Cầu Nguyện Trong Thánh Linh


Cầu nguyện trong Thánh Linh ngắn gọn có nghĩa là cầu nguyện bằng một ngôn ngữ thiên đàng hoặc một ngôn ngữ khác trên thế giới mà quý vị chưa từng biết, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi một người cầu nguyện bằng ngôn ngữ thiên đàng, thì người đó không nói với loài người nhưng nói với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong Thánh Linh hết sức quan trọng đối với chiến trận thuộc linh bởi vì có rất nhiều điều xảy ra trong thế giới tâm linh mà chúng ta không ý thức được. Ông Gióp không hề hay biết rằng phía sau những biến cố đau thương của cuộc đời ông là âm mưu xấu xa của Satan (Gióp đoạn 1-2). Đa-ni-ên không hề hay biết rằng “vua nước Phe-rơ-sơ” (một tà linh) đã cố cản trở sự nhậm lời những lời cầu nguyện của ông cho đến khi thiên sứ đến và nói cho ông biết (Đa-ni-ên 10: 12-14).

born-of-the-spirit

Tái sinh trong đức Thánh Linh

Vì vậy món quà của Đức Thánh Linh, được ban cho chúng ta qua Chúa Giêxu, giúp chúng ta có thể cầu nguyện cho những điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời và những nhu cầu mà chúng ta không ý thức được: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rôma 8:26).

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh đảm bảo cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang chăm sóc tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, và ban cho chúng ta sự bình an giữa giông tố.

Anh Vũ (dịch từ Sự mặc khải thánh về chiến trận thuộc linh, Mary K.Baxter và Tiến sĩ  T.L.Lowery)

Nhận xét (7)
 • Jonh  - chao Joseph
  An Tu tu DCT la dieu tuyet voi CDN chung ta nhan duoc,khong ai phan tich mon qua ma Chua ban cho chung ta ca. Nhung oday noi ve van de \"tieng moi\". Ban co hieu \"tieng moi\" k? Ro-ma 8:26 ma ban trich dan,ban co hieu k? Theo cau nay,Phao lo noi cho chung a biet rang, Chua biet truoc nhu cau cua chung ta truoc khi chung ta cau xin, va nhung dieu chug ta cau xin ma k dien dat duoc thi chinh DTL se giup chung ta. Chu k phai ban dung thu ngon ngu k ai hieu roi DTL thong dich giup ban. PhaoLo noi ro neu co n tu tieng moi phai co nguoi hieu,vay ban co hieu k? Neu ban chiu doc KT thi ban se thay tieng moi la 1 ngoai ngu, Chua ban cho PL de giang dao cho dan ngoai. Chua ban phuoc cho ban nhieu. Cau xin Chua giup ban doc va hieu chinh xac KT.
 • Joseph  - 
  Ân tứ là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài cách nhưng không. là con cái Đức Chúa Trời chúng ta há dám phân tích món quà của Chúa nào là tốt, nào là xấu sao? Chúng ta chẳng nên đón nhận tất cả những gì Chúa ban cho với tấm lòng thành kính sao? Quà Chúa ban cho mà có người không nhận được, vì sao vậy? Chẳng qua là chẳng chịu đưa tay để nhận đó thôi. Cảm tạ Chúa, vì Đức Chúa Trời biết chúng con yếu đuối trong sự cầu nguyện, nên đã ban món quà quý nầy hầu giúp chúng con cầu nguyện và cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài. \"Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta\". (Roma 8:26)
 • Tran xuan hao  - Holy spirit
  Than ai chao moi nguoi la con cai cua chua toi la tran xuan hao la mot con cai chua tai httl quang nam toi theo chua da lau nhung den bay gio toi moi hieu rang trong mot con nguoi gom co hai su tranh chien mot la dieu thien va dieu ac mot ben la con duong su sang it nguoi di va mot con duong su toi tam nhieu nguoi di a - men !
 • Jonh  - 
  \"An tu tieng moi\". Co bao nhieu nguoi hieu ro ve An tu nay? Theo toi,trong KT k nhac nhieu den An tu nay.Phao-lo noi ve van de nay cung khong ro rang.Chua Gie-xu cung khong nhac den khi ngay thi hanh chuc vu.Khi DTL giang lam,cac mon do nhan duoc an tu noi tieng moi (Cong vu 2).Cac mon do het thay la nguoi Ga-li-le(Do-thai).Nhung lai khoi su noi cac thu tieng cua cac nuoc khac (bat-the, me-di, a-la-mit...)(CV2:8). Theo toi ngay nay co qua nhieu nguoi hieu sai va ap dung 1 cach sao rong.Co HT tat ca thanhvien deu cau nguyen 1 ngon ngu k ai hieu,ho cho la an tu tu DTL,nhung duoc biet nhieu nguoi k he danh thoi gian de tim kiem loi Chua,va khi dc hoi cung k biet nhieu ve Chua.
 • tranantu  - 
  cầu nguyện bằng tiếng mới là 1 trong những ân tứ mà Chúa ban cho con người.nhưng ân tứ này không phải ai cũng nhận được.Hãy cứ khao khát sự ban cho của Chúa.Nhưng đừng để vấp phạm đến anh em mình.
 • Anh Phan  - 
  Cam on Hoithanh.com dang bai dich nay. Trong nhieu nam khi toi con tre da hieu sai ve An Tu Tieng Moi,cam ta Chua nhung nam gan day vi Muc su HT chung toi giang nhieu ve an tu nay. Toi bat dau khao khat va xin Chua cho toi co an tu nay de thong cong voi Chua. Mot buoi sang, tai nha rieng toi khoc va cau xin Chua het tam long...va roi Chua da cho toi duoc an tu nay. Cam ta Chua that nhieu!
 • Thiên Khải  - Cầu nguyện trong tiếng mới
  sự sâu nhiệm trong cầu nguyện là bước trưởng thành của Cơ Đốc Nhân. Tiếng mới là món quà của Chúa Thánh Linh tặng. cho nên, có người được người không. tuy nhiên, đây là ân tứ cầu nguyện, nên đừng dùng ân tứ này để lượng giá, mà hãy thầm lặng như Phao lô vì ông có ân tứ này gấp năm lần chúng ta. nhưng mọi việc có trật tự, đừng để đó là phong trào mà trở nên cớ vấp phạm cho người chưa có ân tứ đó. vả lại, Chúa có nhiều ân tứ lắm chứ không chỉ ân tứ tiếng mới, hãy khao khát... \"Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?\" ( Rô ma 8: 32 )A men

Viết nhận xét