Ngày 01 – Y-Sơ-Ra-Ên, Con Ta,  Con Trưởng Nam Của Ta

Ngày 01 – Y-Sơ-Ra-Ên, Con Ta, Con Trưởng Nam Của Ta

Hoithanh.com - Trong khi Môi-se quay trở về Ai Cập, như Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông, Đức Chúa Trời đã gặp ông và định giết ông. Sê-phô-ra, vợ của Môi-se thấy điều này, đã vội vàng cắt bì cho con trai bà để ngăn cơn giận của Đức Chúa Trời đối với Môi-se.

Xuân Bất Tận

Xuân Bất Tận

HoiThanh.Com                                                                                                                                            ...

Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...