Leaderboard Ad

Thiên Chúa Là Tình Yêu

0

HoiThanh.Com – Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. 1Giăng 4:8-9.

T : Tình thương Thiên Chúa tỏ bày
H : Hôm qua, sắp tới, mai ngày y nguyên
I : In trang sách Thánh lưu truyền
Ê : Êm êm lời Chúa, năng quyền Thánh Linh *1
N : Ngôi Trời quyền quý quang vinh

C : Chúa Con từ bỏ hạ sinh cõi trần
H : Huyết hồng tuôn đổ châu thân
U : Uống cạn chén đắng phong trần bi thương. *2
A : Ác khiên nặng gánh đoạn trường

L : Lèn roi rướm máu đau thương con Trời *3
A : Án con Chúa gánh thay rồi

T : Tội ô huyết phiếu tinh khôi trắng ngần *4
I : Ít người hiểu được nguồn chân
N : Nhờ tình yêu Chúa giáng trần năm xưa
H : Hy sinh con một đủ thừa..*5

Y : Yêu người bản chất trong Ngài bày ra
Ê : Êm đềm tình Chúa bao la
U : Uẩn trong tâm khảm..Chúa là tình yêu *6

*-1 Giăng 6:63    *-2 Ma thi ơ 26:39   *-3 Thi Thiên 53
*-4  1Giăng 1:7   *-5 Giăng 3:16   *-6  1Giăng 4:8

HỒ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

 

Bình Luận:

About Author