Ngày 23 – Lý Do Để Cảm Tạ Và Ngợi Khen Thứ tư, 23 Tháng 04 2014 00:00:00

News image

Hoithanh.com - Sau khi trải qua sự nguy hiểm của sự chết, Đa-vít nhận ra lý do thật khiến ông phải sống, cảm tạ và ngợi khen.

   

Ngày 22 – Vinh Hiển Trên Trời Và Bình An Dưới Đất Thứ hai, 21 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Thi Thiên 29 là thơ của Đa-vít, ngợi khen sự vĩ đại của Chúa và quyền năng Ngài trên trời (c.1-2), biển và trái đất (3-9), rồi lại trên trời (c.10- 11).

   

Ngày 21 – Mạng Lệnh Của Chúa Phục Sinh Chủ nhật, 20 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Các lãnh đạo tôn giáo đang nỗ lực để bưng bít thông tin về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, nhưng tin này sẽ được các môn đồ lan truyền khắp các dân.


   

Ngày 20 – Ngài Đã Sống Lại Thứ bảy, 19 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đã sống lại và gặp những những người nữ đến tìm Ngài. Ngài phán với họ rằng Ngài sẽ chờ các môn đồ yếu quý của Ngài ở Ga-la-li.

   

Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn Thứ sáu, 18 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Giô-sép người A-ri-ma-thê đã mang xác Đức Chúa Jêsus đến một ngôi mộ mới và những lãnh đạo tôn giáo đã chỉ định lính để canh gác nó.