Leaderboard Ad

Thông Báo: Đại Hội Phục Hưng 2013

0

HoiThanh.Com – Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19/6 – 22/6 với các nội dung chính như: Huấn luyện chiến lược Mùa gặt, truyền giảng chữa lành, lễ mãn khóa chương trình ISOM 2013, Khai giảng chương trình Cử nhân ISOM khóa mới, ra mắt sách Kinh nghiệm nghe tiếng Chúa – Cindy Vo. ..

Bình Luận:

About Author