Leaderboard Ad

UUC: Thư Mời Lễ Tốt Nghiệp 2012

0

Union University of California
VIỆN THẦN HỌC TIN LÀNH VIỆT NAM
Vietnamese School of Theology

Trân trọng kính mời: quí Mục sư và tín hữu đến tham dự buổi
Lễ Tốt Nghiệp Khóa 2012

Được tổ chức vào lúc:  3:00 chiều ngày Thứ Bảy 9 tháng 6 năm 2012

Tại: 14200 Goldenwest St. Westminster, CA 92683

Sự hiện diện của quí vị là sự khích lệ cho các sinh viên ra trường trong bước đường phục vụ Chúa.

Trân trọng kính mời.


Bình Luận:

About Author