Duy Ngài

26

Duy đời có Chúa mới bình an

Ngài dẫn đưa đường trong thế gian

Đại phước cho ai bừng tỉnh ngộ

Năng Linh giúp kẻ biết nhu cần

Cao sâu tình Chúa đừng bê trễ

Cả sáng danh Ngài há thở than

Quyền lợi cõi trần: cơn ác mộng

Oai(*) phong chợt đến, chợt tiêu tan.

(*):Thánh ca số 513

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về [email protected]

 

 

Bình Luận: