Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Hữu Phước Về Nước Chúa

0

Hoithanh.com – Sau một thời gian lâm trọng bệnh, Mục sư Trần Hữu Phước đã về với Chúa trong ý muốn tốt lành của Ngài. BBT Hoithanh.com xin gửi lời phân ưu đến với HT An Trung – Đà Nẵng cùng với Gia đình của Mục sư Trần Hữu Phước. Nguyện Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi thăm viếng và ban sức mới trên quý vị.

Bình Luận:

About Author