News image

Ngày 22 – Sự Huấn Luyện Đức Tin Và Sự Chịu Đựng

Thứ hai, 22 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Chương 12 là một sự áp dụng chương 11, điều khích lệ chúng ta nhìn lên Đức Chúa Jêsus, Đấng nêu tấm gương tuyệt vời nhất về đức tin, và chống lại tội lỗi qua sự chịu đựng.

   
News image

Ngày 21 – Thế Giới Này Không Xứng Đáng Với Ai

Chủ nhật, 21 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trước giả sách Hê-bơ-rơ, bằng cách giới thiệu những sự kiện ở trong sách Xuất Ai Cập (sự kiện những bức tường của thành Giê-ri-cô, sự dũng cảm của Ra-háp và các tiên tri), thách thức những người của thời Tân Ước tất cả đời sống đức tin là về điều gì.

   
News image

Ngày 20 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật (2)

Thứ bảy, 20 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn này chỉ cho chúng ta thấy rằng thực thể của đức tin đến bởi sự hy vọng nơi một lời hứa quan tâm đến “một quê hương tốt hơn” và “điều sắp đến”.

   
News image

Ngày 18 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

Thứ năm, 18 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội lỗi khi đã nhận được sự hiểu biết về lẽ thật và sự kính sợ Đức Chúa Trời, phân đoạn khích lệ các tín hữu hãy có sự chịu đựng và sống bằng đức tin.

   
News image

Ngày 17 – Một Con Đường Mới Và Sống

Thứ tư, 17 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn này, là một sự áp dụng các chương 7-10, thúc giục chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết sự ưu việt của của lễ hy sinh của Đấng Christ, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau yêu thương và làm những việc lành.

   
News image

Ngày 16 – Một Của Lễ Tìm Kiếm Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Liên quan đến mối quan hệ giữa Đấng Christ và luật pháp, trước giả của sách Hê-bơ-rơ mô tả luật pháp như là hình bóng của Đấng Christ, và Đấng Christ là Đấng đã đến để thực sự làm trọn luật pháp.

   
News image

Ngày 15 – Cất Đi Tội Lỗi Của Nhiều Người

Thứ hai, 15 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người bằng cách dâng chính mình Ngài làm sinh tế, một ngày sẽ quay trở lại với những người khao khát sự tha thứ của Ngài.


   
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...
Thư Ngỏ Thư Ngỏ...
HoiThanh.Com - Thư ngỏ về nhu ...