News image

Ngày 30 – Ba Dấu Lạ

Thứ sáu, 30 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Môi-se chần chừ trong việc vâng theo sự kêu gọi của ông vì những giới hạn của mình, nhưng Đức Chúa Trời tỏ cho ông ba dấu lạ.

   
News image

Ngày 29 – Danh Ngài Là Gì?

Thứ năm, 29 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Khi Môi-se hỏi điều mà ông nên nói khi dân Y-sơ-ra-ên hỏi về Danh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời giới thiệu chính Ngài “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”.

   
News image

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Kêu Gọi Môi-Se

Thứ tư, 28 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Môi-se đã sống trong hoang mạc là người chăn chiên được 40 năm rồi. Đức Chúa Trời đã hiện ra trước Môi-se và ban cho ông sứ mạng để cứu dân Y-sơ-ra-ên.

   
News image

Ngày 27 – Từ Cung Điện Đến Ma-Đi-An

Thứ ba, 27 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Sau bốn mươi năm tại cung điện, Môi-se đã lên kế hoạch để cứu dân mình nhưng không thành công vì thiếu sự hợp tác của mọi người và đã chạy trốn đến Ma-đi-an.

   
News image

Ngày 26 – Từ Sông Nin Tới Cung Điện

Thứ hai, 26 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Cha mẹ của Môi-se đã giấu ông trong ba tháng, rồi để Môi-se trong một cái thúng bằng cói và đặt ông giữa đám sậy sông Nin. Em bé Môi-se được con gái Pha-ra-ôn phát hiện ra và trở thành con của công chúa.

   
News image

Ngày 25 – Sự Ứng Nghiệm Và Mối Nguy Hiểm Đối Với Giao Ước

Chủ nhật, 25 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nảy nở ở Ai Cập theo giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham. Nhưng một vua không biết Giô-sép, lên cai trị và bắt đầu áp bức dân Y-sơ-ra-ên.

   
News image

Ngày 24 – Hãy Thận Trọng Về Men Của Người Pha-Ri-Si Và Hê-Rốt

Thứ bảy, 24 Tháng 01 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus quở trách các môn đồ, những người đang lo lắng vì họ không có bánh. Sau đó Ngài chữa lành người mù ở Bết-sai-đa (qua hai bước) để mở mắt thuộc linh cho các môn đồ Ngài.

   
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...