Leaderboard Ad

Mộng Hoài Hương

0

 

HoiThanh.Com – “Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời,nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành.” (Hê-bơ-rơ 11:16. Khải Huyền 21:1-7)


 

Mai đây về chốn vĩnh-sanh

Nơi không bệnh-tật chẳng đua tranh

Giê-xu cất hết bao dòng lệ

Chẳng còn sầu muộn phủ vây quanh.


Mai đây về chốn vĩnh-sanh

Nơi vui, thơ mộng đẹp hơn tranh

Với cây sự sống đầy hoa quả

Giữa vườn lại có suối nước xanh.


Mai đây về chốn vĩnh-sanh

Nơi muôn sứ Thánh đợi tôi, anh

Giê-ru-sa-lem mới, thành (của) dân Thánh

Hào quang chiếu rọi khắp chung quanh.


Mai đây về chốn vĩnh-sanh

Nơi Vua Trời, ngự giữa tôi, anh

Nơi bao phần thưởng chờ kẻ thắng!

Thiên lộ hành trình rảo bước nhanh.

Ngô Thiên Hương

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author