News image

Ngày 26 – Sự Trả Thù Sai Trái

Chủ nhật, 26 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Hê-mô và Si-chem nghĩ lời đề nghị của các con trai của Gia-cốp tốt và đã thực hiện việc cắt bì. Tuy vậy, các con trai của Gia-cốp đã giết tất cả bọn họ khi họ bị đau đớn bởi sự cắt bì.

   
News image

Ngày 25 – Sự Lừa Dối Của Các Con Trai

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi các con trai của Gia-cốp nghe biết về việc Đi-na bị cưỡng bức, và nàng đã bị nhục nhã, họ đã lừa Si-chem bằng cách nói dối rằng chúng sẽ sống như một dân nếu chúng được cắt bì.

   
News image

Ngày 24 – Định Cư Ở Thành Si-Chem Và Nỗi Nhục Của Đi-Na

Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gia-cốp đến thành Si-chem ở Ca-na-an cùng với gia đình. Bi kịch thay, Đi-na con gái của Gia-cốp bị cưỡng bức ở thành Si-chem. Các con trai của Gia-cốp tức giận khi họ nghe thấy điều này.

   
News image

Ngày 23 – Gặp Gỡ Và Giải Hòa

Thứ năm, 23 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sự gặp gỡ giữa Gia-cốp và Ê-sau thực tế khá là cảm động, không giống những gì Gia-cốp đã sợ hãi. Gia-cốp cứ khăng khăng rằng Ê-sau phải nhận quà của ông, và Ê-sau lại cố gắng bảo vệ Gia-cốp bằng đội quân của ông ta.

   
News image

Ngày 22 – Vật Lộn Với Đức Chúa Trời Và Được Thắng

Thứ tư, 22 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Gia-cốp có một mình tại rạch Gia-bốc và vật lộn với một người suốt đêm - và ông đã thắng. Gia-cốp nhận biết người đó là Đức Chúa Trời và cầu xin sự ban phước của Ngài. Người đó đã ban cho Gia-cốp một cái tên mới.

   
News image

Ngày 21 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (2)

Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Sau khi cầu nguyện, Gia-cốp gửi đi nhiều gia súc thành ba phần làm quà tặng cho Ê-sau để làm nguôi đi cơn giận của Ê-sau.

   
News image

Ngày 20 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (1)

Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Gia-cốp chuẩn bị để gặp Ê-sau. Ông tìm kiếm ân huệ của Ê-sau, nhưng ông cũng chuẩn bị đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra. Tuy vậy, Gia-cốp tập trung chủ yếu vào sự cầu nguyện với đức tin của ông nơi lời hứa của Đức Chúa Trời.

   
Gui bai cong tac