Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Hữu Phước Về Nước Chúa

0

Hoithanh.com – Sau một thời gian lâm trọng bệnh, Mục sư Trần Hữu Phước đã về với Chúa trong ý muốn tốt lành của Ngài. BBT Hoithanh.com xin gửi lời phân ưu đến với HT An Trung – Đà Nẵng cùng với Gia đình của Mục sư Trần Hữu Phước. Nguyện Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi thăm viếng và ban sức mới trên quý vị.

Share.

About Author

Comments are closed.