Leaderboard Ad

Vào Năm Mới

0

Vào năm mới lòng hân hoan vui sướng.

Lòng khát khao dâng Thiên Chúa Ba Ngôi.

Buổi bình minh mặt trời đỏ sáng ngời.

Bên vuông đất muôn sắc hoa đua nở.

Bài Thi Thiên lời thánh xưa nhắc nhở.

Đếm thời gian để được sự khôn ngoan.

Lộc đang xanh đến lúc cũng úa tàn.

Từng chiếc lá khẽ đi vào dĩ vãng

 

Làm con người chỉ một đời giới hạn.

Cảnh gian nan ai có thể chối từ.

Xuân mơ màng trôi vào cõi thiên thu.

Dây bạc đứt chén vàng xưa tan vỡ.

 

Suối sự sống chảy láng lai còn đó.

Nhưng bánh xe lại gãy đổ bên đường.

Vò bể ra hình bóng của bi thương.

Phận cát bụi sẽ trở về cát bụi.

 

Tin cậy Chúa chẳng bao giờ tàn lụi.

Đấng toàn năng vươn đôi cánh chở che.

Rễ đâm sâu mạnh mẽ như cây kè.

Theo chân Chúa vào mùa xuân bất tận.

 

Sơ Anh (Quảng Nam)

Bình Luận:

About Author