News image

Ngày 31 – Sự Phản Bội Của Các Môn Đồ

Thứ ba, 31 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã đến cùng với một đám đông để bắt Đức Chúa Jêsus, thì tất cả các môn đồ đều bỏ Đức Chúa Jêsus và chạy trốn.

   
News image

Ngày 30 – Cầu Nguyện Tha Thiết, Xác Thịt Yếu Đuối

Thứ hai, 30 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trước khi vác thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã sốt sắng cầu nguyện để có sức mạnh vâng lời. Tuy nhiên, các môn đồ lại đang say ngủ và không thể cầu nguyện với Chúa được.

   
News image

Ngày 29 – Việc Báo Trước Về Sự Phản Bội Của Các Môn Đồ

Chủ nhật, 29 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đã giải thích ý nghĩa về sự chết của Ngài thông qua lễ Tiệc Thánh. Sau đó Ngài nói trước về sự phản bội của Phi-e-rơ, người đã hứa một cách kiên quyết đi theo Chúa cho đến cuối cùng.

   
News image

Ngày 27- Âm Mưu Giết Chúa Jêsus

Thứ bảy, 28 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Trong khi các lãnh đạo tôn giáo lập mưu giết Đức Chúa Jêsus, thì một người nữ chuẩn bị cho việc chôn cất của Ngài bằng cách đổ dầu thơm lên đầu Ngài. Ngược lại, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chuẩn bị để phản bội Đức Chúa Jêsus.

   
News image

Ngày 26 - Ngày Và Giờ Đó

Thứ năm, 26 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus đưa ra dấu hiệu của ngày cuối cùng mà các môn đồ của Ngài hỏi. Ngài trả lời chi tiết câu hỏi này về giờ đó.

   
News image

Ngày 25 - Tai Họa Lớn Nhất

Thứ tư, 25 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dù sẽ có sự khốn khổ vào ngày cuối cùng trong thế gian này, thì sau sự chịu khổ, Con Người (Đức Chúa Jêsus) sẽ đến trong vinh quang lớn lao.

   
News image

Ngày 24 – Những Dấu Hiệu Của Sự Đau Đớn

Thứ ba, 24 Tháng 03 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus phán rằng sự hủy phá đền thờ cũng như ngày đoán xét sẽ đến. Sau đó Ngài dạy về những dấu hiệu mà ngày đó sẽ đến.

   
Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đông Nam Á Thông Báo Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng Đôn...
HoiThanh.Com - Thư mời Đại Hội...
Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...