News image

Ngày 27 – Những Người Sẽ Bị Truất Bỏ Và Những Người Sẽ Được Thừa Kế

Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đa-vít khuyên chúng ta đừng ghen tỵ với sự thành công của kẻ ác, mà hãy có đức tin nơi Chúa. Đó là vì sự thành công của kẻ ác sẽ bị truất bỏ, nhưng những ai ngay thẳng sẽ được ở mãi mãi trong Miền Đất Hứa.

   
News image

Ngày 26 – Vượt Lên Trên Quá Khứ Và Sự Chết Hướng Đến Tương Lai

Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi Gia-cốp qua đời, các anh em sợ rằng Giố-sép sẽ trả thù họ về điều mà họ đã làm cho chàng. Thế nhưng, Giô-sép đã an ủi và làm họ yên lòng. Khi gần qua đời, Giô-sép cũng bảo các anh em mình chôn chàng, giống như cha chàng, trong Miền Đất Hứa.

   
News image

Ngày 25 – Gia-Cốp Qua Đời

Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp lại lên tiếng rằng ông mong muốn được chôn tại Mặc-bê-la ở Ca-na-an. Rồi ông qua đời. Giô-sép đã nhận được sự chấp thuận từ Pha-ra-ôn để đi và chôn cha mình tại Ca-na-an.

   
News image

Ngày 24 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (2)

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp tiếp tục với lời tiên tri về Sa-bu-lôn, Y-sa-ca, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se và Giô-sép.

   
News image

Ngày 23 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (1)

Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Vào lúc lâm chung, Gia-cốp đã gọi mười hai con trai của mình để nói trước về tương lai của họ. Trong lời tiên tri của ông, đã có cả phước hạnh và sự rủa sả.

   
News image

Ngày 22 – Gia-Cốp Chúc Phước Cho Hai Con Nhận Của Mình

Thứ bảy, 22 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp đã chúc phước cho Ma-na-se và Ép-ra-im. Vâng phục Đức Chúa Trời, Gia-cốp đã dành cho Ép-ra-im chứ không phải Ma-na-se, lời chúc phước cho con trưởng nam.

   
News image

Ngày 21 – Kế Hoạch Mai Táng Của Gia-Cốp Và Việc Nhận Các Con Trai Của Ông

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp đã biết sự sống của mình sắp kết thúc, và bảo Giô-sép chôn ông trong xứ Ca-na-an. Gia-cốp cũng nhận hai con trai của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im là con mình.

   
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...
Thư Ngỏ Thư Ngỏ...
HoiThanh.Com - Thư ngỏ về nhu ...
Gui bai cong tac