Leaderboard Ad

Cha Yêu Dấu

0

   Father       Có những lúc gian truân, mệt mỏi.

Bão đời dồn dập cảnh trái ngang.

Tìm đâu trợ giúp nguồn năng lực?

Ai sẽ ban cho sự bình an?

Lòng nương cậy người Cha yêu dấu.

Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu.

Cha là thiện, nhân từ, thương xót.

Sẵn lòng tha thứ kẻ ăn năn.

Chậm nóng giận, thích tìm chiên lạc.

Cha quyền năng làm sự lạ lùng.

Chuyện không thể, trở thành có thể.

Ðổi buồn đau đến chỗ vui mừng.

Trong tuyệt vọng biến thành hy vọng.

Ðem bình an, dẹp nỗi lo âu.

Dòng nước mắt, Cha lau khô ráo.

Chữa rịt lành, tái tạo tâm linh.

Là mạch nước cho ai khao khát.

Nguồn năng lực, sức sống tuôn tràn.

Cha là đèn soi nơi tăm tối.

Kẻ khốn cùng tìm được lối đi.

Cửa Cha mở, không ai đóng được.

Người khiêm nhường, Cha đỡ nâng lên.

Tạ ơn Cha, nhờ ơn thương xót.

Ðã lắng nghe tiếng khóc nguyện cầu.

Giúp con qua chặng đường gian khó.

Cha là nguồn trợ giúp bình an.

Tạ ơn Cha, Thánh Linh soi sáng.

Hướng con đi theo dấu chân Cha.

Linh hồn con ngợi ca Thiên Chúa.

Tôn vinh danh Thánh cả cuộc đời.

                                 Tháng 5, 2012 – Ð.T

Bình Luận:

About Author