News image

Ngày 20 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật (2)

Thứ bảy, 20 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn này chỉ cho chúng ta thấy rằng thực thể của đức tin đến bởi sự hy vọng nơi một lời hứa quan tâm đến “một quê hương tốt hơn” và “điều sắp đến”.

   
News image

Ngày 18 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

Thứ năm, 18 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội lỗi khi đã nhận được sự hiểu biết về lẽ thật và sự kính sợ Đức Chúa Trời, phân đoạn khích lệ các tín hữu hãy có sự chịu đựng và sống bằng đức tin.

   
News image

Ngày 17 – Một Con Đường Mới Và Sống

Thứ tư, 17 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn này, là một sự áp dụng các chương 7-10, thúc giục chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết sự ưu việt của của lễ hy sinh của Đấng Christ, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau yêu thương và làm những việc lành.

   
News image

Ngày 16 – Một Của Lễ Tìm Kiếm Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Liên quan đến mối quan hệ giữa Đấng Christ và luật pháp, trước giả của sách Hê-bơ-rơ mô tả luật pháp như là hình bóng của Đấng Christ, và Đấng Christ là Đấng đã đến để thực sự làm trọn luật pháp.

   
News image

Ngày 15 – Cất Đi Tội Lỗi Của Nhiều Người

Thứ hai, 15 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người bằng cách dâng chính mình Ngài làm sinh tế, một ngày sẽ quay trở lại với những người khao khát sự tha thứ của Ngài.


   
News image

Ngày 14 – Huyết Của Giao Ước

Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng chính là Đấng Trung Bảo của giao ước mới, có thể hoàn thành công việc miễn xá (tha thứ) mọi tội lỗi. Điều này đã được hoàn tất qua việc dâng sự hy sinh của Ngài, điều không thể thực hiện được qua giao ước cũ.

   
News image

Ngày 13 – Con Đường Vào Nơi Thánh

Thứ bảy, 13 Tháng 12 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn này đối chiếu lời hứa cũ với lời hứa mới và bày tỏ ra những giới hạn của những sinh tế được dâng lên theo lời hứa cũ.

   
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...
Thư Ngỏ Thư Ngỏ...
HoiThanh.Com - Thư ngỏ về nhu ...