News image

Ngày 23 – Gặp Gỡ Và Giải Hòa

Thứ năm, 23 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sự gặp gỡ giữa Gia-cốp và Ê-sau thực tế khá là cảm động, không giống những gì Gia-cốp đã sợ hãi. Gia-cốp cứ khăng khăng rằng Ê-sau phải nhận quà của ông, và Ê-sau lại cố gắng bảo vệ Gia-cốp bằng đội quân của ông ta.

   
News image

Ngày 22 – Vật Lộn Với Đức Chúa Trời Và Được Thắng

Thứ tư, 22 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Gia-cốp có một mình tại rạch Gia-bốc và vật lộn với một người suốt đêm - và ông đã thắng. Gia-cốp nhận biết người đó là Đức Chúa Trời và cầu xin sự ban phước của Ngài. Người đó đã ban cho Gia-cốp một cái tên mới.

   
News image

Ngày 21 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (2)

Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Sau khi cầu nguyện, Gia-cốp gửi đi nhiều gia súc thành ba phần làm quà tặng cho Ê-sau để làm nguôi đi cơn giận của Ê-sau.

   
News image

Ngày 20 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (1)

Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Gia-cốp chuẩn bị để gặp Ê-sau. Ông tìm kiếm ân huệ của Ê-sau, nhưng ông cũng chuẩn bị đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra. Tuy vậy, Gia-cốp tập trung chủ yếu vào sự cầu nguyện với đức tin của ông nơi lời hứa của Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 19 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Gia-Cốp

Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Gia-Cốp Đề Cập Rằng Ông Đã Trung Tín Làm Việc Cho La-Ban Trong Hai Mươi Năm Và Quở Trách La-Ban Vì Nghi Ngờ Ông. Sau Đó, Hai Người Đàn Ông Đã Lập Một Hòa Ước.

   
News image

Ngày 18 – La-Ban Đuổi Theo Và Đức Chúa Trời Bảo Vệ

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi La-ban đi cắt lông cừu, Gia-cốp đã cố gắng chạy trốn, nhưng ông đã đối mặt với La-ban, người đã đuổi theo ông trong bảy ngày. Nhưng Đức Chúa Trời đã hiện ra trong giấc mơ của La-ban, để ông ta không làm hại Gia-cốp.

   
News image

Ngày 17 – Hãy Đi Về Vùng Đất Của Tổ Phụ Ngươi!

Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi nghe thấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời phải quay trở về quê hương, Gia-cốp làm chứng với những người vợ của ông, Đức Chúa Trời đã ở cùng ông trong suốt cuộc đời ông như thế nào. Gia-cốp lên kế hoạch trở về Cha-ran, vùng đất của tổ phụ ông.

   
Gui bai cong tac