Leaderboard Ad

Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Truyền Giảng 30/12 – Ban Truyền Giáo Bình Thuận

0

Ngày 30-12-2012, Ban truyền giáo tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức đêm truyền giảng tại HT Nghị Đức. Số lượng thân tín hữu dự kiến khoảng 1.000 người. Xin con cái Chúa góp phần cầu nguyện để có nhiều người tin nhận Ngài. 

Bình Luận:

About Author