Leaderboard Ad

Thông Báo: V/v Hội Nghị Ngợi Khen Thờ Phượng 2013 “Kết Nối Phấn Hưng”

0

Hoithanh.com – Vào ngày 21-22/5/2013, Hội nghị Ngợi Khen – Thờ Phượng 2013 “Kết Nối Phấn Hưng” sẽ được diễn ra với chủ đề: Vẻ Đẹp Của Sự Thánh Khiết Trong Sự Thờ Phượng.

Thời hạn đăng ký: 1/4/2013 – 15/5/2013

Phí dự thảo: 150.000/người

Liên hệ: Vương Duy – SĐT: 0908297947

Bình Luận:

About Author