News image

Ngày 03 – Sự Vinh Quang Của Si-Ôn, Thành Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 03 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trước giả hát rằng núi Si-ôn đẹp đẽ và an toàn vì Đức Chúa Trời hiện diện, và ông còn hát rằng Si-ôn là dấu hiệu sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi!

   
News image

Ngày 02 – Đức Chúa Trời, Vua Của Muôn Dân

Thứ hai, 02 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trước giả Thi Thiên hát rằng Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao, là Vua và tể trị trên các dân. Ông cũng khuyên giục những người khác ngợi khen Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 01 – Đức Chúa Trời Là Nơi Nương Náu Của Chúng Ta

Chủ nhật, 01 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trước giả Thi Thiên xưng nhận rằng ông không sợ hãi vì Đức Chúa Trời, Đấng dẹp yên các trận chiến, là nơi nương náu ở giữa những đợt sóng dữ dội và thiên nhiên thay đổi nhanh chóng ở cùng với ông..

   
News image

Ngày 28 – Lời Khuyên Của Giê-Trô

Thứ bảy, 28 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Giê-trô, người thấy Môi-se kiệt sức vì quá nhiều việc xét xử, đã khuyên Môi-se dạy các luật và quy định của Đức Chúa Trời cho dân sự, lập một tòa xét xử, và chia sẻ nhiệm vụ của một quan tòa. Môi-se đã nghe theo lời khuyên của Giê-trô.

   
News image

Ngày 27 – Đức Giê-Hô-Va Lớn Hơn Tất Cả Các Thần

Thứ sáu, 27 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến hoang mạc cùng với vợ của Môi-se và hai con trai của ông. Sau khi nghe Môi-se thuật lại tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm, Giê-trô ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng một của lễ.

   
News image

Ngày 26 – Đức Tin Và Việc Thiếu Đức Tin Tại Rê-Phi-Đim

Thứ năm, 26 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Rê-phi-đim là nơi của sự vô tín, nơi dân Y-sơ-ra-ên than phiền nghịch lại Chúa về việc thiếu nước. Đồng thời, đó cũng là nơi của đức tin, nơi họ chiến cự lại và đã thắng bởi lời cầu nguyện bằng đức tin.

   
News image

Ngày 25 – Bánh Thuộc Linh

Thứ tư, 25 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời, Đấng cung cấp cho dân Y-sơ-ra-ên bánh cho thân thể của họ, và cả ngày Sa-bát là bánh thuộc linh.