News image

Ngày 21 – Đức Chúa Trời Sẽ Không Hành Động Một Cách Gian Ác

Thứ năm, 21 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Chương 34 Là Bài Nói Thứ Hai. Sau Khi Tranh Cãi Chống Lại Gióp Trong Chương 33, Ông Ta Bảo Vệ Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời, Nói Rằng Chúa Không Hành Động Một Cách Gian Ác.

   
News image

Ngày 20 – Mục Đích Của Việc Dạy Dỗ Và Sửa Phạt

Thứ tư, 20 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Bây giờ Ê-li-hu bác bỏ sự than phiền của Gióp rằng Đức Chúa Trời không phán điều gì với con người.

   
News image

Ngày 19 - Anh Không Đúng

Thứ ba, 19 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trong chương 33 Ê-li-hu đứng vững như một luật gia của Đức Chúa Trời, chống lại sự kiện tụng mà Gióp đệ trình (chương 29-31).

   
News image

Ngày 18 - Sự Tức Giận Của Ê-Li-Hu

Thứ hai, 18 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Khi những người bạn của Gióp không đáp lại được sự biện hộ của ông, Ê-li-hu, một người trẻ khôn ngoan bước đến nói cho Đức Chúa Trời (chương 32-37).

   
News image

Ngày 17 – Hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Xin Hãy Đáp Lời Tôi!

Chủ nhật, 17 Tháng 08 2014 11:22:55

Hoithanh.com - Sau khi Gióp liệt kê tất cả những việc làm công bình của mình, cuối cùng ông nài xin Đức Chúa Trời nghe thấy lời biện hộ của ông.

   
News image

Ngày 16 – Tôi Đã Khi Nào…, Nếu Tôi Đã… 1

Thứ bảy, 16 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Trong hành lang của Đức Chúa Trời, Gióp đưa ra những bằng cớ bảo vệ cho sự trọn vẹn của mình. Nếu ông không sống cách ông tuyên bố rằng ông đã sống, ông xưng nhận rằng ông sẵn sàng nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 15 – Đức Chúa Trời Không Đáp Lời 1

Thứ sáu, 15 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Gióp tiếp tục kêu lên những nỗi đau và những tiếng than vãn của ông về Đức Chúa Trời và những người dường như không nghe tiếng kêu của ông.

   
Gui bai cong tac