Leaderboard Ad

Thư Kêu Gọi Xây Dựng Nhà Thờ HTTL Thanh Đa – TP HCM

0

Hoithanh.com – HTTL Thanh Đa được thành lập vào trước năm 1975 nhưng sau nhiều biến cố nên Hội Thánh không còn sinh hoạt. Mãi đến tháng 7/2005 Hội Thánh được tái lập với sự ban ơn của Chúa và sự hỗ trợ của HTTL Gia Định. Từ vài tín hữu vào những ngày mới tái lập, đến nay mỗi buổi nhóm trung bình từ 200-270 tín hữu. Hội Thánh đang cầu nguyện và kêu gọi quý tôi con Chúa góp phần trong việc xây dựng ngôi nhà thờ mới, đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa của tín hữu và sự phát triển Hội Thánh trong thời gian tới.

f

Bình Luận:

About Author