News image

Ngày 26 – Từ Sông Nin Tới Cung Điện

Thứ hai, 26 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Cha mẹ của Môi-se đã giấu ông trong ba tháng, rồi để Môi-se trong một cái thúng bằng cói và đặt ông giữa đám sậy sông Nin. Em bé Môi-se được con gái Pha-ra-ôn phát hiện ra và trở thành con của công chúa.

   
News image

Ngày 25 – Sự Ứng Nghiệm Và Mối Nguy Hiểm Đối Với Giao Ước

Chủ nhật, 25 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nảy nở ở Ai Cập theo giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham. Nhưng một vua không biết Giô-sép, lên cai trị và bắt đầu áp bức dân Y-sơ-ra-ên.

   
News image

Ngày 24 – Hãy Thận Trọng Về Men Của Người Pha-Ri-Si Và Hê-Rốt

Thứ bảy, 24 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus quở trách các môn đồ, những người đang lo lắng vì họ không có bánh. Sau đó Ngài chữa lành người mù ở Bết-sai-đa (qua hai bước) để mở mắt thuộc linh cho các môn đồ Ngài.

   
News image

Ngày 23 – Việc Cho Bốn Ngàn Người Ăn Vời Bảy Cái Bánh Và Vài Con Cá

Thứ sáu, 23 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đã cho đoàn dân ăn hai lần (6:31 và 8:10). Ngài đã cho những người Do Thái ăn bằng năm cái bánh và hai con cá, nhưng trong phân đoạn hôm nay, Đức Chúa Jêsus đã cho người ngoại ăn với bảy cái bánh và vài con cá.

   
News image

Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Con Gái Của Một Người Ngoại

Thứ năm, 22 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Khi chữa lành nhiều người trong những vùng của người ngoại, Đức Chúa Jêsus tỏ ra rằng Phúc Âm của Nước Trời vượt xa hơn những người Do Thái mà đến với người ngoại.

   
News image

Ngày 21 – Điều Gì Làm Ô Uế Người Ta?

Thứ tư, 21 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus giải thích bằng những chuyện ngụ ngôn, Lời của Đức Chúa Trời (điều các lãnh đạo tôn giáo đã bỏ đi) dạy về điều gì thật sự là sạch và điều gì là ô uế.

   
News image

Ngày 20 – Đức Chúa Jêsus Quở Trách Những Kẻ Giả Hình

Thứ ba, 20 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Khi các lãnh đạo tôn giáo chỉ trích các môn đồ của Đức Chúa Jêsus vì ăn bánh mà tay không sạch, Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ về sự sạch sẽ thực sự.

   
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...