News image

Ngày 23 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (1)

Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Vào lúc lâm chung, Gia-cốp đã gọi mười hai con trai của mình để nói trước về tương lai của họ. Trong lời tiên tri của ông, đã có cả phước hạnh và sự rủa sả.

   
News image

Ngày 22 – Gia-Cốp Chúc Phước Cho Hai Con Nhận Của Mình

Thứ bảy, 22 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp đã chúc phước cho Ma-na-se và Ép-ra-im. Vâng phục Đức Chúa Trời, Gia-cốp đã dành cho Ép-ra-im chứ không phải Ma-na-se, lời chúc phước cho con trưởng nam.

   
News image

Ngày 21 – Kế Hoạch Mai Táng Của Gia-Cốp Và Việc Nhận Các Con Trai Của Ông

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp đã biết sự sống của mình sắp kết thúc, và bảo Giô-sép chôn ông trong xứ Ca-na-an. Gia-cốp cũng nhận hai con trai của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im là con mình.

   
News image

Ngày 20 – Việc Giải Quyết Nạn Đói Của Giô-Sép

Thứ năm, 20 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Giô-sép đã giúp đỡ những người đang chịu khổ vì nạn đói, và lập một hệ thống về đất đai và thuế của Ai Cập.

   
News image

Ngày 19 – Định Cư Tại Gô-Sen Và Đời Sống Của Một Người Ở Trọ

Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp và Giô-sép đã được đoàn tụ sau 22 năm. Giô-sép để gia đình ông định cư tại Gô-sen, để họ được cách xa khỏi người Ai Cập và có thể sống một cách độc lập.

   
News image

Ngày 18 – Gia Đình Đi Đến Ai Cập

Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Phân đoạn ghi lại những tên của các thành viên trong gia đình của Gia-cốp đang đi xuống Ai Cập. Gia-cốp có 70 con cháu qua Lê-a, Xinh-ba, Ra-chên và Bi-la.

   
News image

Ngày 17 – Lời Hứa Tại Ê-Be Sê-Ba 1

Thứ hai, 17 Tháng 11 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp, người đang đi xuống Ai Cập, và phán với ông rằng hành trình xuống Ai Cập không có nghĩa là ông đang bất tuân bằng cách rời bỏ Miền Đất Hứa, nhưng đó chính là một quá trình cung ứng của Đức Chúa Trời để thực hiện giao ước của Ngài.

   
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...
Thư Ngỏ Thư Ngỏ...
HoiThanh.Com - Thư ngỏ về nhu ...
Gui bai cong tac