tôi không đồng ý với ý kiến của tác giả này...có những cuộc đời dù sống trong nghèo khổ về vật chất nhưng vẫn làm vinh hiển danh ĐCT....đâu nhất thiết phải giàu có mới là có phước.