jêsus) sẽ đến trong vinh quang lớn lao.

   
News image

Ngày 24 – Những Dấu Hiệu Của Sự Đau Đớn

Thứ ba, 24 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus phán rằng sự hủy phá đền thờ cũng như ngày đoán xét sẽ đến. Sau đó Ngài dạy về những dấu hiệu mà ngày đó sẽ đến.

   
News image

Ngày 23 – Sự Dâng Hiến Của Một Bà Góa

Thứ hai, 23 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi bày tỏ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng mà vua Đa-vít xưng nhận, Đức Chúa Jêsus dạy về sự dâng hiến thật

   
News image

Ngày 22- Hãy Kính Mến Đức Chúa Trời Và Yêu Người Lân Cận Ngươi

Chủ nhật, 22 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi phán rằng không có điều răn nào lớn hơn là hãy kính mến Đức Chúa Trời và hãy yêu người lân cận ngươi, Đức Chúa Jêsus khen thầy thông giáo khôn ngoan tiếp nhận điều răn của Ngài. 

   
News image

Ngày 21- Các Lãnh Đạo Tôn Giáo Thử Đức Chúa Jêsus

Thứ bảy, 21 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Người Pha-ri-si và những người theo phe Hê-rốt thử Đức Chúa Jêsus về thuế. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội và tôn giáo thời đó. Sau đó người Sa-đu-sê thử Đức Chúa Jêsus bằng một câu hỏi khó về sự sống lại.

   
Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đông Nam Á Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đôn...
HoiThanh.Com - Thư mời Đại Hội...
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...