Ngày 25 – Được Che Giấu Bằng Ân Điển Thứ sáu, 25 Tháng 04 2014 00:00:00

News image

Hoithanh.com - Đa-vít so sánh sự đau đớn của những người che giấu tội lỗi của họ với sự vui mừng của những người xưng tội của mình, và khuyên những người tin hãy dự phần vào phước hạnh và sự vui mừng của việc ăn năn.

   

Ngày 24 – Hãy Yêu Mến, Hãy Trông Đợi Và Mạnh Mẽ Trong Chúa Thứ năm, 24 Tháng 04 2014 00:00:00

News image

Hoithanh.com - Đa-vít thưa chuyện với Đức Chúa Trời về nỗi đau đớn trên thân thể và sự cô đơn của mình và cầu xin Đức Chúa Trời cứu ông khỏi kẻ ác. Rồi khi ông nhớ về ân điển mà ông đã nhận, ông đã lớn tiếng nói với những người tin hãy yêu mến Chúa.

   

Ngày 23 – Lý Do Để Cảm Tạ Và Ngợi Khen Thứ tư, 23 Tháng 04 2014 00:00:00

News image

Hoithanh.com - Sau khi trải qua sự nguy hiểm của sự chết, Đa-vít nhận ra lý do thật khiến ông phải sống, cảm tạ và ngợi khen.

   

Ngày 22 – Vinh Hiển Trên Trời Và Bình An Dưới Đất Thứ hai, 21 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Thi Thiên 29 là thơ của Đa-vít, ngợi khen sự vĩ đại của Chúa và quyền năng Ngài trên trời (c.1-2), biển và trái đất (3-9), rồi lại trên trời (c.10- 11).

   

Ngày 21 – Mạng Lệnh Của Chúa Phục Sinh Chủ nhật, 20 Tháng 04 2014 23:59:59

News image

Hoithanh.com - Các lãnh đạo tôn giáo đang nỗ lực để bưng bít thông tin về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, nhưng tin này sẽ được các môn đồ lan truyền khắp các dân.