Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn Thứ sáu, 18 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Giô-sép người A-ri-ma-thê đã mang xác Đức Chúa Jêsus đến một ngôi mộ mới và những lãnh đạo tôn giáo đã chỉ định lính để canh gác nó.

   

Ngày 18 – Kết Quả Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus Thứ năm, 17 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, tột đỉnh của sự đau khổ và sứ mạng của Ngài, Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

   

Ngày 17 – Đức Chúa Jêsus Bị Nhạo Báng Và Bị Đóng Đinh Thứ tư, 16 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đã bị giải đến những tên lính La-mã, những người đã đánh một cách tàn nhẫn, và nhạo báng Ngài. Rồi cuối cùng Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá.

   

Ngày 16 – Đức Chúa Jêsus Trước Mặt Phi-Lát Thứ ba, 15 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Ma-thi-ơ cho thấy sự vô tội của Đức Chúa Jêsus và vương quyền của Ngài bằng cách đưa ra sự mô tả chi tiết việc chất vấn của Phi-lát.

   

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Bị Chất Vấn Thứ ba, 15 Tháng 04 2014 08:19:07

News image

Hoithanh.com - Sau khi bị bắt, Đức Chúa Jêsus bị dẫn đến thầy cả thượng phẩm để bị chất vấn. Ngài đã giữ yên lặng trước tất cả những lời chứng dối chống lại Ngài, nhưng đã quả quyết trả lời câu hỏi: ‘Ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?’