Leaderboard Ad

Thông Báo Của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UUC)

0

Hoithanh.com – Bắt đầu từ tháng 4/2013, giờ thờ phượng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UCC) sẽ được đổi qua vào tối Chúa Nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con cái Chúa hiệp lòng với đại gia đình Viện Thần Học trong sự thờ phượng Chúa

 

Bình Luận:

About Author