Cám Dỗ Ngày Xuân

Cám Dỗ Ngày Xuân

HoiThanh.Com - “Vậy thì, hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm”. (Bản Dịch Mới) “Làm mọi việc, anh em phải nhắm mục đích tôn vinh Thượng Đế, dù ăn uống hay bất cứ việc gì khác”. ( Bản Diễn Ý) 1Cô-rinh-tô 10:31

Xuân Đoàn Viên

Xuân Đoàn Viên

HoiThanh.Com - “Thiên sứ bảo tôi: “Anh hãy viết: Phước cho những người mời dự tiệc cưới Chiên Con!” thiên sứ đáp: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!” Khải Huyền 19:9 (Bản Dịch mới)