News image

Ngày 23 – Với Đức Chúa Trời Là Sự Khôn Ngoan Và Quyền Năng

Thứ tư, 23 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi Sô-pha chỉ trích Gióp vì không biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (chương 11), Gióp lập luận rằng một người công chính chịu khổ cũng nằm trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

 

   
News image

Ngày 22 – Kẻ Dại Không Nhận Biết Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 22 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau Ê-li-pha (chương 4) và Binh-đát (chương 8), lại đến Sô-pha tấn công Gióp, nói về những bí mật của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 21 – Phải Chăng Đấng Tạo Hóa Áp Bức Tạo Vật Của Ngài

Thứ hai, 21 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gióp, người đang tìm mọi cách để chứng mình sự công chính của ông với Đức Chúa Trời, trút nỗi lòng khốn khổ của mình ra cho Đức Chúa Trời như thể ông đang tự mình bào chữa tại tòa án.

   
News image

Ngày 20 - Con Vô Tội

Chủ nhật, 20 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trong bối rối bởi sự hoạn nạn mình, Gióp thiết tha tìm kiếm một cách để thông báo cho Đức Chúa Trời biết sự vô tội (sự công chính) của mình và được thoát khỏi hoạn nạn này.

   
News image

Ngày 19 - Ai Sẽ Tranh Luận Được Với Đức Chúa Trời

Thứ bảy, 19 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gióp thừa nhận lời khuyên của Binh-đát, nhưng ông ước ao kêu to sự đau đớn không đáng có của ông với Đức Chúa Trời tại tòa án của Ngài.

   
News image

Ngày 18 - Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời

Thứ sáu, 18 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Bấy giờ, Binh-đát người Su-a cho Gióp lời khuyên. Ông chứng kiến sự chết của các con cái Gióp như là sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi của họ và khuyến cáo Gióp hãy ăn năn.

   
News image

Ngày 17 – Hãy Để Con Yên

Thứ năm, 17 Tháng 07 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi phản ứng với các bạn mình, Gióp kêu cầu với Đức Chúa Trời trong đau khổ, và cầu xin Chúa để ông yên. 

   
Gui bai cong tac