Leaderboard Ad

Ngày 09 – Vẻ Đẹp Đầy Kiêu Ngạo Của Ai Cập

0

Hoithanh.com – Sự mặc khải thứ năm liên quan đến Ai-cập nói về việc cái cây lớn của A-si-ri bị chặt vì sự kiêu ngạo của Pha-ra-ôn và cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời xử lý giá trị của Ai-cập như thế nào.

Bình Luận:

About Author