Leaderboard Ad

Cánh Cửa Bí Mật

0

HoiThanh.Com – Giờ tĩnh nguyện là giờ cách ly với trần gian , vượt lên trên hết những lượng sóng của cuộc đời. Jêsus như một cánh cửa bí mật để đi vào yên tĩnh, bước vào sự hiện diện của Đấng Toàn Năng. Để rồi trong nơi đó, những sai trật được hoàn chỉnh, những cặn bã được bài trừ, những mất mát được bồi hoàn, những hao hụt được tái đổ đầy, những thương đau được êm dịu, những thương tích được chữa lành.
Tĩnh nguyện là giờ của tâm linh được yên nghỉ, êm đềm như chiên nằm lim dim bên khe nước, bên Người Chăn Nhân Ái là Chúa Cứu Thế Jêsus. Nhà thơ Linh Cương , ( là một cơ đốc nhân) có lẽ cũng đã từng trải đồng một kinh nghiệm này nên đã viết mấy câu thơ như sau:
“…Bên suối tình Chúa lắng động tâm hồn
Nghe thánh nhạc dìu ta vào tĩnh mịch

Suối Nước Ngọt, ta dầm bao thương tích
Vượt cõi đời hư huyễn nặng sầu thương
Riêng với Ngài, tâm sự mở từng chương
Mặc ngoài kia , tiếng mưa gào, quỷ thét…”
Sau đây là bài thơ đã được cảm tác như một hồi ký, được ghi nhận lại một cách tóm tắt những giờ phước hạnh khi bước vào kinh nghiệm của sự hiện diện của Chúa trong giờ tĩnh nguyện….
“Ta là cái cửa:Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi…”
                                 (Giăng 10:9)

“Cửa Bí Mật”, ta lách mình qua đó
Nơi tôn nghiêm, ta xuất hiện đợi chờ 
Đấng Toàn Năng, muôn Thiên Sứ phụng thờ
Ta hèn mọn, vinh hạnh vào diện kiến.

Trong vinh quang, uy nghiêm đầy tôn kính
Chúa Thánh Linh dìu ra trước Ngôi Trời
Đấng Toàn Năng,  uy nghi, Thánh tuyệt vời!
Lòng cung kính, ta sấp mình thờ lạy.

Đấng Chí Tôn, lòng Ngài đầy nhân ái
Thấy nơi ta có dấu huyết Con Trời
Chúa mỉm cười, cho dấu hiệu: Được vời!
Ta nhẹ nhõm, lòng vui mừng nhỏ lệ…

trước Ngôi Ngài ta bắt đầu kể lể:
Ôi,lạy Cha! Con thương tích dẫy đầy…
Qua “Cửa Ngài”, con bước vội vào đây
Xin thương đến, giang tay Ngài cứu chữa.

ôi, lạy Cha! Và còn nhiều…Nhiều nữa!
Con xin dâng trình đệ trước Ngôi Ngài:
Chuyện vợ chồng.., bạn bè..,
                   con cái…đáng thương thay 
Cha Thánh hỡi! Naolòng con  biết mấy!

Cha Cao Cả! Con tin rằng Cha thấy
Cúi xin Cha can thiệp, nhúng tay vào
Ban một lời quở trách, quỷ trốn mau.
Chúng con được bình yên, trong ơn Chúa.

trước Ngôi Trời, tâm linh đang héo úa
Bỗng ca vang: ” Ơn Thiên-Chúa cao vời “.
Thần Ca về ” Huyết Báu Con Trời “.
Lại tiếp tục tâm linh ta cất tiếng.

 Ngô THiên Hương

Bài vở cộng tác xin gửi về Tintuc@HoiThanh.Com

 

Bình Luận:

About Author