News image

Ngày 01 – Giu-Đa Và Ta-Ma

Thứ bảy, 01 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Ta-ma, vợ của con trưởng nam của Giu-đa, Ê-rơ góa chồng, không có con cái. Theo phong tục, nàng đã cố gắng để thụ thai với Ô-nan, con thứ hai của Giu-đa, nhưng đã không thành công. Nàng đã trở về nhà cha mình là một người vợ góa.

   
News image

Ngày 31 – Một Đứa Con Trai Bị Bán Và Những Đứa Con Trai Nói Dối

Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Những đứa con trai của Gia-cốp bán Giô-sép, em mình cho những nhà lái buôn người Mi-đi-an đi ngang qua. Những người anh đã nói dối Gia-cốp, nói với ông rằng Giô-sép đã chết.

   
News image

Ngày 30 – Những Giấc Mơ Của Giô-Sép Và Sự Ganh Tị Của Các Anh

Thứ năm, 30 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trong số các con trai Gia-cốp yêu quý Giô-sép hơn, và những người anh khác ghen tị với chàng. Hơn nữa, bởi việc kể về giấc mơ trong đó các anh chàng cúi rạp trước chàng, Giô-sép không làm lợi cho mình.

   
News image

Ngày 29 – Con Cháu Của Ê-Sau 1

Thứ tư, 29 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn ngày hôm nay cho thấy các con cháu của Ê-sau và những người dân địa phương tại Sê-i-rơ trước khi Ê-sau định cư. Phân đoạn cũng liệt kê các vị vua người Ê-đôm.

   
News image

Ngày 28 – Y-Sác Qua Đời

Thứ ba, 28 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp trở về nhà của Y-sác, cha mình và đoàn tụ với ông. Chính tại đó Gia-cốp chứng kiến hơi thở cuối cùng của Y-sác và đã chôn cất ông ấy. Ê-sau rời khỏi Gia-cốp và đi sang phía đông và cư ngụ tại Sê-i-rơ.

   
News image

Ngày 27 – Đến Bê-Tên Và Về Nhà

Thứ hai, 27 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời phán bảo Gia-cốp, người đang trong nỗi sợ hãi, quay trở lại Bê-tên. Gia-cốp vâng theo và mang theo gia đình ông đến Bê-tên.

   
News image

Ngày 26 – Sự Trả Thù Sai Trái

Chủ nhật, 26 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Hê-mô và Si-chem nghĩ lời đề nghị của các con trai của Gia-cốp tốt và đã thực hiện việc cắt bì. Tuy vậy, các con trai của Gia-cốp đã giết tất cả bọn họ khi họ bị đau đớn bởi sự cắt bì.

   
Gui bai cong tac