News image

Ngày 01 – Lời Sự Sống Trở Nên Xác Thịt

Thứ hai, 01 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Giăng minh chứng rằng vì Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thật và là sự sống đời đời, nên chúng ta có thể có được một mối tương giao thật với Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jêsus.

   
News image

Ngày 31 – Chúa Phục Hồi Gióp

Chủ nhật, 31 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau câu trả lời cuối cùng và sự ăn năn của Gióp (c.1-6), để đáp lại nhiều câu hỏi Đức Chúa Trời đặt ra (chương 38-41), chúng ta thấy sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời và sự phục hồi hoàn toàn cho Gióp.

   
News image

Ngày 30 – Hãy Điếu Khiển Con Lê-Vi-A-Than

Thứ bảy, 30 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi phán về con Bê-hê-mốt, tạo vật hàng đầu (40:19), bây giờ Đức Chúa Trời bảo Gióp làm thế nào ông có thể điều khiển được con Lê-vi-a-than, vua trên các loài thú kiêu căng (41:34).

   
News image

Ngày 29 – Sự Bảo Vệ Lần Thứ Hai Của Chúa

Thứ sáu, 29 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời, Đấng bảo vệ sự khôn ngoan trong sự sáng tạo của Ngài, bây giờ hỏi Gióp những câu hỏi về quyền tối cao công bình của Ngài.

   
News image

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Giám Sát Các Con Vật

Thứ năm, 28 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Bây giờ Đức Chúa Trời nói về thế giới động vật và hỏi các câu hỏi liên quan đến sự khôn ngoan của Ngài. Với những câu hỏi này, Gióp xưng nhận rằng chẳng có gì hơn điều ông phải nói.

   
News image

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Giám Sát Thời Tiết Và Vũ Trụ

Thứ tư, 27 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Tiếp theo những câu trên, Đức Chúa Trời hỏi Gióp về ánh sáng, sự tối, tuyết, gió, mưa, các vì sao, và các đám mây để chỉ ra sự khôn ngoan hữu hạn của Gióp.

   
News image

Ngày 26 – Sự Bảo Vệ Lần Thứ Nhất Của Chúa

Thứ ba, 26 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Không giống như mong đợi của Ê-li-hu, Đức Chúa Trời đã trực tiếp đến với Gióp và phán với ông. Đức Chúa Trời bảo vệ chính Ngài bằng cách hỏi Gióp và chỉ cho ông thấy tình yêu thương.

   
Gui bai cong tac